Identifikator ?lanka: 74978 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Svaki tip ograni?enja u programu Microsoft Project mo?e se definisati kao formula pomo?u slede?ih konvencija:
  ES = rani po?etak aktivnosti (Early Start)
  LS = kasni po?etak aktivnosti (Late Start)
  EF = rani zavr?etak aktivnosti (Early Finish)
  LF = kasni zavr?etak aktivnosti (Late Finish)
  SS = planirani po?etak aktivnosti (Scheduled Start)
  SF = planirani zavr?etak aktivnosti (Scheduled Finish)
  CD = datum ograni?enja (Constraint Date)
				

DODATNE INFORMACIJE

Slede definicije ograni?enja programa Microsoft Project.
 • ?to je mogu?e kasnije: planira zadatak ?to je mogu?e kasnije, a da se pri tom ne odla?e naredni zadatak. Ne koristi datum ograni?enja.
  ES=(izra?unato)LS
 • ?to je pre mogu?e: planira po?etak zadatka ?to je pre mogu?e. Ne koristi datum ograni?enja.
  (planirano)ES=(izra?unato)ES + odlaganje
 • Zavr?etak najranije dana: planira zavr?etak zadatka na datum ograni?enja ili posle njega.
  EF=CD (ako je datum<EF)
 • Zavr?etak najkasnije dana: planira zavr?etak zadatka na datum ograni?enja ili pre njega.
  LF=CD (ako je datum<LF)
 • Mora se zavr?iti dana: planira zavr?etak zadatka na datum ograni?enja. Kada se zadatak izabere, ne?e biti mogu?e pomeriti ga na vremenskoj skali.
  EF,LF,SF=CD
 • Mora po?eti dana: planira po?etak zadatka na datum ograni?enja. Kada se zadatak izabere, ne?e biti mogu?e premestiti ga na vremenskoj skali.
  ES,LS,SS=CD
 • Po?etak najranije dana: planira po?etak zadatka na datum ograni?enja ili posle njega.
  ES=CD (ako je datum<ES)
 • Po?etak najkasnije dana: planira po?etak zadatka na datum ograni?enja ili pre njega.
  LS=CD (ako je datum<LS)
Vi?e informacija o ograni?enjima potra?ite u ?lanku ?Referenca za Microsoft Project za Windows? ili izvr?ite upit za slede?e termine:
winproj i ograni?enje

Svojstva

Identifikator ?lanka: 74978 - Poslednji pregled: 18. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 for Macintosh
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbother KB74978

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com