Article ID: 810881 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון לפתוח תיקייה במערכת Microsoft Windows XP, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה, כאשר המילה Folder מייצגת את שם התיקייה שאין באפשרותך לפתוח:
Folder is not accessible ([שם_התיקייה] אינה זמינה). Access is denied (הגישה נדחתה).

הערה אם אתה משתמש כעת ב- Windows 7 או ב- Windows Vista, עיין במאמר הבא באתר האינטרנט של Microsoft:

עבור Windows 7כיצד אוכל לפתוח קובץ אם מופיעה הודעה שהגישה נדחית?

עבור Windows Vistaפתרון בעיית "גישה נדחתה" בעת פתיחת קבצים או תיקיות 

סיבה

בעיה זו עשויה להתרחש אם התיקייה שאין באפשרותך לפתוח נוצרה באמצעי אחסון בעל מערכת קבצים מסוג NTFS באמצעות התקנה קודמת של Windows, ורק לאחר מכן הותקנה מערכת Windows XP. הבעיה עשויה להתרחש גם אם הזנת את שם המשתמש והסיסמה הנכונים. הסיבה לכך היא שינוי קוד האבטחה עבור המשתמש. הגם שאתה משתמש באותו שם משתמש ובאותה סיסמה, קוד האבטחה שלך אינו תואם עוד לקוד האבטחה של הבעלים של התיקייה שאין באפשרותך לפתוח.

לדוגמה, למרות שאתה משתמש באותו שם משתמש ובאותה סיסמה, ייתכן כי כבר אין לך הרשאה לפתוח את התיקייה לאחר ביצוע השלבים הבאים:
 1. לפני התקנת מערכת Windows XP Professional, אתה משנה את המיקום בפועל, או את מיקום היעד, של התיקייה 'המסמכים שלי' לאמצעי אחסון אחר.
 2. אתה מאתחל את המחיצה הראשית.
 3. אתה מתקין מערכת Windows XP Professional.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, עליך לבטל את האפשרות 'שיתוף קבצים פשוט' ולהגדיר בעלות על התיקייה:
 1. בטל את האפשרות 'שיתוף קבצים פשוט':
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי.
  2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקייה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה תצוגה.
  3. תחת הגדרות מתקדמות, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון השתמש בשיתוף קבצים פשוט (מומלץ) ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקייה שעליה ברצונך להגדיר בעלות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסייה אבטחה ולאחר מכן לחץ על אישור בהודעת האבטחה (אם מופיעה).
 4. לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה בעלים.
 5. ברשימה שם, לחץ על שם המשתמש או על מנהל, אם נכנסת כמנהל, או לחץ על הקבוצה מנהלים.

  אם ברצונך להגדיר את עצמך כבעלים של התוכן באותה תיקייה, לחץ על תיבת הסימון החלף בעלים בגורמים מכילים משניים ובאובייקטים.
 6. לחץ על אישור.

  ייתכן כי תקבל את הודעת השגיאה הבאה, כאשר המילה Folder מייצגת את שם התיקייה שעליה ברצונך לקחת בעלות:
  You do not have permission to read the contents of directory Folder. Do you want to replace the directory permissions with permissions granting you Full Control? All permissions will be replaced if you press Yes.
 7. לחץ על כן.
 8. לחץ על אישור ולאחר מכן החל מחדש את ההרשאות ואת הגדרות האבטחה הרצויות עבור התיקייה ועבור התוכן שלה.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
161275 אינטראקציה בין אבטחת קבצים ואבטחת תיקיות באמצעי אחסון מסוג NTFS (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 810881 - Last Review: יום שני 10 יוני 2013 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbacwsurvey kberrmsg kbprb kbfix KB810881

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com