วิธีการใช้โครงสร้างเหตุการณ์ใน Visual .NET c# หรือ Visual 2005 c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 810230 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้โครงสร้างเหตุการณ์ใน Visual .NET c# หรือ Visual 2005 c#

เมื่อคุณใช้สร้างเหตุการณ์ คุณสามารถระบุการกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาที่ระบุในระหว่างกระบวนการสร้าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุเหตุการณ์ที่ post-build การลงทะเบียนแฟ้ม โดยใช้ regsvr32.exe นอกจากนี้คุณสามารถดู และทำการเปลี่ยนแปลงไปยังแอสเซมบลีที่สร้างขึ้นใน GAC (แคชของแอสเซมบลีสากล) โดยใช้เครื่องมือ Gacutil.exe

ใน Visual .NET c# หรือ Visual 2005 c# มีอยู่ไม่มีวิธีโดยตรงเพื่อระบุเหตุการณ์ pre-build และ post-build


ใช้โครงการ Makefile c ++แสดงผลการปฏิบัติ Build เหตุการณ์

สร้างเหตุการณ์คือ คุณลักษณะที่มีอยู่แล้วของโครงการ Microsoft Visual c ++.NET คุณสามารถใช้เหตุการณ์เหล่านี้ในโครงการ Visual .NET c# หรือ Visual 2005 c# ด้วยการรวมโครงการ Makefile .NET c ++แสดงผลในการแก้ไขปัญหา เมื่อต้องการใช้งานpre-buildเหตุการณ์ คุณต้องทำอยู่กับโครงการของ Makefile .NET c ++ Visual ในโครงการ Visual .NET c# หรือ 2005 c# แสดงผล เมื่อต้องการใช้งานpost-buildเหตุการณ์ คุณต้องทำอยู่กับโครงการ Visual .NET c# หรือ Visual 2005 c# บนโครงการ Makefile .NET c ++แสดงผล

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เปิดที่มีอยู่ Visual .NET c# หรือ Visual 2005 c# โซลูชันของคุณ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่เพิ่มโครงการแล้ว คลิกโครงการใหม่.
 3. ภายใต้ชนิดโครงการคลิกvisual c ++โครงการและภายใต้แม่แบบคลิกโครงการ MakeFile.
  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005, "Visual c ++โครงการ" ควรจะเปลี่ยนเป็น c "Visual ++
 4. พิมพ์ชื่อสำหรับโซลูชัน ระบุตำแหน่งที่ตั้งสำหรับโซลูชัน และคลิกตกลง.
 5. ในการตัวช่วยสร้างการแอพลิเคชัน Makefileคลิกเสร็จสิ้น.
 6. ในการProjectคลิกที่เมนูของโครงการ Makefileคุณสมบัติ.
 7. ในการชนิดของการตั้งค่าคอนฟิกกล่อง การเลือกโปรแกรมอรรถประโยชน์แล้ว คลิกตกลง.
 8. ในการProjectเมนู คลิกโครงการ Dependencies…. การดำเนินการเหตุการณ์ที่ pre-build ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการอ้างอิงแท็บ เลือกเหมาะสมภาพ.NET c#โครงการจากนั้นโครงการรายการ และจากนั้นภายใต้ขึ้นอยู่กับคลิกการMakefile c ++เสมือนProject
  2. คลิกตกลงเมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้แน่ใจว่า โครงการ Visual .NET c# หรือ Visual 2005 c# สร้างครั้งสุดท้าย
  3. คลิกขวาMakefile c ++เสมือนโครงการใน Explorer โซลูชัน และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  4. คลิกสร้างเหตุการณ์จากนั้น ระบุคำสั่ง pre-build เหตุการณ์
   ตัวอย่างเช่น การคัดลอกแฟ้มก่อนอาคาร ระบุต่อไปนี้:
   copy c:\AddinReg.reg $(OutDir)
 9. การดำเนินการติดตั้ง post-build ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกการMakefile c ++เสมือนโครงการในนั้นโครงการรายการ และเลือกโครงการเหมาะสม Visual c# .NET หรือ Visual 2005 c# ภายใต้ขึ้นอยู่กับ.
  2. คลิกตกลงเมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้แน่ใจว่า โครงการ c ++ Visual สร้างครั้งสุดท้าย
  3. คลิกขวาที่โครงการ Makefile c ++ Visual ในโซลูชัน Explorer คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกสร้างเหตุการณ์เมื่อต้องการระบุคำสั่งเหตุการณ์ post-build

ใช้แบบ PrePostBuildRules เพิ่มในการปฏิบัติ Build เหตุการณ์

 1. นี้ add-in ที่แสดงกฎ pre-build และ post-build ในระดับของโครงการและการแก้ไขปัญหา
  เมื่อต้องการดาวน์โหลดเพิ่มเข้า ให้ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

  http://download.microsoft.com/download/VisualStudioNET/Samples/7.0/NT5XP/EN-US/BuildRules.exe

  คำเตือน: ถ้าคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
  เมื่อต้องใช้นี้เพิ่ม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. โหลดแฟ้มโซลูชันกับแหล่งนี้ และสร้างโซลูชันแล้ว
  2. บนเครื่องมือเมนู คลิกเพิ่ม ใน ตัว จัดการ. ถ้ามีการเพิ่มในตัวจัดการถูกเปิดอยู่แล้ว ปิด แล้ว เปิดใหม่อีกครั้ง

   หมายเหตุ:หากยังใหม่ add-in ที่ปรากฏขึ้นในการเพิ่มในตัวจัดการรายการของเพิ่ม-คงคลัง คุณได้ลงสำเร็จทะเบียนเพิ่มเข้า
  3. ถ้าการเพิ่มไว้ไม่ปรากฏอยู่ในนั้นเพิ่มในตัวจัดการรายการ ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนดังกล่าวด้วยตนเอง:
   1. ค้นหาแฟ้ม AddinReg.reg ในนั้นBuildRulesโฟลเดอร์
   2. คลิกขวาAddinReg.regแล้ว คลิกผสาน. คลิกใช่เมื่อได้รับพร้อมท์ให้เพิ่มรายการรีจิสทรี
   3. รายการใหม่ที่เกิดขึ้นกับรีจิสทรีสามารถดูได้ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\7.0\AddIns
  4. เริ่มต้นอินสแตนท์ใหม่ของ Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005
  5. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการใหม่ add-in ที่
  6. กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นและช่วยให้คุณเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาหรือโครงการ และเพิ่มกฎ
  7. เมื่อคุณเพิ่มกฎ คุณสามารถระบุชื่อecho.ชื่อโปรแกรมจะแสดงข้อความที่ดิบในหน้าต่างการแสดงผล

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ตัวอย่างการดำเนินการอัตโนมัติสำหรับ Visual Studio .NET
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3ff9c915-30e5-430e-95b3-621dccd25150&displaylang=en

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 810230 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
Keywords: 
kbdownload kbhowtomaster kbcompiler kbhowto kbmt KB810230 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:810230

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com