(ทำให้เสร็จสมบูรณ์) บทช่วยสอนเพื่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อผิดพลาดข้อมูลเลขทศนิยมของ IEEE

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 42980 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คณิตศาสตร์ทศนิยมคือ หัวข้อซับซ้อนที่ confuses มาก โปรแกรมเมอร์ บทช่วยสอนเกี่ยวกับด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณจดจำการเขียนโปรแกรม สถานการณ์ที่มักจะเกิดข้อผิดพลาดข้อมูลเลขทศนิยมที่มี และวิธีการ หลีกเลี่ยงการเหล่านั้น ดังกล่าวควรยังให้คุณสามารถใช้กรณีที่เป็นที่รู้จัก สาเหตุมาจากข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ floating-point ลำดับชั้นเป็นกันไป บักคอมไพเลอร์ที่แท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบของเลขฐานสิบ และไบนารี

โดยปกติ เราสามารถนับสิ่งต่าง ๆ ในฐาน 10 เป็นฐานเรียบร้อยแล้ว กำหนด เหตุผลเดียวที่บุคคลซึ่งโดยทั่วไปใช้ฐาน 10 คือ พวกเขามีนิ้ว 10 มือ ซึ่งได้ทำการตรวจนับโดยสะดวก เครื่องมือ

หมายเลข 532.25 เป็นเลขฐานสิบ (ฐาน 10) หมายความ ต่อไปนี้:
  (5 * 10^2) + (3 * 10^1) + (2 * 10^0) + (2 * 10^-1) + (5 * 10^-2)
    500  +   30   +   2   +   2/10  +  5/100
  _________
  = 532.25
				

ในระบบการเลขไบนารี (ฐาน 2), แต่ละคอลัมน์แทนการใช้พลังงาน 2 แทนที่เป็น 10 ตัวอย่างเช่น หมายเลข 101.01 หมายถึงการ ต่อไปนี้:
  (1 * 2^2) + (0 * 2^1) + (1 * 2^0) + (0 * 2^-1) + (1 * 2^-2)
    4   +   0  +   1   +   0   +  1/4
  _________
  = 5.25 Decimal
				

วิธีแสดงเป็นจำนวนเต็มในพีซี

เนื่องจากไม่มีเศษส่วนเป็นจำนวนเต็ม ของเครื่องจักร การแสดงจะง่ายกว่ามากมากกว่าความสำหรับค่าข้อมูลเลขทศนิยม ปกติ จำนวนเต็มที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) เป็น 2 ไบต์ (16 บิต) ยาวมีการ บิตที่มีนัยสำคัญมากที่สุดเพื่อแสดงเครื่องหมาย จำนวนเต็มแบบยาวมีความยาว 4 ไบต์ ค่าบวกเป็นตัวเลขไบนารีที่ตรง ตัวอย่าง:
  1 Decimal = 1 Binary
  2 Decimal = 10 Binary
  22 Decimal = 10110 Binary, etc.
				

อย่างไรก็ตาม จำนวนเต็มที่เป็นค่าลบจะแสดงโดยใช้สองของส่วนเติมเต็ม โครงร่าง เมื่อต้องรับสองของส่วนเติมเต็มแทนสำหรับค่าลบ หมายเลข ใช้เวลาที่แสดงไบนารีสำหรับค่าสัมบูรณ์ของจำนวน แล้วพลิกบิตทั้งหมด และเพิ่ม 1 ครั้ง ตัวอย่าง:
  4 Decimal = 0000 0000 0000 0100
        1111 1111 1111 1011   Flip the Bits
  -4    = 1111 1111 1111 1100   Add 1
				

โปรดสังเกตว่า -1 เลขฐานสิบ = 1111 1111 1111 1111 ในไบนารี ซึ่งอธิบาย สาเหตุที่ Basic ถือว่า -1 เป็นตรรกะ true (บิตทั้งหมด = 1) นี่คือคำ ซึ่งไม่มีตัวดำเนินการแยกต่างหากสำหรับ bitwise และแบบลอจิคัล เปรียบเทียบ บ่อยครั้งใน Basic จะสะดวกในการใช้โค้ด ด้านล่างนี้เมื่อโปรแกรมของคุณจะสามารถทำการเปรียบเทียบแบบลอจิคัลหลายครั้ง นี้ ช่วยอ่านได้อย่างมากขึ้น
  CONST TRUE = -1
  CONST FALSE = NOT TRUE
				

