כיצד אני יכול לגרום לסל המיחזור להופיע בשולחן העבודה ב- Windows XP או ב- Windows Vista?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 810869 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקן את הבעיה באופן אוטומטי

תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50210
Note ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

הערה
אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".
הצעדים הבאים
בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, השלמת מאמר זה. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לנסות את התהליך שבסעיף עקיפת הבעיה.

תיאור בעיה

סל המיחזור לא מופיע בשולחן העבודה ב- Windows Vista או ב- Windows XP. לכן לא ניתן להשתמש בסל המיחזור לביצוע משימות כגון שחזור קובץ שנמחק. מאמר זה יסייע לך לגרום לסל המיחזור לפעול שוב.

אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי לפתור בעיה זו ב- Windows Vista, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על מראה והתאמה אישית, לחץ על התאמה אישית ולאחר מכן לחץ על שנה את סמלי שולחן העבודה.
 3. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון סל המיחזור ולאחר מכן לחץ על אישור.
הצעדים הבאים
בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, השלמת מאמר זה. אם הבעיה לא תוקנה, תוכל לנסות את הנוהל שבסעיף "עקיפת הבעיה".

כדי לתקן בעיה זו ב- Windows XP, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

שיטה 1: השתמש בתוכנית שהסירה את סל המיחזור כדי לשחזר את סל המיחזור


הערהאם השתמשת בתוכנית TweakUI כדי להסתיר את סל המיחזור, בצע שלבים אלה כדי לשחזר את סל המיחזור לשולחן העבודה. אם לא השתמשת בתוכנית TweakUI, ראה שיטה 2 או שיטה 3.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אם אתה משתמש בתפריט התחל הסטנדרטי של Windows XP Start
  1. אתר את מפתח הרישום הבא:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ערך DWORD הבא ברישום, ואז לחץ על Modify:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0, ולאחר מכן לחץ על אישור. (תוכנית העזר TweakUI מגדירה ערך זה כ-1 כדי להסתיר את סמל סל המיחזור.)
  אם אתה משתמש בתפריט התחל הקלאסי של Windows XP Start
  1. אתר את מפתח הרישום הבא:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ערך DWORD הבא ברישום, ואז לחץ על Modify:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0, ולאחר מכן לחץ על אישור. (תוכנית העזר TweakUI מגדירה ערך זה כ-1 כדי להסתיר את סמל סל המיחזור.)
 3. לחץ על יציאה כדי לצאת מעורך הרישום.
השלבים הבאים
 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, השלמת מאמר זה. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לנסות את התהליך שבסעיף "עקיפת הבעיה".

שיטה 2: ערוך את הרישום להחזרת סל המיחזור


הערה אם מנהל המערכת השתמש בהגדרת מדיניות קבוצתית על מנת להסתיר את סל המיחזור (או את "כל הסמלים") על שולחן העבודה, ראה שיטה 3.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

לעריכת הרישום על מנת שהסמל סל מיחזור ישוב להופיע על שולחן העבודה, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את,הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המפתח שאיתרת בשלב 3, הצבע על New, ולחץ על Key.
 5. הקלד {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, והקש על ENTER.
 6. לחץ על המפתח החדש {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} אשר יצרת בשלב 5.
 7. בחלונית הימנית, לחץ פעמיים על הרשומה (Default).
 8. בתיבת הדו-שיח Edit String, בתיבה Value data, הקלד סל מחזור ולאחר מכן לחץ על אישור.
 9. סגור את עורך הרישום.
הצעדים הבאים
בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, השלמת מאמר זה. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לנסות את התהליך שבסעיף "עקיפת הבעיה".

שיטה 3: השתמש בעורך האובייקטים של 'מדיניות קבוצתית' לשחזור סל המיחזור

אם מנהל המערכת השתמש בהגדרת מדיניות קבוצתית להסתרת סל המיחזור או "כל הסמלים" שעל שולחן העבודה, יהיה עליך להתקשר אל מנהל המערכת על מנת לשחזר את סמל סל המיחזור. יש באפשרותו של מנהל המערכת להשתמש בעורך האובייקטים של 'מדיניות קבוצתית' (GPEDIT.msc) או להסיר ידנית את המידע אודות סל המיחזור ברישום (אשר נוצר באמצעות עורך האובייקטים של 'מדיניות קבוצתית') על מנת להחזיר את סמל סל המיחזור לשולחן העבודה.

שים לב ההליכים הבאים פועלים רק ב-Windows XP Professional. אם המערכת אינה של Windows XP Professional, באפשרותך לנסות את התהליך שבסעיף "עקיפת הבעיה".

