วิธีการปรับเปลี่ยน Recycling กลุ่มแอพลิเคชันเหตุการณ์ใน IIS 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 332088 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าสถานะที่ควบคุมนี้LogEventOnRecycleคุณสมบัติใน metabase ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0

กระบวนการLogEventOnRecycleคุณสมบัติ metabase คือ DWORD ที่มีสถานะบิตแตกต่างกันสำหรับชนิดของ recycling จะสร้างรายการในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ เมื่อคุณแก้ไข ISAPI ส่วนขยาย ที่ใช้การสนับสนุนฟังก์ชันของเซิร์ฟเวอร์ใหม่report_unhealthyคุณอาจพบว่ามีประโยชน์ในการล็อกเหตุการณ์สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ที่ ISAPI ที่รายงานเอง unhealthy ได้

สิ่งสำคัญซึ่งเป็นคุณลักษณะของพูลโปรแกรมประยุกต์ และดังนั้น ใช้เฉพาะกับโหมดแยกต่างหากของกระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน

enumerating ค่าสถานะ

สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข metabase ก่อนที่คุณแก้ไขการ metabase ตรวจสอบว่า คุณมีสำเนาสำรองที่คุณสามารถคืนค่าหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้ "การกำหนดค่าสำรอง ข้อมูล/Restore " ใน Microsoft Management Console (MMC)

คุณสามารถระบุได้กลุ่มแอพลิเคชัน Recyclingการตั้งค่าการตั้งค่าสถานะเหตุการณ์โดยความของสคริปต์ เช่น Adsutil.vbs โปรแกรมอรรถประโยชน์

การระบุคุณสมบัติและค่าสถานะที่ระบุไว้ใน IIS metabase สำหรับกลุ่มแอพลิเคชัน และดูค่าปัจจุบันของพวกเขา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง: คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์
  cmd.
 2. เปลี่ยนไดเรกทอรีที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ Adsutil ตั้งอยู่ ต่อไปนี้เป็นที่ตั้งของไดเรกทอรีเริ่มต้นที่ใช้งาน:% systemroot %\Inetpub\AdminScripts
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript adsutil.vbs enum w3svc/AppPools

คำอธิบายของสถานะ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้

คุณสมบัติ Metabase

คำอธิบาย:

AppPoolRecycleTimeแฟ้มบันทึกเหตุการณ์บนใช้เวลา recycles ถ้าตั้งค่าเป็นจริง
AppPoolRecycleRequestsแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ในจำนวนที่ขึ้นอยู่กับการร้องขอ recycles ถ้าตั้งค่าเป็นจริง
AppPoolRecycleScheduleแฟ้มบันทึกเหตุการณ์บนตามตารางเวลา recycles ถ้าตั้งค่าเป็นจริง
AppPoolRecycleMemoryล็อกเหตุการณ์ในการใช้หน่วยความจำ recycle หากตั้งค่าเป็นจริง
AppPoolRecycleIsapiUnhealthyแฟ้มบันทึกเหตุการณ์เมื่อกระบวนการของผู้ปฏิบัติงานขอ recycles เนื่องจาก ISAPI มีรายงาน unhealthy ถ้าการตั้งค่าเป็น true
AppPoolRecycleOnDemandแฟ้มบันทึกเหตุการณ์เมื่อผู้ดูแลที่ร้องขอ recycle ของกระบวนการทั้งหมดในแอพลิเคชันเมื่อตั้งค่าเป็น true
AppPoolRecycleConfigChangeล็อกเหตุการณ์ถ้ามีกลุ่มแอพลิเคชัน recycled เนื่องจากคุณสมบัติการพูลโปรแกรมประยุกต์ที่ recycle เป็นผลที่จำเป็นต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงถ้าตั้งค่าเป็นจริง
AppPoolRecyclePrivateMemoryล็อกเหตุการณ์ถ้ามีกลุ่มแอพลิเคชัน recycled ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำส่วนตัวที่เมื่อการตั้งค่าเป็น true
สิ่งสำคัญคุณสมบัติ metabaseIdleTimeoutไม่มีการเชื่อมโยงLogEventOnRecycleค่าสถานะคุณสมบัติ ดังนั้น เมื่อพูลโปรแกรมประยุกต์ถูกปิดลงเนื่องจากการIdleTimeoutถึงมูลค่า รายการในล็อกเหตุการณ์จะไม่ถูกบันทึก