หมายเหตุที่เพิ่มได้ทั้งสองของส่วนเติมเต็มเลขเข้าด้วยกัน ใช้เลขคณิตฐานสองธรรมดาก่อให้เกิดผลลัพธ์ถูกต้อง

ข้อมูลเลขทศนิยมนั้น

ทุกจำนวนเต็มฐานสิบสามารถถูกแสดงอย่างแน่นอน ด้วยเป็นจำนวนเต็มฐานสอง อย่างไรก็ตาม นี้ไม่จริงสำหรับตัวเลขที่เป็นเศษส่วน แท้ที่จริง ทุก ๆ คุณยังสามารถ irrational ในหมายเลขที่ irrational ในฐาน 10 ระบบ มีขนาดเล็กกว่า 10 ฐาน

สำหรับไบนารี ตัวเลขเฉพาะ เป็นบางส่วนเท่านั้นที่สามารถ แสดงในแบบฟอร์มของ p/q, q ซึ่งเป็นการใช้พลังงานเป็นจำนวนเต็มของ 2 สามารถ แสดงทุกประการ ด้วยบิตจำนวนจำกัด

ทั่วไปแม้กระทั่งทศนิยม เช่น 0.0001 ทศนิยม ไม่สามารถ แสดงอย่างแน่นอนในไบนารี (0.0001 เป็นเศษส่วนไบนารีซ้ำ ด้วยเครื่องหมายมหัพภาคของ 104 บิต)

นี้อธิบายถึงสาเหตุที่ตัวอย่างง่าย ๆ ต่อไปนี้
  SUM = 0
  FOR I% = 1 TO 10000
   SUM = SUM + 0.0001
  NEXT I%
  PRINT SUM          ' Theoretically = 1.0.
				

จะพิมพ์ 1.000054 เป็นผลผลิต ข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการแสดงถึง 0.0001 ในแบบไบนารีแพร่กระจายผลรวม

ด้วยเหตุผลเดียวกัน คุณเสมอควรระมัดระวังให้มากเมื่อทำการ การเปรียบเทียบในระบบจำนวนจริง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นเป็น ผิดพลาดทั่วไปเขียนโปรแกรม:
  item1# = 69.82#
  item2# = 69.20# + 0.62#
  IF item1# = item2# then print "Equality!"
				

ซึ่งจะพิมพ์ "พจน์เนื่องจากไม่สามารถแสดง 69.82 ได้ แน่นอนในไบนารี ซึ่งทำให้ค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการ กำหนด (ในไบนารี) แตกต่างไปเล็กน้อยกว่าค่าที่ สร้างขึ้นจากนิพจน์ ในแบบฝึกหัด คุณเสมอควรรหัส การเปรียบเทียบดังกล่าวในลักษณะเป็นการอนุญาตให้ใช้ค่าเผื่อในการทำงานบางอย่าง สำหรับ ตัวอย่าง:
  IF (item1# < 69.83#) AND (item1# > 69.81#) then print "Equal"
				

ซึ่งจะพิมพ์ "เท่ากับ"

หมายเลขการจัดรูปแบบ IEEE

QuickBasic สำหรับ MS-DOS เวอร์ชั่น 3.0 ถูกจัดส่ง ด้วยการ MBF เวอร์ชั่น (Microsoft ไบนารี Floating จุด) และมี IEEE (Institute ของ รุ่นที่ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วิศวกร) สำหรับเครื่องจักรที่มีการ coprocessor คณิตศาสตร์ QuickBasic สำหรับ MS-DOS เวอร์ชั่น 4.0 และรุ่นที่ใหม่กว่า ใช้ IEEE เท่า นั้น Microsoft ได้เลือกมาตรฐาน IEEE เพื่อแทน ค่าทศนิยมในเวอร์ชันปัจจุบันของ Basic สำหรับต่อไปนี้ เหตุผลหลักสาม:
 1. เมื่อต้องอนุญาต Basic เมื่อต้องใช้ที่ Intel คณิตศาสตร์ coprocessors ซึ่งใช้ IEEE รูปแบบ Coprocessors ชุด Intel 80 x 87 ที่ไม่สามารถทำงานกับ หมายเลขของรูปแบบไบนารีของ Microsoft
 2. เมื่อต้องการทำให้ interlanguage เรียกระหว่าง Basic, C, Pascal, FORTRAN และ MASM ง่ายยิ่งขึ้น มิฉะนั้น งานประจำเกี่ยวกับการแปลงจะมีการ ใช้เพื่อส่งค่าตัวเลขจากภาษาหนึ่งไปยังอีก
 3. เมื่อต้องบรรลุความสอดคล้องกัน IEEE เป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยอมรับ Compilers C และ FORTRAN
ต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของ IEEE และ MBF ที่ใช้แทน สำหรับตัวเลขความแม่นยำสอง:
        Sign Bits  Exponent Bits  Mantissa Bits
        ---------  -------------  -------------
  IEEE    1      11       52 + 1 (Implied)
  MBF    1      8       56
				

