เส้นทางที่เปิดใช้งานหลักถูกปิดการใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นใน IIS 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 332117 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะดูเพจที่มี Active Server หน้า (ASP) ที่กำลังเรียกใช้บนรายละเอียดบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในเบราว์เซอร์ของคุณ:

ถ้าการแสดงข้อความเรียกง่ายข้อผิดพลาด Httpไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ใน Microsoft Internet Explorer:
ข้อผิดพลาด() Server.MapPath อักขระเส้นทาง Disallowed 'ASP 0175:80004005'
หรือ
ASP ข้อผิดพลาด 0131 แฟ้มรวม <%filename.ext%> ไม่ประกอบด้วย ' .. ' เพื่อบ่งชี้หลักไดเรกทอรี <%path%>/<%filename.ext%> บรรทัด <%number%>
ถ้าการแสดงข้อผิดพลาด Http ที่เรียกง่ายข้อความเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ใน Microsoft Internet Explorer:
The page cannot be displayed.
ข้อผิดพลาด 500 ภายในของเซิร์ฟเวอร์ http
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดการใช้งานข้อความแสดงข้อผิดพลาด HTTP ที่จำง่าย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
294807HOW TO: เปิดปิด Internet Explorer 5.x และ 6.x "ข้อผิดพลาด HTTP ที่เรียกง่ายในการแสดงข้อความ" ประกอบบนเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์

สาเหตุ

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถ้าแอพลิเคชันเรียกวิธีการ ASP ที่ต้องการเส้นทางหลักตัวเลือกให้เปิดใช้งาน ข้อผิดพลาดที่แน่นอนขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะเรียกว่า

โดยค่าเริ่มต้น การเส้นทางหลักเปิดใช้งานตัวเลือกใน IIS 5.0 แต่ถูกปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นใน IIS 6.0

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการเส้นทางหลักตัวเลือก (ที่AspEnableParentPathsคุณสมบัติ metabase) ช่วยให้คุณสามารถใช้ ".. " ในการเรียกฟังก์ชันเช่นMapPathโดยให้เส้นทางที่สัมพันธ์กับการปัจจุบันไดเรกทอรีที่ใช้ใน\notation การตั้งค่าคุณสมบัตินี้เมื่อต้องการTrueอาจ constitute ให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้เนื่องจากเส้นทางการรวมสามารถเข้าถึงแฟ้มสำคัญ หรือเป็นความลับนอกไดเรกทอรีรากของแอพลิเคชัน

ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณประกอบด้วยเว็บเพจที่ประกอบด้วยการ#รวมฝั่งเซิร์ฟเวอร์รวม directive และใช้ ".. " แสดงการอ้างอิงไปยังไดเรกทอรีแม่ คุณจะพบปัญหานี้ได้เมื่อโปรแกรมประยุกต์ถูกเรียกใช้บน IIS 6.0 ด้วยค่าเริ่มต้น

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยไม่ต้องการเปลี่ยนโปรแกรมประยุกต์:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) Manager.
  2. คลิกสองครั้งที่ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้าย และจากนั้น คลิกสองครั้งเว็บไซต์.
  3. ค้นหาเว็บไซต์และไดเรกทอรีที่ houses ASP ในแอพลิเคชัน
  4. คลิกขวาไซต์โปรแกรมประยุกต์หรือไดเรกทอรี และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  5. เลือกไดเรกทอรีภายในบ้านแล้ว คลิกconfiguration.
  6. คลิกตัวเลือกจากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้นเปิดการใช้งานพาธหลักกล่องกาเครื่องหมาย
  7. คลิกตกลงสองครั้ง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดใช้งานพาธหลักบน IIS 4.0 และ IIS 5.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
184717คุณสมบัติ AspEnableParentPaths MetaBase ควรจะเซ็ตเป็นเท็จ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ในโปรแกรมประยุกต์ 2000 FrontPage คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
276548F000: ข้อผิดพลาด ASP 0131 เมื่อคุณเรียกดูไปยังขอบเขตผลลัพธ์ฐานข้อมูล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้และข้อผิดพลาด ASP อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ IIS 6.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นใน ASP
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/e1a77c5d-046e-4538-8d9d-b2996c3143d3.mspx?mfr=true

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 332117 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbpending kbprb kbmt KB332117 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:332117

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com