Article ID: 810892 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד להפעיל את Windows XP באמצעות מפתח מוצר שונה מזה שבו השתמשת כשהתקנת את Windows XP.

פתרון הבעיה

עליך להזין מפתח מוצר ייחודי כשאתה מתקין Windows XP או כשאתה מפעיל אותו. אם התקנת Windows XP במחשב שני באמצעות התקליטור המקורי ולאחר מכן רכשת עותק נוסף של Windows XP או רישיון נוסף, עליך לשנות את מפתח המוצר לפני שיהיה באפשרותך להפעיל את המוצר. על מנת לשנות את מפתח המוצר בעת ההפעלה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת, ולאחר מכן לחץ על הפעלת Windows.
  2. לחץ על כן, ברצוני ליצור קשר טלפוני עם נציג שירות לקוחות כדי להפעיל את Windows ולאחר מכן לחץ על הבא.
  3. לחץ על שנה מפתח מוצר, הקלד את מפתח המוצר החדש ולאחר מכן לחץ על עדכן.
  4. לחץ על טלפון ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך ההפעלה.

מידע נוסף

הפעלת המוצר מאמתת שלא נעשה שימוש במפתח המוצר של התוכנה, או במזהה המוצר (הדרוש כחלק מתהליך התקנת המוצר), במספר גדול יותר של מחשבים מזה המותר לפי רישיון התוכנה. מספר ההפעלות שמשתמשות באותו מפתח מוצר באותו מחשב הוא בלתי מוגבל. הפעלת המוצר מרתיעה פיראטיות באמצעות הגבלת מספר הפעמים שניתן להפעיל מפתח מוצר במחשבים שונים.

לקבלת פרטים נוספים על הפעלת מוצר Windows, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
http://www.microsoft.com/windowsxp/evaluation/features/activation.mspx
  

לקבלת מידע נוסף על הפעלת מוצר של Windows, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
302806 תיאור הפעלת מוצר של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 810892 - Last Review: יום שישי 27 יוני 2014 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbpubtypekc KB810892

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com