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง IEEE และ MBF การแสดงข้อมูลเลขทศนิยม แบบสอบถามใน Microsoft Knowledge Base บน คำต่อไปนี้:
  IEEE and floating and point and appnote
				

โปรดสังเกตว่า IEEE มีบิตที่กำหนดให้ใช้เลขชี้กำลัง ซึ่งช่วยให้เพิ่มเติม อีเมลไปแทนช่วงกว้างของค่า MBF มีบิต mantissa เพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นภายในช่วงนั้นให้แคบลงให้

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลเลขทศนิยม

จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่การทำให้ระบบทศนิยมใด ๆ ก็ตามไบนารี สามารถแสดงจำนวนค่าข้อมูลเลขทศนิยมในข้อความที่แน่นอนจำกัดเท่านั้น แบบฟอร์ม ต้องหาค่าประมาณค่าอื่น ๆ ทั้งหมด โดยใกล้เคียงที่สุด ค่าของ representable มาตรฐาน IEEE ระบุวิธีการสำหรับ ปัดค่าให้เป็นค่า representable "ใกล้เคียงที่สุด" QuickBasic สนับสนุนมาตรฐานสำหรับ MS-DOS และปัดเศษตาม IEEE กฎ

นอกจากนี้ สนใจเก็บไว้ในที่หมายเลขที่สามารถแสดงได้ใน IEEE กำลังแพร่กระจายออกไปในช่วงที่กว้างมาก คุณสามารถจินตนาการในการ หมายเลขบรรทัด ไม่มีความหนาแน่นของสูงของตัวเลข representable ใกล้ 1.0 และ -1.0 แต่น้อยกว่า และน้อยกว่าในขณะที่คุณไปจนถึง 0 หรือจำนวนอนันต์

เป้าหมายของมาตรฐาน IEEE ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับวิศวกรรม คำนวณ คือเพื่อ ให้มีความถูกต้องมากที่สุด (เพื่อรับปิดเป็นไปได้เมื่อต้องการ จำนวนที่แท้จริง) ความแม่นยำในการอ้างถึงจำนวนตัวเลขที่คุณ สามารถแสดง มาตรฐาน IEEE พยายามดุลจำนวน บิตโดยเฉพาะเลขชี้กำลัง ด้วยจำนวนบิตที่ใช้สำหรับการ เศษส่วนของหมายเลข เพื่อให้ทั้งความถูกต้องและแม่นยำ ภายในขีดจำกัดที่ยอมรับ

รายละเอียดของ IEEE

ตัวเลขทศนิยมจะแสดงในแบบฟอร์มต่อไปนี้ ซึ่ง [เลขชี้กำลัง] เป็นไบนารีเลขชี้กำลัง:
  X = Fraction * 2^(exponent - bias)
				

[เศษ] เป็นเศษส่วนมาตรฐานของหมายเลข เป็นปกติได้ เนื่องจากเลขชี้กำลังมีการปรับปรุงเพื่อให้บิตที่มีการนำหน้าอยู่เสมอเป็น 1. วิธีนี้ จะไม่ต้องจัดเก็บ และคุณได้รับหนึ่งบิตที่มีการเพิ่มเติม ของความแม่นยำ นี่คือสาเหตุที่ไม่มีบิตโดยนัย คุณอาจนึกถึง ซึ่งเหมือนกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณสามารถจัดการกับเลขชี้กำลัง มีตัวเลขหนึ่งทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม ยกเว้นในไบนารี คุณ สามารถเสมอจัดการเลขชี้กำลังเพื่อทำให้บิตแรกจะเป็น 1 เนื่องจาก มี 1s และ 0 s เท่านั้น

