การทดสอบถ้าไดรฟ์หรือไดเรกทอรีที่มีอยู่จากแฟ้มชุดงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 65994 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

คุณสามารถใช้คำสั่ง IF มีการตรวจสอบปัจจุบันของไดเรกทอรี ตัวอย่างเช่น การทดสอบสำหรับ C:\WIN และเปลี่ยนเป็น C:\WIN มีอยู่ ใช้แฟ้มแบตช์ต่อไปนี้:
  C:
  IF NOT EXIST C:\WIN\NUL GOTO NOWINDIR
  CD \WIN
  :NOWINDIR
				

ข้อมูลเพิ่มเติม

NUL เสมออยู่บนไดรฟ์แบบ MS-DOS FAT ภายใน มีอยู่ ดังนั้น ถ้า C:\WIN อยู่ C:\WIN\NUL แล้ว เทคนิคนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบว่า ไดรฟ์ที่มีอยู่ ตัวอย่าง::
  IF EXIST E:\NUL GOTO USE_E
				
หากดิสก์มี unformatted จะทดสอบ หรือถ้าไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ว่าง เกิดข้อผิดพลาด INT 24 (ล้มยกเลิก ลองใหม่ เหลวหรือไม่)

ทำงานต่อการทดสอบเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องกับอุปกรณ์เครือข่ายหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่มีระบบแฟ้ม FAT ที่อุปกรณ์โปรแกรมควบคุมควบคุมบล็อก (ตัวอย่าง เมื่อคุณใช้ Windows สำหรับ 3.11 Workgroups ด้วยการเปิดใช้งานการเข้าถึงแฟ้ม 32-บิต)

ก่อนที่จะใช้เทคนิคนี้ คุณควรทราบว่าซอฟต์แวร์ใดเครือข่ายไคลเอนต์ใช้ ชนิดของเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเชื่อมต่อกับ และระบบไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกใช้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงเมื่อ IF EXIST ส่งกลับค่า NUL:
                             With 32-Bit File
               No 32-Bit  With 32-Bit  Access and NetWare

Drive Type         File Access  File Access  3.x connectivity

Local FAT          correctly   always      never
Windows for Workgroups FAT  correctly   always      never
Microsoft LAN Manager HPFS   never    always      never
Windows NT FAT/NTFS      never    always      never
NetWare           correctly   never       never
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 65994 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.11
Keywords: 
kbmt KB65994 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:65994
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com