Błąd skryptu podczas korzystania z programu Internet Explorer 6

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 810395 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas korzystania z programu Commerce Server Business Desk Product Picker można napotkać następujący komunikat o błędzie:
Błąd skryptu programu Internet Explorer

Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie.

Wiersz: 1559
Znak: 4
Błąd: Wyrażenie nie zwraca węzła DOM. ./<-- Kod: 0
URL: http://<nazwa_serwera>/<bizdesk>/Catalogs/Editor/dlg_ProductPicker.asp?mode=CAMPAIGNS

Czy chcesz kontynuować uruchamianie skryptów na tej stronie?

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny podczas wyświetlania informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Data     Godzina  Wersja   Rozmiar    Nazwa pliku ------------------------------------------------------ 25-lip-2003 23:23 6.0.3790.72 2 917 376 Mshtml.dll

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Właściwości

Numer ID artykułu: 810395 - Ostatnia weryfikacja: 31 grudnia 2008 - Weryfikacja: 6.7
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Commerce Server 2002 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbprb kbenv kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB810395

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com