Не можете да печатате и получавате съобщението за грешка "Spooler subsystem app has encountered a problem and needs to close" ("Възникна проблем с приложение на подсистема на спулера, поради което то трябва да се затвори")

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 810894 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Симптоми

Когато се опитвате да стартирате или спрете услугата Print Spooler ("Спулер за печат"), или когато щракнете върху Start ("Старт"), последвано от Printers and Faxes ("Принтери и факсове"), може да се появи следното съобщение за грешка:
Spooler subsystem app has encountered a problem and needs to close ("Възникна проблем с приложение на подсистема на спулера, поради което то трябва да се затвори").
Когато се опитвате да печатате, получавате следното съобщение за грешка:
Operation cannot be completed. ("Операцията не може да бъде завършена.")

Причина

Този проблем може да възникне, ако драйвер за принтер на друг производител или услуга влияе на функционалността на новоинсталиран принтер.

Например този проблем може да възникне, ако потребителският драйвер за принтер на Lexmark (LexBce) е инсталиран на компютъра ви, когато добавяте друг принтер.

Разрешение

За да разрешите проблема, следвайте предоставените стъпки. Вероятно ще ви бъде по-лесно да изпълните описаните в тази статия стъпки, ако първо отпечатате тази статия.

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows

Стъпка 1: Стартиране на компютъра в безопасен режим

Стартирайте компютъра в безопасен режим, за да премахнете спулинг файлове. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Рестартирайте компютъра си и натискайте многократно клавиша F8, докато компютъра се стартира. На компютър, който е конфигуриран да изпълнява няколко операционни системи, натиснете клавиша F8, докато се показва менюто Стартиране.
 2. ИзберетеБезопасен режим, когато се появи менюто Разширени опции на Windows и после натиснете ENTER.
 3. Ако менюто Стартиранесе появи пак и бъдете подканени да изберете операционна система, използвайте клавишите със стрелка, за да изберете операционната система и после натиснете ENTER.

  Забележка За повече информация за това как да стартирате компютъра си в безопасен режим, щракнете върху Старт, щракнете върху Помощ и поддръжка, въведете safe modeв полето Търсене, натиснете ENTER и после щракнете върху темата Стартиране на Windows в безопасен режим.

Стъпка 2: Изтриване на спулинг файловете за принтери и драйвери

В безопасен режим изтрийте спулинг файловете за принтери и драйвери. За да направите това, стартирайте Microsoft Windows Explorer и после изтрийте всички файлове и папки в следните две папки (където С: е устройството, на което е инсталиран Windows XP.
 • C:\Windows\System32\Spool\Printers
 • C:\Windows\System32\Spool\Drivers\w32x86

Стъпка 3: Редактиране на системния регистър

Предупреждение При неправилна промяна на системния регистър посредством редактора на системния регистър или по друг начин е възможно да възникнат сериозни проблеми. Тези проблеми могат да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че тези проблеми ще са разрешими. Променяйте системния регистър на свой собствен риск.

Премахване на подключа на Windows NT

Премахнете потенциално проблемните записи в системния регистър за подключовете на услуги за Windows NT x86. Те може да са били инсталирани от инсталационни програми за принтери на други производители и могат да пречат на услугата за спулинг на печата. Изпълнете следните стъпки, за да запазите драйверите, спулингите за печат и записите в системния регистър, които са включени с Windows, и за да премахнете всички други драйвери, спулинги за печат и записи в системния регистър, които могат да създават проблеми.
 1. Стартирайте редактора на системния регистър. За целта, щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 2. Открийте и разширете следният ключ на системния регистър, за да видите списъка с подключове (подпапки):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
  В списъка с подключове трябва да са само следните подключове:
  • Drivers
  • Print Processors
 3. Ако има подключове, различни от тези, изброени в стъпка 2, изпълнете следните стъпки:
  1. В менюто File ("Файл") щракнете върху Export ("Експортиране").
  2. В полето Име на файла, въведете името, което искате да използвате за този ключ, като например WindowsNTx86regkey, и после щракнете върхуЗапиши.