[ความโน้มเอียงของ] คือ ค่า bias ที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็บเป็นค่าลบ เลขชี้กำลัง

ความโน้มเอียงของการสำหรับหมายเลขเดียวความแม่นยำคือ 127 และ 1023 (ฐานสิบ) สำหรับ หมายเลขความแม่นยำสองครั้ง

ค่าเท่ากับ 0 ทั้งหมด และมีจองสำหรับ 1 ทั้งหมด (ไบนารี) แสดงกรณีพิเศษ มีกรณีพิเศษอื่น ๆ ด้วย ที่บ่งชี้เงื่อนไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ

ตัวอย่างเดียวของความแม่นยำ

2 = 1 * 2 ^ 1 = 0100 0000 0000 ของ 0000 ... 0000 0000 = 4000 0000 hex
หมายเหตุบิตเครื่องหมายเป็นศูนย์ และเลขชี้กำลังเก็บไว้คือ 128 หรือ 100 0000 0 ในไบนารี ซึ่งคือ 127 บวก 1 Mantissa เก็บไว้เป็น (1) 000 0000 ... 0000 0000 ซึ่งมี 1 เป็นการนำโดยนัย และ ไบนารีจุด ดังนั้น mantissa แท้จริงเป็น 1

-2 = -1 * 2 ^ 1 = 1100 0000 0000 ของ 0000 ... 0000 0000 = C000 0000 hex
เหมือน +2 เว้นเสียแต่ว่ามีการตั้งค่าบิตเครื่องหมาย นี้เป็นจริงสำหรับทั้งหมด IEEE รูปแบบเลขทศนิยม

4 = 1 * 2 ^ 2 = 0100 0000 การ 1000 0000 ... ฐานสิบหก 0000 0000 = 4080 ของ 0000
Mantissa เดียวกัน เลขชี้กำลังที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง (ค่า biased เป็น 129 หรือ 1 0000 100 ในไบนารี

6 = 1.5 * 2 ^ 2 = 0100 0000 การ 1100 0000 ... 0000 0000 = 40C 0 0000 ฐานสิบหก
เดียวกันกับเลขชี้กำลัง mantissa มีขนาดใหญ่ โดยครึ่ง--เป็น (1) 100 0000 ... 0000 0000 ใด เนื่องจากเป็นไบนารี เศษส่วน คือ 1-1/2 (ค่าต่าง ๆ ของตัวเลขเป็นเศษส่วนคือ 1/2 1/4, 1/8 ฯลฯ)

1 = 1 * 2 ^ 0 = 0011 0000 1000 ของ 1111 ... 0000 0000 = 3F80 0000 hex
เดียวกัน exponent เป็นเลขยกกำลังอื่น ๆ ของ 2, mantissa เป็นแถบเครื่องมือน้อยกว่า 2 ที่ 127 หรือ 1 1111 011 ในไบนารี

.75 = 1.5 * 2 ^ -1 = 0011 1111 0100 0000 ... 0000 0000 = 3F40 0000 hex
เลขชี้กำลัง biased คือ 126, 011 1111 0 ในไบนารี mantissa และ คือ (1) 100 0000 ... 0000 0000 ซึ่งเป็น 1-1/2

1.25 * 2.5 = 2 ^ 1 = 0100 0000 การ 0010 0000 ... ฐานสิบหก 0000 0000 = 4020 ของ 0000
บิตซึ่งแสดงถึง 1/4 มีแน่นอนเหมือนยกเว้นที่ 2 ตั้งค่าในแบบ mantissa

