Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση και εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Η εφαρμογή Spooler subsystem app αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία της"

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 810894 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.

Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτήν την ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για κάποιες εκδόσεις των Windows

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε την υπηρεσία "Ουρά εκτύπωσης" ή όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes), ίσως εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Η εφαρμογή Spooler subsystem app αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία της.
Όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της λειτουργίας.

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση που ένα πρόγραμμα οδήγησης ή μια υπηρεσία εκτυπωτή τρίτου κατασκευαστή επηρεάζει τη λειτουργικότητα του εκτυπωτή που μόλις εγκαταστήσατε.

Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί αν το προσαρμοσμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Lexmark (LexBCE) εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας πριν από την προσθήκη άλλου εκτυπωτή.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα που παρουσιάζονται παρακάτω. Ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε τα βήματα εάν εκτυπώσετε πρώτα αυτό το άρθρο.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows

Βήμα 1: Εκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία

Εκκινήστε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία για να καταργήσετε τα αρχεία εκτύπωσης σε ουρά. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο F8 κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Σε έναν υπολογιστή που έχει ρυθμιστεί για εκτέλεση πολλών λειτουργικών συστημάτων, πιέστε το πλήκτρο F8 όταν εμφανιστεί το μενού Εκκίνηση (Boot).
 2. Επιλέξτε την Ασφαλή λειτουργία (Safe Mode) όταν εμφανιστεί το μενού Επιλογές για προχωρημένους των Windows (Windows Advanced Options) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Αν εμφανιστεί ξανά το μενού Εκκίνηση (Boot) και σας ζητηθεί να επιλέξετε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το λειτουργικό σύστημα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), επιλέξτε το στοιχείο Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support), πληκτρολογήστε safe mode στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο θέμα Εκκίνηση των Windows σε ασφαλή λειτουργία (Start Windows in safe mode).

Βήμα 2: Διαγραφή των αρχείων εκτύπωσης σε ουρά και των αρχείων προγραμμάτων οδήγησης

Στην ασφαλή λειτουργία, διαγράψτε τα αρχεία εκτύπωσης σε ουρά και τα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης. Για να το κάνετε αυτό, ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Microsoft Windows (Microsoft Windows Explorer) και, στη συνέχεια, διαγράψτε όλα τα αρχεία και τους φακέλους στους εξής δύο φακέλους (όπου C: είναι η μονάδα στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows XP):
 • C:\Windows\System32\Spool\Printers
 • C:\Windows\System32\Spool\Drivers\w32x86

Βήμα 3: Επεξεργασία του μητρώου

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των προβλημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προβλήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Η τροποποίηση του μητρώου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Πρώτα, καταργήστε τα δευτερεύοντα κλειδιά των Windows NT

Καταργήστε τις πιθανώς προβληματικές καταχωρήσεις μητρώου για τα δευτερεύοντα κλειδιά υπηρεσίας των Windows NT x86. Αυτά τα δευτερεύοντα κλειδιά ενδέχεται να έχουν εγκατασταθεί από προγράμματα εγκατάστασης εκτυπωτών άλλων κατασκευαστών και να επηρεάζουν την υπηρεσία ουράς εκτύπωσης. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να διατηρηθούν τα προγράμματα οδήγησης, οι ουρές εκτύπωσης και οι καταχωρήσεις μητρώου που συμπεριλαμβάνονταν με τα Windows και να καταργηθούν όλα τα υπόλοιπα προγράμματα οδήγησης, οι ουρές εκτύπωσης και οι καταχωρήσεις μητρώου που ενδέχεται να προκαλούν προβλήματα.
 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Εντοπίστε και αναπτύξτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου, για να προβάλετε τη λίστα των δευτερευόντων κλειδιών (υποφακέλων):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
  Στη λίστα δευτερευόντων κλειδιών, θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά:
  • Προγράμματα οδήγησης
  • Επεξεργαστές εκτύπωσης
 3. Αν υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα κλειδιά εκτός από τα δευτερεύοντα κλειδιά που αναφέρονται στο βήμα 2, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή (Export).
  2. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File Name), πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το κλειδί, όπωςWindowsNTx86regkey και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού μητρώου
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
   για να επαναφέρετε το κλειδί σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.
  3. Διαγράψτε όλα τα δευτερεύοντα κλειδιά εκτός από αυτά που αναφέρονται στο βήμα 2. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ σε κάθε δευτερεύον κλειδί που δεν εμφανίζεται στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete). Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Δεύτερον, διαγράψτε τις καταχωρήσεις μητρώου για τα προεπιλεγμένα προγράμματα εποπτείας εκτυπώσεων

