ดิสก์ high-end subsystems อาจพบข้อผิดพลาด 17883

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 810885 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 363118 (shiloh_bugs)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::
ข้อผิดพลาด: 17883 ความรุนแรง: สถานะ 1 : 0
ดูเหมือนจะหยุดตัวจัดกำหนดการ 0 spid 53, ECID 1 บริบท UMS 0x04069D90
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณใช้ใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในระบบย่อยของดิสก์ high-end:
  • เพิ่มแฟ้มฐานข้อมูลที่ alter
  • สร้างฐานข้อมูล
  • AUTOGROW ของแฟ้ม (ชัดเจน หรือ implicit)
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 17883 ถูกเพิ่มไปยัง SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) เกิดข้อผิดพลาดวาดความสนใจกับสถานการณ์ที่ประสบปัญหากับ SQL Server schedulers เกิดข้อผิดพลาดบ่งชี้ว่า ทรัพยากรบางอย่างจะไม่อย่างเหมาะสมส่งตัวจัดกำหนดการของ SQL Server เธรดไม่ส่งการเรียกใช้สำหรับรอบระยะเวลาที่ขยายเวลา งบ starving เธรดอื่นบนตัวกำหนดเวลาที่ SQL ที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้ เซิร์ฟเวอร์ยังอาจจะไม่ตอบสนองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
319892การเกิดพร้อมกันใหม่และการจัดกำหนดการการวิเคราะห์ที่เพิ่มลงใน SQL Server


หมายเหตุ:บทความนี้อธิบายถึงสาเหตุที่เป็นไปได้หนึ่งสำหรับข้อความข้อผิดพลาด 17883 วิธีแก้ปัญหาที่กล่าวถึงในบทความนี้ถูกใช้สำหรับสาเหตุที่กล่าวถึงในบทความนี้เท่านั้น

สาเหตุ

สาเหตุที่น่าจะเป็นเธรดการ unyielding
เมื่อคุณทำ การดำเนินการที่ระบุใน "อาการ" ส่วน ออกเรียก WriteFile WinAPI, SQL Server และจากนั้น ตรวจสอบผลลัพธ์ของการร้องขอการเขียน ถ้าการดำเนินการที่ส่งกลับค่าอยู่ระหว่างการพิจารณา SQL Server yields อย่างเหมาะสมที่ตัวจัดกำหนดการของ SQL

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำการดำเนินการบนแฟ้มขนาดใหญ่ที่อยู่ทางกายภาพในระบบย่อยของดิสก์ high-end, SQL Server ออกการดำเนินการเขียน และทำให้ระบบย่อยของดิสก์สมบูรณ์การดำเนินการเขียนในทันที เนื่องจากการทำให้ระบบย่อยของดิสก์สมบูรณ์การดำเนินการเขียนได้อย่างรวดเร็วจึง SQL Server ยังคงออกจนกว่าการดำเนินการแฟ้มทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว การร้องขอการเขียนใหม่นั้นจึงสร้างเธรดการ unyielding บนตัวกำหนดตารางเวลาของ SQL เมื่อไม่ตัวจัดกำหนดการ SQL yield เกิน 60 วินาที SQL Server สร้างข้อความข้อผิดพลาด 17883

สำหรับปัญหาเกิดขึ้น แฟ้มต้องมีขนาดให้ใหญ่ที่คู่กับการเขียนที่การดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์มากกรอ SQL Server ทำการลงรายการบัญชีการร้องขอการเขียนเกิน 60 วินาที และมียังคงไม่ถึงจุดสิ้นสุดของการดำเนินงาน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ไม่มีวิธีโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดกำหนดการดำเนินการแฟ้มทั้งหมดที่กล่าวถึงใน "อาการ" ส่วนที่เกิดขึ้นในระหว่างการชั่วโมงไม่สูงสุดดังนั้นเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีการรับผลจากตัวจัดกำหนดการของ SQL Server ที่หยุดการตอบสนองจนกว่าการดำเนินการแฟ้มเสร็จสมบูรณ์ได้

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"จุดบกพร่องนี้ถูกแก้ไขใน SQL Server 2000 Service Pack 4

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 810885 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
Keywords: 
kbbug kbmt KB810885 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:810885

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com