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
 • לשימוש בעורך האובייקטים של 'מדיניות קבוצתית' לשחזור סל המיחזור:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד GPEDIT.MSC בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. תחת User Configuration, לחץ על Administrative Templates, ואז לחץ פעמיים על Desktop.
  3. לחץ פעמיים על Remove Recycle Bin icon from the desktop.
  4. לחץ על הכרטיסייה Setting, לחץ על Not Configured ולאחר מכן לחץ על אישור.
 • לשימוש בעורך הרישום לשחזור סל המיחזור:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. אתר את מפתח הרישום הבא:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. לחץ על מפתח הרישום אשר איתרת בשלב 3, ואז בחלונית הימנית, לחץ על ערך DWORD הבא ברישום:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. בתפריט Edit, לחץ על Delete ולאחר מכן לחץ על Yes.
  5. סגור את עורך הרישום.
הצעדים הבאים
בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, השלמת מאמר זה. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לנסות את התהליך שבסעיף "עקיפת הבעיה".

פתרון

אם אינך יכול לשחזר את סל המיחזור באמצעות הפתרונות המופיעים במאמר זה, עקוף את הבעיה באמצעות יצירת קיצור דרך לסל המיחזור:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקייה.
 3. לחץ על הכרטיסייה תצוגה, ואז בטל את תיבת הסימון הסתר קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה (מומלץ).
 4. לחץ על כן כאשר תופיע הודעת אזהרה, ואז לחץ על אישור לסגירת תיבת הדו-שיח אפשרויות תיקייה.
 5. לחץ על תיקיות בסרגל הכלים.

  שים לב אם תיקיות אינה מופיעה בסרגל הכלים, הצבע על סרגלי כלים בתפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על לחצנים רגילים.
 6. בחלונית הניווט הימנית, תחת תיקיות, אתר את התיקייה סל מיחזור ולאחר מכן גרור את התיקייה סל מיחזור לשולחן העבודה.
 7. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקייה.
 8. לחץ על הכרטיסייה תצוגה ולאחר מכן סמן את תיבת הסימון הסתר קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה (מומלץ). לחץ על אישור.
שים לב הליך זה אינו יוצר מחדש את הסמל המקורי. עם זאת, הליך זה משחזר את מרבית התכונות של סל המיחזור. הדבר כולל את הפעולות הבאות:
 • מחק קובץ באמצעות גרירתו לסמל סל המיחזור שעל שולחן העבודה שלך.
 • אחזר קובץ אשר מחקת על-ידי לחיצה כפולה על סמל סל המיחזור שעל שולחן העבודה שלך, לחיצה באמצעות מקש העכבר הימני על הקובץ שברצונך לאחזר ולאחר מכן לחיצה על שחזר.
 • רוקן את סל המיחזור על-ידי לחיצה באמצעות מקש העכבר הימני על הסמל סל המיחזור שעל שולחן העבודה שלך ולאחר מכן לחיצה על רוקן את סל המיחזור.
הערה כאשר אתה משתמש בשלב זה כדי לעקוף את הבעיה, אין באפשרותך ללחוץ באמצעות מקש העכבר הימני על קיצור הדרך סל המיחזור על מנת לגשת למאפייני סל המיחזור. על מנת להגדיר מאפיינים עבור סל המיחזור, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ לחיצה כפולה על קיצור הדרך סל המיחזור שעל שולחן העבודה. תיפתח התיקייה 'סל המיחזור'.
 2. בפינה הימנית העליונה של התיקייה 'סל המיחזור', לחץ באמצעות מקש העכבר הימני על הסמל סל המיחזור, ואז לחץ על מאפיינים.

אם תהליך זה לא תיקן את הבעיה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

סיבה

בעיה זו עלולה להיגרם ממספר סיבות:
 • נעשה שימוש בתוכנית של ספק חיצוני להסתרת סל המיחזור.
 • נעשה שימוש בתוכנית TweakUI להסתרת סל המיחזור.
 • המידע אודות סל המיחזור ברישום נמחק.
 • נעשה שימוש בהגדרת מדיניות קבוצתית להסתרת סל המיחזור.

  שים לב Windows XP Home Edition אינה תומכת במדיניות קבוצתית.

מידע נוסף

לקבלת עזרה עבור משימות תחזוקת מערכת נפוצות ב- Windows Vista, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
תיקון בעיות עם משימות תחזוקת מערכת נפוצות

מאפיינים

Article ID: 810869 - Last Review: יום שני 10 יוני 2013 - Revision: 7.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
מילות מפתח 
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com