0.1 = 1.6 * 2 ^ -4 = 0011 1101 1100 1100 ... 1100 1101 =ฐานสิบหกของ CCCD 3DCC
1/10 เป็นเศษส่วนซ้ำในไบนารี Mantissa มีเพียงแค่ shy ของ 1.6 และข้อความว่า เลขชี้กำลัง biased ว่า 1.6 จะถูกหารด้วย 16 (นั้นคือ 1 1101 011 ในไบนารี ซึ่งเป็น 123 เป็นเลขฐานสิบ) จริง เลขชี้กำลังคือ 123-127 = - 4 ซึ่งหมายความ ว่า ตัวสุดท้าย เมื่อต้องคูณคือ 2 ** -4 = 1/16 โปรดสังเกตว่า mantissa เก็บไว้ ปัดเศษในบิตการล่าสุด นี่คือความพยายามในการแทน unrepresentable ถูกต้องที่เป็นไปได้ที่หมายเลข (เหตุผลที่ 1/10 และ 1/100 จะ representable ไม่แน่นอนในไบนารีคล้ายกัน ในวิธี ที่ 1/3 จะยังไม่ถูกต้อง representable เป็นเลขฐานสิบ)

0 = 1.0 * 2 ^ -128 =เลขศูนย์ทั้งหมด - กรณีพิเศษ

ข้อผิดพลาดข้อมูลเลขทศนิยมอื่น ๆ ทั่วไป

ต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปที่ข้อมูลเลขทศนิยม:
 1. ปัดเศษข้อผิดพลาด

  ข้อผิดพลาดนี้เกิดเมื่อบิตในตัวเลขฐานสองทั้งหมดไม่สามารถ สามารถใช้ในการคำนวณ

  ตัวอย่าง: เพิ่ม 0.0001 เมื่อต้องการ 0.9900 (ความแม่นยำเดียว)

  การแสดงทศนิยม 0.0001 เป็น:
  (1) 10100011011011100010111 * 2^(-14+Bias) (13 นำ 0 s ใน ไบนารี)
  0.9900 จะแสดงในรูปของ:
  (1) 11111010111000010100011 * 2^(-1+Bias)
  ตอนนี้ เมื่อต้องการจริง ๆ แล้ว เพิ่มตัวเลขเหล่านี้ จุดทศนิยม (ไบนารี) ต้อง จัดวางตำแหน่ง สำหรับสิ่งนี้ จะต้องเป็น Unnormalized ต่อไปนี้คือการ หากต้องการเพิ่มผลลัพธ์ที่ได้:
      .000000000000011010001101 * 2^0 <- Only 11 of 23 Bits retained
     +.111111010111000010100011 * 2^0
     ________________________________
      .111111010111011100110000 * 2^0
  
  						
  ลักษณะนี้เรียกว่าผิดพลาดการปัดเศษเนื่องจากการปัดเศษเมื่อคอมพิวเตอร์บางเครื่อง เลื่อนสำหรับการบวก ผู้อื่นเพียงแค่ตัดกัน มีการปัดเศษข้อผิดพลาด สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อใดก็ตามคุณกำลังเพิ่ม หรือคูณสอง ค่าที่แตกต่างกันมากขึ้น
 2. Subtracting สองเกือบเท่ากับค่า
      .1235
     -.1234
      _____
      .0001
  
  						
  จะเป็นปกติครั้งนี้ โปรดสังเกตว่า แม้ว่าหมายเลขต้นฉบับ แต่ละมีนัยสำคัญสี่ ผลลัพธ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ตัวเลขที่มีนัยสำคัญ
 3. มากเกินไปและน้อยเกินไป

  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์มีขนาดใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไปให้ แสดง โดยชนิดข้อมูล
 4. ข้อผิดพลาด quantizing

  เกิดปัญหานี้ขึ้นกับหมายเลขดังกล่าวไม่สามารถแสดงในข้อความที่แน่นอน แบบฟอร์มตามมาตรฐานข้อมูลเลขทศนิยม
 5. หาร ด้วยตัวเลขขนาดเล็กมาก

  ซึ่งสามารถก่อให้เกิดข้อผิดพลาด "การหาร ด้วยศูนย์" หรือสามารถสร้าง bad ผลลัพธ์ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:
     A = 112000000
     B = 100000
     C = 0.0009
     X = A - B / C
  
  						
  ใน QuickBasic สำหรับ MS-DOS, X ในตอนนี้มีค่า 888887 แทน คำตอบถูก 900000
 6. ข้อผิดพลาดในการแสดงผล

  ชนิดของข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อฟังก์ชันการแสดงผลมีการเปลี่ยนแปลง ค่าที่ทำงานด้วย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 42980 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 3.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 2.0 Professional Edition
 • Microsoft BASIC Professional Development System 7.0
Keywords: 
kbmt KB42980 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:42980
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com