ID на статията: 810881 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

Симптоми

При опит за отваряне на папка в Microsoft Windows XP може да се появи следното съобщение за грешка, където Folder ("Папката") е наименованието на папката, която не можете да отворите:
Folder is not accessible. ("Папката не е достъпна".) Access is denied. ("Достъпът е отказан".)

Забележка Ако понастоящем използвате Windows 7 или Windows Vista, вж. следната статия в базата знания на Microsoft:

За Windows 7Как да отворя файл, ако получа съобщение за отказан достъп?

За Windows VistaОтстраняване на грешка за "отказан достъп" при отваряне на файлове или папки 

Причина

Този проблем може да възникне, ако папката, която не можете да отворите, е била създадена на том с файлова система NTFS в предишна инсталация на Windows, и впоследствие е била инсталирана операционната система Windows XP. Този проблем може да възниква независимо от това, че въвеждате правилното потребителско име и парола. Проблемът се дължи на промяна на защитния идентификатор на потребителя. Въпреки че използвате същото потребителско име и парола, вашият защитен идентификатор вече не съответства на защитния идентификатор на собственика на папката, която не можете да отворите.

Например въпреки че използвате същото потребителско име и парола, след извършването на следните стъпки е възможно вече да нямате право да отваряте папката:
 1. Преди инсталирането на Windows XP Professional променяте същинското или целевото местонахождение на папката My Documents ("Моите документи"), пренасяйки го на друг том.
 2. Форматирате основния дял.
 3. Инсталирате Windows XP Professional.

Разрешение

За да разрешите този проблем, трябва да изключите Simple File Sharing (Обикновено споделяне на файлове), след което да поемете правата на собственик на папката:
 1. За да изключите Simple File Sharing (Обикновено споделяне на файлове), трябва да направите следното:
  1. Натиснете Start ("Старт") и изберете My Computer ("Моят компютър").
  2. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Folder Options ("Опции за папки") и след това върху раздела View ("Изглед").
  3. В раздела Advanced Settings ("Разширени настройки") премахнете отметката от квадратчето Use simple file sharing (Recommended) ("Използвай просто споделяне на файлове (препоръчва се)", след което натиснете OK.
 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката, за която искате да получите право на собственост, след което изберете Properties ("Свойства").
 3. Щракнете върху раздела Security ("Защита") и след това натиснете бутона ОК върху съобщението на защитата (ако се появи такова).
 4. Щракнете върху Advanced ("Разширени"), след което щракнете върху раздела Owner ("Собственик").
 5. В списъка с имена щракнете върху вашето потребителско име, върху Administrator ("Администратор"), ако сте влезли в системата като администратор, или щракнете върху групата Administrators ("Администратори").

  Ако искате да станете собственик на съдържанието на тази папка, поставете отметка в квадратчето Replace owner on subcontainers and objects ("Заместване на собственика на подконтейнерите и обектите").
 6. Натиснете OK.

  Може да се появи следното съобщение за грешка, където Folder ("Папка") е името на папката, върху която искате да придобиете право за собственост:
  You do not have permission to read the contents of directory Folder. ("Нямате право да четете съдържанието на директория 'Папка'.") Do you want to replace the directory permissions with permissions granting you Full Control? ("Желаете ли да замените правата за директорията с права, които ви дават пълен контрол?") All permissions will be replaced if you press Yes. ("Всички права ще бъдат заменени, ако изберете 'Да'.")
 7. Щракнете върху Yes ("Дa").
 8. Щракнете върху OK, след което приложете повторно разрешенията и настройките за сигурност, които желаете да важат за папката и нейното съдържание.

Допълнителна информация

За повече информация относно разрешенията за файлове и папки щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
161275 Взаимодействие между параметрите на защитата на файловете и папките на томове с файлова система NTFS (Това може да е на английски)

Свойства

ID на статията: 810881 - Последна рецензия: 10 юни 2013 г. - Редакция: 2.1
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbacwsurvey kberrmsg kbprb kbfix KB810881

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com