Opnieuw uit in een batchbestand

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 67929 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Samenvatting

De MS-DOS-Batchtaal biedt geen vervoermiddelen opnieuw een systeem. Het is echter mogelijk opnieuw een systeem vanuit een batch-bestand door het aanroepen van een uitvoerbaar programma dat de taak wordt uitgevoerd.

Opmerking: Dit artikel bevat instructies waarmee maken de computer wordt OPGESTART.COM-bestand. Deze instructies zijn niet getest op alle hardwareconfiguraties en zijn mits ' als ' met geen garantie vermeld of geïmpliceerd.

Meer informatie

Het uitvoerbare bestand kan worden gemaakt met DEBUG als volgt:

 1. FOUTOPSPORING starten door het volgende te typen bij de MS-DOS-opdrachtprompt:
  foutopsporing
 2. Voer de volgende reeks opdrachten achter de streepje elk gevolgd door ENTER te drukken. (Opmerkingen worden voorafgegaan door ';'.)
    A 100           ; Debug instruction for assemble
    MOV AH,0D         ; Disk Reset
    INT 21h          ; causes SmartDrv 4.x to write cache
    MOV AX, 40        ; set up segment addressing
    MOV DS, AX
    DS:
    OR BYTE PTR  [17],0C  ; equivalent of pressing CTRL+ALT
    MOV AX,4F53        ; Issue a "DEL" (53h = DEL scan code)
    INT 15h          ; EMM386 sees this & shuts down
    DS:
    MOV WORD PTR [72],1234  ; Set REBOOT flag to Warm-Boot (0=cold)
    JMP F000:FFF0       ; Execute the internal restart routine
    <CR>           ; This line must be blank (just hit ENTER)
    R CX
    20            ; File size to be written to disk (in hex)
    N REBOOT.COM       ; Filename
    W             ; Write the file to disk
    Q             ; Quit Debug
  						
Opmerking: De computer wordt OPGESTART.COM-bestand gemaakt met dit script debug is compatibel met de functie van de cache write-behind en SMARTDrive. De instructies in het opnieuw opstarten.COM SMARTDrive schrijven (wissen) de cache write-behind veroorzaken naar de schijf voordat u de computer opnieuw is opgestart.

Hiermee maakt u het bestand opnieuw.COM in de huidige map. Op dit moment kunt u het bestand aanroepen op dezelfde manier als andere uitvoerbaar bestand, vanaf de opdrachtregel of in een batchbestand en het systeem opnieuw.

Eigenschappen

Artikel ID: 67929 - Laatste beoordeling: zaterdag 9 juni 2012 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbmt KB67929 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 67929
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com