Straipsnio ID: 74978 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

Kiekvieno ?Microsoft Project? apribojimo tipas gali b?ti apibr??tas formule naudojant ?iuos sutartinius ?ym?jimus:
  ES = ankstyva veiklos prad?ia
  LS = v?lyva veiklos prad?ia
  EF = ankstyva veiklos pabaiga
  LF = v?lyva veiklos pabaiga
  SS = suplanuota veiklos prad?ia
  SF = suplanuota veiklos pabaiga
  CD = apribojimo data
				

DAUGIAU INFORMACIJOS

Toliau pateikiami ?Microsoft Project? apibr??im? apribojimai.
 • Kuo v?liau: u?duotis suplanuojama kuo v?liau neatidedant po jos vykdom? u?duo?i?. Naudokite neapribot? dat?.
  ES=(apskai?iuota)LS
 • Kuo grei?iau: u?duoties prad?ia suplanuojama kuo grei?iau. Naudokite neapribot? dat?.
  (Suplanuota)ES=(apskai?iuota)ES + atid?jimas
 • Baigti ne anks?iau nei: u?duot? suplanuojama baigti at?jus nurodytai arba po nurodytos apribotos datos.
  EF=CD (jei data yra<EF)
 • Baigti ne v?liau nei: u?duot? suplanuojama baigti at?jus nurodytai arba prie? nurodyt? apribot? dat?.
  LF=CD (jei data yra<LF)
 • Turi baigtis: u?duot? suplanuojama baigti tiksliai at?jus apribotai datai. Pasirinkus ?i? parinkt? u?duotis laiko skal?je negal?s b?ti perkelta.
  EF,LF,SF=CD
 • Turi prasid?ti: u?duot? suplanuojama prad?ti tiksliai at?jus apribotai datai. Pasirinkus ?i? parinkt? u?duotis laiko skal?je negal?s b?ti perkelta.
  ES,LS,SS=CD
 • Prad?ti ne anks?iau nei: u?duot? suplanuojama prad?ti at?jus nurodytai arba po nurodytos apribotos datos.
  ES=CD (jei data yra<ES)
 • Prad?ti ne v?liau nei: u?duot? suplanuojama prad?ti at?jus nurodytai arba prie? nurodyt? apribot? dat?.
  LS=CD (jei data yra<LS)
Daugiau informacijos apie apribojimus rasite per?i?r?j? ?Microsoft Project?, skirto ?Windows? informacij?? arba u?klaus? apie
?winproj? ir apribojim?

Savyb?s

Straipsnio ID: 74978 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 18 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0, skirta Macintosh
 • Microsoft Project 4.0, skirta Macintosh
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbother KB74978

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com