การตั้งค่าค่าสถานะ

คุณสามารถกำหนดค่าสถานะ โดยใช้ Adsutil.vbs การตั้งค่านี้AppPoolRecycleMemoryการตั้งค่าสถานะเพื่อเท็จสำหรับการเริ่มต้นกลุ่มแอพลิเคชัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์cmdหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
 2. เปลี่ยนไดเรกทอรีที่ Adsutil ตั้งอยู่ ต่อไปนี้เป็นที่ตั้งของไดเรกทอรีเริ่มต้นที่ใช้งาน:% systemroot %\Inetpub\AdminScripts
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript adsutil.vbs Set w3svc/AppPools/DefaultAppPool/AppPoolRecycleMemory เท็จ
หมายเหตุ:คำสั่งนี้อนุมานที่นั้นLogEventOnRecycleคุณสมบัติถูกเปิดใช้งาน ถ้าคำสั่งนี้ล้มเหลว ด้วย ErrNumber: -2147463164 (0x80005004), คุณต้องเปิดใช้ก่อนLogEventOnRecycleคุณสมบัติ เมื่อต้องการเปิดใช้งานนั้นLogEventOnRecycleคุณสมบัติ การเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • เมื่อต้องการกำหนดค่าทั้งหมดเพื่อ FALSE เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  การตั้งค่า cscript adsutil.vbs w3svc/AppPools/DefaultAppPool/LogEventOnRecycle 0
 • เมื่อต้องการกำหนดค่าทั้งหมดกับ TRUE เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  การตั้งค่า cscript adsutil.vbs w3svc/AppPools/DefaultAppPool/LogEventOnRecycle 255
หมายเหตุ:ข้อมูลเกี่ยวกับ metabase สถานที่เก็บซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าสถานะที่อยู่ในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเดียวกันแบบออนไลน์ ไปที่ TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
LogEventOnRecycle
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/6f43da84-38b0-422b-aa2b-195643d05d22.mspx

รายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ปรากฏในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การตั้งค่าสถานะเป็น Trueเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นรหัสเหตุการณ์:
AppPoolRecycleTimeกระบวนการของผู้ปฏิบัติงานที่ มีการประมวลผลหมายเลข "XXXX" serving โปรแกรมประยุกต์พู "AppPoolName" ได้ร้องขอการ recycle เนื่องจากกระบวนการของผู้ปฏิบัติงานถึงขีดจำกัดการประมวลผลที่อนุญาต1074
AppPoolRecycleRequestsกระบวนการของผู้ปฏิบัติงานที่ มี id ของกระบวนการ "XXXX" เนื้อหาแอพลิเคชัน "AppPoolName" ได้ร้องขอการ recycle เนื่องจากได้ถึงขีดจำกัดการร้องขอ1075
AppPoolRecycleScheduleA worker process with process id "XXXX" serving application pool " AppPoolName" has requested a recycle because it reached its scheduled recycle time.1076
AppPoolRecycleMemoryA worker process with process id "XXXX" serving application pool " AppPoolName" has requested a recycle because it reached its virtual memory limit.1077
AppPoolRecycleIsapiUnhealthyA worker process with process id "XXXX" serving application pool " AppPoolName" has requested a recycle because an ISAPI it loaded reported unhealthy and requested a recycle.1078
AppPoolRecycleOnDemandAn administrator has requested a recycle of all worker processes in application pool " AppPoolName".1079
AppPoolRecycleConfigChangeThe worker processes serving application pool " AppPoolName" are being recycled due to 1 or more configuration changes in the application pool properties which necessitate a restart of the processes.1080
AppPoolRecyclePrivateMemoryA worker process with process id "XXXX" serving application pool " AppPoolName" has requested a recycle because it reached its private bytes memory limit.1177

การแก้ไขปัญหา

Information about the errors you may experience when setting these flags is in the documentation that is included with the product. For the same information online, visit the following TechNet Web site:
Code examples to configure Metabase properties
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/technologies/featured/iis/default.mspx

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about application pools, see the documentation at the following TechNet Web site:
How application pools work (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/67e39bd8-317e-4cf6-b675-6431d4425248.mspx
For more information about recycling worker processes, see the documentation at the following TechNet Web site:
Recycling worker processes (IIS 6.0)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/1652e79e-21f9-4e89-bc4b-c13f894a0cfe.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 332088 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbhowtomaster kbpending kbprb kbmt KB332088 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:332088

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com