U kunt niet afdrukken en het foutbericht 'Er is een fout opgetreden in toepassing voor Spooler-subsysteem en het programma moet worden afgesloten' wordt weergegeven

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 810894 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Wanneer u de Print Spooler-service probeert te starten of te stoppen of wanneer u op Start en vervolgens op Printers en faxapparaten klikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Er is een fout opgetreden in Toepassing voor Spooler-subsysteem en het programma moet worden afgesloten.
Wanneer u probeert af te drukken, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
De bewerking kan niet worden voltooid.

Oorzaak

Dit probleem kan zich voordoen als een printerstuurprogramma of service van een derde de werking van een onlangs geïnstalleerde printer beïnvloedt.

Dit probleem treedt bijvoorbeeld mogelijk op als het aangepaste printerstuurprogramma van Lexmark (LexBce) op uw computer is geïnstalleerd wanneer u een andere printer toevoegt.

Oplossing

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen. Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register dan altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows

Stap 1: De computer opstarten in de veilige modus

Start de computer op in de veilige modus om spooler-bestanden te verwijderen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start de computer opnieuw op en druk herhaaldelijk op de toets F8 terwijl de computer wordt gestart. Op een computer die zodanig is geconfigureerd dat er meerdere besturingssystemen kunnen worden uitgevoerd, drukt u op de toets F8 wanneer het opstartmenu wordt weergegeven.
 2. Selecteer de optie Veilige modus in het Windows-menu Geavanceerde opties en druk op Enter.
 3. Als het opstartmenu opnieuw wordt weergegeven en u wordt gevraagd om een besturingssysteem te selecteren, gebruikt u de pijltoetsen om het besturingssysteem te selecteren en drukt u vervolgens op Enter.

  Opmerking Klik voor meer informatie over het opstarten van de computer in de veilige modus op Start, klik op Help en ondersteuning, typ in het vak Zoeken de tekst veilige modus, druk op Enter en klik op het onderwerp Windows starten in de veilige modus.

Stap 2: De spooler-printer en stuurprogrammabestanden verwijderen

Verwijder in de veilige modus de printer-spooler en stuurprogrammabestanden. Start hiertoe Microsoft Windows Verkenner en verwijder alle bestanden en mappen in de volgende twee mappen (waarbij C: het station is waarop Windows XP is geïnstalleerd is):
 • C:\Windows\System32\Spool\Printers
 • C:\Windows\System32\Spool\Drivers\w32x86

Stap 3: Het register bewerken

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode. Wellicht moet u als gevolg van deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Verwijder eerst de Windows NT-subsleutels

Verwijder de potentieel problematische registervermeldingen voor de Windows NT x86-servicesubsleutels. Deze zijn mogelijk geïnstalleerd door een printerinstallatieprogramma van derden en kunnen de werking van de afdrukspoolerservice verstoren. Ga als volgt te werk om de stuurprogramma's, afdruk-spoolers en registervermeldingen die met Windows zijn meegeleverd te behouden en alle andere stuurprogramma's, afdruk-spoolers en registervermeldingen te verwijderen die mogelijk problemen veroorzaken.
 1. Start de Register-editor. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Zoek en de volgende registersleutel en vouw deze uit om de lijst met subsleutels (submappen) weer te geven:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
  In de lijst met subsleutels worden als het goed is alleen de volgende subsleutels weergegeven:
  • Stuurprogramma's
  • Print Processors
 3. Ga als volgt te werk als er andere subsleutels aanwezig zijn dan de in stap 2 vermelde subsleutels:
  1. Klik op Exporteren in het menu Bestand.
  2. Typ in het vak Bestandsnaam de naam die u wilt gebruiken voor deze sleutel (bijvoorbeeld WindowsNTx86regkey) en klik op Opslaan.

