לא ניתן להדפיס כשמופיעה הודעת השגיאה "Spooler subsystem app has encountered a problem and needs to close"

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 810894 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כשאתה מנסה להפעיל או להפסיק את פעולת מנגנון ההדפסה ברקע או כשאתה לוחץ על הפעלה ובתוך ההגדרות אתה לוחץ על מדפסות ופקסים, עשויה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
Spooler subsystem app has encountered a problem and needs to close.
בעת ניסיון להדפיס, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:
Operation cannot be completed.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש אם מנהל התקן או שירות הדפסה של צד שלישי משפיעים על הפונקציונליות של מדפסת חדשה שהותקנה.

לדוגמה, בעיה זו עשויה להתרחש אם מנהל התקן המותאם למדפסות של Lexmark (LexBce), מותקן במחשבך כשאתה מוסיף לו עוד מדפסת.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות המוצגות. ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השלבים, אם תדפיס תחילה מאמר זה.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום (registry). עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. להגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. כך, אם תתרחש בעיה תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב-Windows

שלב 1: הפעלת המחשב במצב בטוח

הפעל את המחשב במצב בטוח כדי להסיר את קובצי ההדפסה ברקע. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל מחדש את המחשב ולחץ מספר פעמים על המקש F8 בזמן שהמחשב עולה. במחשב המוגדר להפעלת כמה מערכות הפעלה, תוכל להתחיל להקיש על F8 מיד עם הופעת התפריט Boot (אתחול).
 2. בחר את Safe Mode (מצב בטוח) כאשר מוצג התפריט Windows Advanced Options (אפשרויות מתקדמות של Windows), ולאחר מכן הקש על ENTER.
 3. אם התפריט Boot (אתחול) מוצג שוב ואתה מתבקש לבחור את מערכת ההפעלה במחשב, השתמש במקשי החצים כדי לבחור את מערכת ההפעלה ואז הקש על ENTER.

  הערה למידע נוסף על הפעלת המחשב במצב בטוח, לחץ על התחל, עזרה ותמיכה, הקלד safe mode (מצב בטוח) בתיבה חיפוש, הקש על ENTER ולאחר מכן לחץ על הנושא Start Windows in safe mode (הפעלת Windows במצב בטוח).

שלב 2: מחיקת מנהלי ההתקנים וקובצי ההדפסה ברקע

במצב בטוח, מחק את קובצי ההדפסה ברקע ומנהלי ההתקנים. לשם כך, הפעל את סייר Microsoft Windows ולאחר מכן מחק את כל הקבצים והתיקיות בשתי התיקיות הבאות (כאשר :C הוא הכונן שבו מותקן Windows XP):
 • C:\Windows\System32\Spool\Printers
 • C:\Windows\System32\Spool\Drivers\w32x86

שלב 3: עריכת הרישום

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

ראשית, הסרת מפתחות המשנה של Windows NT

הסר את ערכי הרישום העשויים להיות בעייתיים עבור מפתחות המשנה של שירותי Windows NT x86. ייתכן שאלה הותקנו על-ידי תוכניות התקנת מדפסת של גורמים חיצוניים וייתכן שהם מפריעים לשירות ההדפסה ברקע. בצע את השלבים הבאים כדי לשמור את מנהלי ההתקנים, קובצי ההדפסה ברקע וערכי הרישום שנכללו בהתקנה של Windows ולהסיר את כל שאר מנהלי ההתקנים, קובצי ההדפסה ברקע וערכי הרישום שעלולים לגרום לבעיות.
 1. הפעל את עורך הרישום. לשם כך לחץ על התחל ואז על הפעל, הקלדregedit בתיבה פתח ולחץ על אישור.
 2. אתר והרחב את מפתח הרישום הבא כדי להציג את רשימת מפתחות המשנה (תיקיות המשנה):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
  ברשימת מפתחות המשנה צריכים להיות רק מפתחות המשנה הבאים:
  • Drivers
  • Print Processors
 3. אם קיימים מפתחות משנה שונים מאלה המפורטים בשלב 2, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתפריט קובץ, לחץ על יצוא.
  2. בתיבה שם קובץ, הקלד שם שבו ברצונך להשתמש עבור מפתח זה, לדוגמה WindowsNTx86regkey ולאחר מכן לחץ על שמור.