   Можете да използвате това архивно копие на ключа на системния регистър
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
   , за да възстановите ключа, ако изпитвате някакви проблеми, след като завършите процедурата.
  3. Изтрийте всички подключове с изключение на изброените в стъпка 2. За да направите това, щракнете с десния бутон върху всеки подключ, който не е показан в списъка, след което щракнете върху Изтрий. Когато се появи подкана да потвърдите изтриването, щракнете върху Да.

Премахване на записите в системния регистър за мониторите за печат по подразбиране

Премахнете потенциално проблематичните подключове за монитори за печат, които могат да пречат на принтера, който искате да използвате. Възможно е те да са били инсталирани от инсталационни програми за принтери на други производители. Изпълнете следните стъпки, за да запазите мониторите за печат и записите в системния регистър, които са включени с Windows, и за да премахнете всички други монитори за печат и записи в системния регистър, които могат да създават проблеми.
 1. Стартирайте редактора на системния регистър, ако той вече не е стартиран. За целта, щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 2. Открийте и после разширете следният ключ на системния регистър, за да видите списъка с подключове:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  В списъка с подключове трябва да са само следните подключове за мониторите за печат по подразбиране:
  • BJ Language Monitor
  • Local Port
  • PJL Language Monitor
  • Standard TCP/IP Port
  • USB Monitor
 3. Ако има подключове, различни от тези, изброени в стъпка 2, изпълнете следните стъпки:
  1. В менюто Файл щракнете върху Експортиране.
  2. В полето Име на файл въведете името, което искате да използвате за този ключ, като например Monitorsx86regkey и после щракнете върху Запиши.
  3. Можете да използвате това архивно копие на ключа на системния регистър
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
   , за да възстановите ключа, ако изпитвате някакви проблеми, след като завършите процедурата.
  4. Изтрийте всички подключове с изключение на изброените в стъпка 2. За да направите това, щракнете с десния бутон върху всеки подключ, който не е показан в списъка и после щракнете върху Изтрий. Когато се появи подкана да потвърдите изтриването, щракнете върху Да.
 4. Затворете редактора на системния регистър.
 5. Ако има принтер, прикачен към компютъра, откачете кабела на принтера от компютъра и после рестартирайте компютъра.

Стъпка 4: Инсталиране на принтера и отпечатване на тестова страница

Свържете отново кабела на принтера с компютъра, инсталирайте принтера според инструкциите на производителя и после се опитайте да отпечатате тестова страница.

Ако все още не можете да печатате или получавате спулинг грешката, отидете на раздела "Следващи стъпки".

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Ако тези методи не са решили вашия проблем, можете да използвате и уеб сайта за услуги за поддръжка на клиентите на Microsoft, за да намерите други решения на своя проблем. Някои от услугите, които предоставят уеб сайтовете за услуги за поддръжка на клиентите на Microsoft, включват:
 • База знания за търсене: Търсене на информация за техническа поддръжка и инструменти за самостоятелна помощ за продукти на Microsoft.
 • Центрове за решения: Преглед на често задавани въпроси за конкретен продукт и основните точки за поддръжка.
 • Други опции за поддръжка: Използвайте интернет за задаване на въпрос, за връзка с услугите за поддръжка на клиенти на Microsoft или за предоставяне на обратна информация.
Ако все още имате проблеми, може да се свържете с техническата поддръжка:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=bg#tab0

Допълнителна информация

Microsoft предоставя информация за контакти с външни производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на тази информация за контакти с външни производители.
Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.

За стъпки за отстраняване на неизправности и автоматична поправка за често срещани проблеми с принтери в Windows, вижте следната уеб страница на Microsoft:


Отстраняване на неизправности: Проблеми с принтери в Windows
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 810894 - Последна рецензия: 10 юни 2013 г. - Редакция: 1.1
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kberrmsg kbprb KB810894

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com