เปลี่ยนรหัสผ่านที่ฟังก์ชันการแทนที่ ด้วยหน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 331834
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 iis 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ด้วยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Server (IIS) 4.0 และรายละเอียดบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 5.0 การทำงานของการเปลี่ยนรหัสผ่านถูกจัดการ โดยส่วนขยาย ISAPI, Ism.dll คอมโพเนนต์นี้ได้ถูกเอาออกจาก IIS รุ่น 5.1 และ 6.0 และการทำงานของการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ถูกปรับเปลี่ยนจะใช้ Active Server หน้า (ASP)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:ผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้ IIS 5.0 ร่วมกับ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ควรทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 831047สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
831047การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใน IIS 5.0
ผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้ IIS 6.0 พร้อมกับ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ควรทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 833734สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
833734การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใน IIS 6.0
ใช้ส่วนขยาย ISAPI Ism.dll อาจ exposes เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมได้เนื่องจาก Ism.dll ต้องทำงานภายใต้บริบทการรักษาความปลอดภัยของระบบ asp อย่างไรก็ตาม รันภายใต้บริบทการรักษาความปลอดภัยที่จัดโครงแบบของกระบวนการปัจจุบัน (เช่น DLLHost ซึ่งใช้ผู้ใช้ IWAM_ <machinename> โดยค่าเริ่มต้น) </machinename>

นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยี ASP แสดงผลประโยชน์เพิ่มเติม เช่นความสามารถในการกำหนดเพเปลี่ยนรหัสผ่านฟังก์ชันการทำงานเพื่อที่รวมถึงกราฟิกหรือการออกแบบเว็บไซต์

ลักษณะการทำงานนี้อยู่ใน service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000
แพคเกจที่สามารถดาวน์โหลดได้มีการสร้างการจัดส่งนี้ฟังก์ชัน ASP สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่รัน IIS 5.0 บน Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3) หรือ IIS 4.0 ใน Microsoft Windows NT 4.0 Server Service Pack 6a (SP6a)

หมายเหตุ:แพคเกจนี้ได้ถูกทดสอบ และอนุมัติสำหรับใช้กับ Microsoft Exchange รุ่น 5.5 และ 2000 เรียกใช้ Outlook Web Access (OWA) เนื่องจาก OWA อ้างอิงแฟ้มเหล่านี้ มีส่วนขยาย.htr การเปลี่ยนชื่อแฟ้มด้วยตนเองแบ่งใช้ OWA ของการทำงานของการเปลี่ยนรหัสผ่าน

Windows 2000:

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดเรกทอรีเสมือน Iisadmpwd อยู่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  269082ไดเรกทอรีเสมือนของ IISADMPWD ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของ IIS 5.0
 2. ดาวน์โหลดแพ็คเกจการติดตั้งสำหรับ Windows 2000 Service Pack 2 หรือ Windows 2000 Service Pack 3 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f2626ac2-36c7-43a5-a2b7-c01fdcf220e4&displaylang=en
 3. หลังจากที่คุณติดตั้งเครื่องมือที่แปลง.htr หน้าที่การใช้เทคโนโลยี ASP ปรับปรุงเพ.htr โดยใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  831047การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใน IIS 5.0
 4. ในโฟลเดอร์ Iisadmpwd เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Text.asp เป็น Text.htr
 5. ใน Notepad เปิดแฟ้ม Anot.htr และแฟ้ม Anot3.htr ค้นหาบรรทัดของรหัสต่อไปนี้
   <!--#include file = "text.asp"--> 
 6. ในทั้งสองแฟ้ม เปลี่ยนบรรทัดของรหัสที่คุณอยู่ในขั้นตอนที่ 5 ถึงบรรทัดของรหัสต่อไปนี้
   <!--#include file = "text.htr"--> 
 7. การตั้งค่าเพจเหล่านี้อย่างเหมาะสม ทำตามคำแนะนำที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ในขั้นตอนที่ 3

เมื่อต้องการดาวน์โหลดไคลเอ็นต์ ADSI สำหรับ Windows NT 4.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750223.aspx
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้จะสรุป implementations ที่ปัจจุบัน โดย IIS รุ่นก่อนที่คุณติดตั้งแพคเกจนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของ iisส่วนขยายของแฟ้มใช้ส่วนขยายของ ISAPI
4.0.htrIsm.dll
5.0 (SP4 ก่อน).htrIsm.dll
5.0 (sp4).htrAsp.dll
5.1.aspAsp.dll
6.0.aspAsp.dll

การติดตั้งดาวน์โหลดนี้ Ism2asp.exe เปลี่ยนแปลงใด ๆ ใช้ Ism.dll ในตารางเป็น Asp.dll นามสกุลแฟ้ม .htr ยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าหน้าเองถูกเขียนลง ด้วยเทคโนโลยี ASP และ Microsoft Visual Basic การเขียนสคริปต์ Edition (VBScript)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างไดเรกทอรีเสมือน Iisadmpwd คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
269082ไดเรกทอรีเสมือนของ IISADMPWD ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของ IIS 5.0
315579ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด http 403" เมื่อทำเปลี่ยนรหัสผ่านกับ OWA หรือ Iisadmpwd
260838MS00-031: IIS หยุดให้บริการที่ร้องขอ HTR
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ปรับปรุงใน IIS 5.0 และ IIS 6.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
831047การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใน IIS 5.0
833734การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใน IIS 6.0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 331834 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbwin2ksp4fix kbinfo kbmt KB331834 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:331834

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com