วิธีการใช้การทดแทนผันแปรของสภาพแวดล้อมในแฟ้มชุดงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 41246 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

คุณลักษณะใหม่ไปยัง Microsoft MS-DOS packaged ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมในชุดแฟ้ม

ตัวแปรเหล่านี้สามารถมีการอ้างอิง โดยรอบข้างตัวแปร ด้วยสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์(%) กระบวนการนี้เรียกว่าการแทนที่ตัวแปรของสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำงานนี้ไม่ได้อยู่ที่ COMMAND.COM บรรทัดคำสั่ง เฉพาะภายในแฟ้มแบตช์

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มแบตช์อาจมีบรรทัดต่อไปนี้:
  SET PATH=c:\dos\bin;c:\dos\etc;%PATH%.
				
เส้นทาง%%คือ ตัวแปรสภาพแวดล้อมมีค่าเป็นนำออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และผนวกเข้ากับคำนิยามของเส้นทางใหม่ ถ้านี่ทำที่บรรทัดคำสั่ง ด้วยการพิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ ค่าของตัวแปรสภาพแวดล้อมเส้นทางจะไม่แทน ดังนั้นจะไม่ได้รับการผนวกเข้าเส้นทางที่มีอยู่ไปยังเส้นทางใหม่ ("เส้นทาง%%" จะถูกผนวกแทน)
  SET PATH=c:\dos\binp;c:\os2\binp;%PATH%
				
ความสามารถในการใช้แทนที่ตัวแปรของสภาพแวดล้อมไม่จำกัดที่มีอยู่ MS-DOS สภาพแวดล้อมของตัวแปรชื่อ ตัวแปรที่กำหนดไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สามารถถูกขยายโดยใช้วิธีข้างต้น

ถ้าตัวแปรที่ระบุ โดยคำสั่ง SET ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ ตัวแปรยังเหมือนเดิมถ้าใช้ที่พรอมต์ แล้วแทนที่ ด้วยนิพจน์เป็นค่าว่างถ้ามีใช้ในแฟ้มแบตช์

ตัวอย่างเช่น พิมพ์ซึ่ง XYZZY ไม่ใช่ตัวแปรของสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้กำหนดคำสั่งต่อไปนี้:
ชุดหนึ่ง =% xyzzy % สอง
ตั้งค่า
คำสั่งทำต่อไปนี้หากมีใช้พร้อมท์บรรทัดคำสั่ง:
  one=%XYZZY%;TWO
				
คำสั่งทำต่อไปนี้หากมีใช้ในแฟ้มแบทช์:
  ONE=;TWO
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 41246 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
Keywords: 
kbmt KB41246 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:41246
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com