   ניתן להשתמש בגיבוי זה של מפתח הרישום
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
   אם אתה נתקל בבעיות כלשהן אחרי שסיימת פרוצדורה זו.
  3. מחק את כל מפתחות המשנה השונים ממפתחות המשנה שמופיעים ברשימה בשלב 2. לשם כך, לחץ לחיצה ימנית על כל מפתח משנה שאינו מופיע ברשימה ולאחר מכן לחץ על מחק. לחץ על כן כאשר תתבקש לאשר את המחיקה.

שנית, הסרת ערכי רישום עבור ברירת המחדל של צגי ההדפסה

הסר את מפתחות המשנה של ברירת המחדל של צגי ההדפסה שעשויים להיות בעייתיים ולהפריע למדפסת שבה ברצונך להשתמש. ייתכן שאלה הותקנו על ידי תוכניות התקנת מדפסת מגורמים חיצוניים. בצע את השלבים הבאים כדי לשמור את צגי ההדפסה וערכי הרישום שנכללו בהתקנה של Windows ולהסיר את כל שאר צגי ההדפסה וערכי הרישום שעלולים לגרום לבעיות.
 1. הפעל את עורך הרישום אם הוא אינו פתוח. לשם כך לחץ על התחל ואז על הפעל, הקלדregedit בתיבה פתח ולחץ על אישור.
 2. אתר והרחב את מפתח הרישום הבא כדי להציג את רשימת מפתחות המשנה:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  ברשימת מפתחות המשנה צריכים להיות רק מפתחות המשנה הבאים עבור ברירת המחדל של צגי ההדפסה:
  • BJ Language Monitor
  • Local Port
  • PJL Language Monitor
  • Standard TCP/IP Port
  • USB Monitor
 3. אם קיימים מפתחות משנה שונים מאלה המפורטים בשלב 2, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתפריט קובץ לחץ על יצא.
  2. בתיבה שם קובץ, הקלד שם שבו ברצונך להשתמש עבור מפתח זה, לדוגמה Monitorsx86regkey ולאחר מכן לחץ על שמור.
  3. ניתן להשתמש בגיבוי זה של מפתח הרישום
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
   אם אתה נתקל בבעיות כלשהן אחרי שסיימת פרוצדורה זו.
  4. מחק את כל מפתחות המשנה השונים ממפתחות המשנה שמופיעים ברשימה בשלב 2. לשם כך, לחץ לחיצה ימנית על כל מפתח משנה שאינו מופיע ברשימה ולאחר מכן לחץ על מחק. לחץ על כן כאשר תתבקש לאשר את המחיקה.
 4. צא מעורך הרישום.
 5. אם מחוברת מדפסת למחשב, נתק את כבל המדפסת מהמחשב ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

שלב 4: התקנת המדפסת והדפסת עמוד ניסיון

חבר מחדש את כבל המדפסת למחשב, התקן את המדפסת בהתאם להוראות היצרן ונסה להדפיס עמוד ניסיון.

אם אתה עדיין לא מצליח להדפיס, או אם עדיין מופיעה הודעת השגיאה של קובצי הדפסה ברקע, עבור לחלק "השלבים הבאים".

השלבים הבאים

אם שיטות אלה לא פעלו עבורך, תוכל להשתמש באתר האינטרנט של שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft כדי לאתר פתרונות אחרים לבעיה שלך. להלן כמה מהשירותים שמספקים אתרי האינטרנט של שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft:
 • מאגר ידע ניתן לחיפוש: חפש מידע של תמיכה טכנית וכלי עזרה עצמית עבור מוצרי Microsoft.
 • מרכזי פתרונות: הצג שאלות נפוצות עבור מוצר מסוים ונקודות מרכזיות בנושא תמיכה.
 • אפשרויות תמיכה אחרות: השתמש באינטרנט כדי לשאול שאלה, פנה לשירותי תמיכת הלקוחות של Microsoft או ספק משוב.
אם תמשיך להיתקל בבעיות, תוכל לפנות לתמיכה:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=he#tab3

מידע נוסף

חברת Microsoft מספקת את פרטי הקשר של ספקים חיצוניים כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. חברת Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.
מוצריהם של יצרנים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.

למידע נוסף על שלבי פתרון בעיות ותיקון אוטומטי של בעיות מדפסת נפוצות ב-Windows, עיין בדף האינטרנט הבא של Microsoft:


פתרון בעיות: בעיות מדפסת ב-Windows
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 810894 - Last Review: יום שישי 31 ינואר 2014 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kberrmsg kbprb KB810894

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com