Καταργήστε τα πιθανώς προβληματικά δευτερεύοντα κλειδιά προγραμμάτων εποπτείας εκτυπώσεων, που ενδέχεται να επηρεάζουν τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αυτά τα δευτερεύοντα κλειδιά ενδέχεται να έχουν εγκατασταθεί από προγράμματα εγκατάστασης εκτυπωτών άλλων κατασκευαστών. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να διατηρηθούν τα προγράμματα εποπτείας εκτυπώσεων και οι καταχωρήσεις μητρώου που συμπεριλαμβάνονταν με τα Windows και να καταργηθούν όλα τα υπόλοιπα προγράμματα εποπτείας εκτυπώσεων και οι καταχωρήσεις μητρώου που ενδέχεται να προκαλούν προβλήματα.
 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου, αν δεν είναι ανοικτός. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Εντοπίστε και αναπτύξτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου, για να προβάλετε τη λίστα των δευτερευόντων κλειδιών:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  Στη λίστα των δευτερευόντων κλειδιών, θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά για τα προεπιλεγμένα προγράμματα εποπτείας εκτύπωσης:
  • BJ Language Monitor
  • Local Port
  • PJL Language Monitor
  • Standard TCP/IP Port
  • USB Monitor
 3. Αν υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα κλειδιά εκτός από τα δευτερεύοντα κλειδιά που αναφέρονται στο βήμα 2, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή (Export).
  2. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File Name), πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το κλειδί, όπως Monitorsx86regkey και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
  3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού μητρώου
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
   για να επαναφέρετε το κλειδί σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.
  4. Διαγράψτε όλα τα δευτερεύοντα κλειδιά εκτός από αυτά που αναφέρονται στο βήμα 2. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ σε κάθε δευτερεύον κλειδί που δεν εμφανίζεται στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete). Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
 4. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 5. Αν είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή κάποιος εκτυπωτής, αποσυνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή από τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον.

Βήμα 4: Εγκατάσταση εκτυπωτή και εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας

Επανασυνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή στον υπολογιστή, εγκαταστήστε τον εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες ου κατασκευαστή και δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα.

Εάν η εκτύπωση εξακολουθεί να μην είναι δυνατή ή αν εξακολουθείτε να λαμβάνεται το σφάλμα ουράς εκτύπωσης, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Εάν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν επιλύθηκε με αυτές τις μεθόδους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία των Υπηρεσιών Υποστήριξης Πελατών της Microsoft στο Web για να βρείτε άλλες λύσεις. Η τοποθεσία των Υπηρεσιών υποστήριξης πελατών της Microsoft στο Web περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως:
 • Γνωσιακή βάση με δυνατότητα αναζήτησης: Αναζητήστε πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης και εργαλεία βοήθειας για τα προϊόντα της Microsoft.
 • Κέντρα Παροχής Λύσεων: Προβάλετε τις συνηθέστερες ερωτήσεις και βασικά θέματα υποστήριξης για κάθε συγκεκριμένο προϊόν.
 • Άλλες επιλογές υποστήριξης: Χρησιμοποιήστε το Web για να υποβάλετε μια ερώτηση, να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Microsoft ή να στείλετε τα σχόλιά σας.
Εάν συνεχίσετε να έχετε προβλήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα υποστήριξης:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=el#tab3

Περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Για βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων και μια αυτόματη επίλυση για συνήθη προβλήματα εκτυπωτή στα Windows, ανατρέξτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft:


Αντιμετώπιση προβλημάτων: Προβλήματα εκτυπωτών στα Windows
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 810894 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kberrmsg kbprb KB810894

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com