   U kunt deze back-up van de registersleutel
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86
   gebruiken om de sleutel terug te zetten als er problemen optreden nadat u deze procedure hebt voltooid.
  3. Verwijder alle subsleutels behalve de subsleutels die worden vermeld in stap 2. Hiertoe klikt u met de rechtermuisknop op elke subsleutel die niet in de lijst wordt vermeld en klikt u vervolgens op Verwijderen. Klik desgevraagd op Ja om het verwijderen te bevestigen.

Verwijder vervolgens de registervermeldingen voor standaardafdrukmonitors

Verwijder de potentieel problematische subsleutels voor afdrukmonitors die de werking van de printer die u wilt gebruiken mogelijk verstoren. Deze zijn mogelijk geïnstalleerd door printerinstallatieprogramma's van derden. Ga als volgt te werk om de afdrukmonitors en registervermeldingen die met Windows zijn meegeleverd te behouden en alle andere afdrukmonitors en registervermeldingen te verwijderen die mogelijk problemen veroorzaken.
 1. Start de Register-editor op als deze nog niet is geopend. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Zoek en de volgende registersleutel en vouw deze vervolgens uit om de lijst met subsleutels weer te geven:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  In de lijst met subsleutels worden als het goed is alleen de volgende subsleutels voor de standaardafdrukmonitors weergegeven:
  • BJ Language Monitor
  • Local Port
  • PJL Language Monitor
  • Standard TCP/IP Port
  • USB Monitor
 3. Ga als volgt te werk als er andere subsleutels aanwezig zijn dan de in stap 2 vermelde subsleutels:
  1. Klik op Exporteren in het menu Bestand.
  2. Typ in het vak Bestandsnaam de naam die u voor deze sleutel wilt gebruiken (bijvoorbeeld Monitorsx86regkey) en klik vervolgens op Opslaan.
  3. U kunt deze back-up van de registersleutel
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
   gebruiken om de sleutel terug te zetten als er problemen optreden nadat u deze procedure hebt voltooid.
  4. Verwijder alle subsleutels behalve de subsleutels die worden vermeld in stap 2. Hiertoe klikt u met de rechtermuisknop op elke subsleutel die niet in de lijst wordt vermeld en klikt u vervolgens op Verwijderen. Klik desgevraagd op Ja om het verwijderen te bevestigen.
 4. Sluit de Register-editor af.
 5. Als er een printer op de computer is aangesloten, koppelt u de printerkabel los van de computer en start u vervolgens de computer opnieuw op.

Stap 4: De printer installeren en een testpagina afdrukken

Sluit de printerkabel weer op de computer aan, installeer de printer volgens de instructies van de fabrikant en probeer vervolgens een testpagina af te drukken.

Ga naar het gedeelte 'Volgende stappen' als u nog steeds niet kunt afdrukken of als het foutbericht over de spooler opnieuw wordt weergegeven.

VOLGENDE STAPPEN

Als deze methoden niet voor u hebben gewerkt, kunt u op de Microsoft Customer Support Services-website andere oplossingen zoeken voor het probleem. Een aantal van de diensten die op de websites van Microsoft Customer Support Services worden geboden, zijn:
 • Doorzoekbare Knowledge Base: hierin kunt u zoeken naar technische ondersteuning en zelfhulpmiddelen voor Microsoft-producten.
 • Solution Centers: hier kunt u productgebonden veelgestelde vragen en veelvoorkomende problemen bekijken.
 • Overige ondersteuningsopties: u kunt vragen stellen via het web, contact opnemen met Microsoft Customer Support Services of feedback geven.
Als u nog steeds problemen ondervindt, wilt u mogelijk contact opnemen met Customer Support:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=nl

Meer informatie

Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Ga voor stappen voor het oplossen van problemen en een automatische oplossing voor veelvoorkomende printerproblemen in Windows naar de volgende Microsoft-webpagina:


Probleemoplosser Printerproblemen in Windows
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Eigenschappen

Artikel ID: 810894 - Laatste beoordeling: maandag 10 juni 2013 - Wijziging: 1.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kberrmsg kbprb KB810894

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com