הודעת השגיאה "כעת ניתן לכבות את המחשב" מופיעה כאשר מנסים לכבות את המחשב

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 810903 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר מנסים לכבות מחשב שמותקנת בו מערכת ההפעלה Windows XP או מערכת ההפעלה Windows 2000, המחשב עלול להפסיק להגיב וייתכן שתופיע ההודעה הבאה:
כעת ניתן לכבות את המחשב

סיבה

התנהגות זו עלולה להתרחש, אם יתקיימו תנאי אחד או כמה מהתנאים הבאים:
 • המחשב תומך במאפיין Advnance Power Management ?(APM) (ניהול צריכת חשמל מתקדם), אבל ה-basic input/output system ?(BIOS) תואם ה-Advanced Configuration and Power Interface ?(ACP) אינו מוגדר כראוי ואינו מאפשר למערכת ההפעלה להפסיק את אספקת החשמל.
 • במהלך שדרוג של מערכת ההפעלה, Windows אינו מגלה שהמחשב הוא תואם-ACPI.
 • מנהל התקן OEM או שירות OEM המותקן במחשב מונע כיבוי נאות של המחשב.
 • המחשב אינו תואם-ACPI.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:

שלב 1: אפשר את התמיכה בניהול צריכת חשמל מתקדם

 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על אפשרויות צריכת חשמל.

  שים לב ב-Windows XP, לחץ על עבור לתצוגה קלאסית בלוח הבקרה, כדי שיהיה לך קל יותר לעקוב אחר השלבים המפורטים כאן.
 2. לחץ על הכרטיסייה APM.

  שים לב אם אתה משתמש בכמה מסכים, ייתכן שהכרטיסייה APM לא תהיה זמינה.
 3. בחר באפשר תמיכה בניהול צריכת חשמל מתקדם ולאחר מכן, לחץ על אישור.

שלב 2: ודא שהגדרות CMOS/BIOS של המחשב נכונות

אזהרה פרוצדורה זו עלולה להיות כרוכה בשינוי הגדרות complementary metal-oxide semiconductor ?(CMOS) של המחשב ובשינוי ה-BIOS. שינויים שגויים ב-BIOS של המחשב עלולים לגרום לבעיות רציניות. ביצוע שינויים בהגדרות ה-CMOS של המחשב הוא באחריותך.

הגדרות CMOS והגדרות BIOS שגויות או פגומות עשויות לגרום לבעיות בהפעלה ובכיבוי. לקבלת מידע על הגדרות ה-CMOS והגדרות ה-BIOS הנכונות למחשב ועל אופן הבדיקה והשינוי של הגדרות אלו, עיין בתיעוד שמגיע עם המחשב או פנה ליצרן המחשב. כדי לוודא שה-BIOS של המחשב מוגדר כיאות, פנה ליצרן המחשב והשג את עדכון ה-BIOS האחרון הזמין למחשב.

שלב 3: ודא שהמחשב תואם-ACPI

 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על מערכת.
 2. לחץ על הכרטיסייה חומרה ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים.
 3. הרחב את ההסתעפות מחשב. כעת יופיע מפרט הנראה כמו אחת מהדוגמאות הבאות:
  • מחשב ACPI Multiprocessor
  • מחשב ACPI Uniprocessor
  • מחשב ACPI? (Advanced Configuration and Power Interface?) ?
  • Compaq SystemPro Multiprocessor או תואם 100%
  • מחשב MPS Uniprocessor
  • מחשב MPS Multiprocessor
  • Standard PC (מחשב אישי רגיל)
  אם המחשב שלך מופיע כ-מחשב ACPI ?(Advanced Configuration and Power Interface), עבור ל"שלב 4: אם המחשב תואם-ACPI."

  אם המחשב שלך מופיע כ-Standard PC (מחשב אישי רגיל), הבעיה תתרחש. עם זאת, ייתכן שתוכל לעקוף בעיה זו. עבור ל"שלב 5: אם המחשב אינו תואם-ACPI."

  אם המחשב שלך מוגדר כ-Standard PC (מחשב אישי רגיל), אך אתה בטוח שהוא תואם-ACPI, עבור ל"שלב 4: אם המחשב תואם-ACPI."

שלב 4: אם המחשב תואם-ACPI

אם המחשב תואם-ACPI, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.
 2. בדוק אם אחת מהתוכניות הבאות מותקנת:
  • מנהלי התקנים של עכבר Logitech
  • תוכנה של Adaptec/Roxio
  • Zone Alarm
 3. אם אחת מתוכניות אלו מותקנת, פנה ליצרן של התוכנית והשג גירסה מעודכנת או הסר באופן זמני את התוכנית.
 4. נסה לכבות את המחשב ובדוק אם הבעיה נפתרה.
 5. אם הבעיה נמשכת, השתמש במנהל המשימות כדי לקבוע מהן התוכניות שפועלות כרגע במחשב. צא באופן ידני מכל תוכנית המפורטת במנהל המשימות ולאחר מכן כבה את המחשב והפעל אותו מחדש כדי לבדוק את בעית הכיבוי נפתרה. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

  שים לב ייתכן שלא כל התוכניות שפועלות כרגע במחשב מפורטות בכרטייסיהיישומים של מנהל המשימות.
  1. הקש CTRL+ALT+DEL ולאחר מכן לחץ על מנהל המשימות.
  2. לחץ על הכרטיסייה יישומים.
  3. בעמודה משימה, לחץ על התוכנית שברצונך לסגור ולאחר מכן לחץ על סיים משימה.
  4. צא ממנהל המשימות.
  5. כבה את המחשב.
 6. אם הבעיה עדיין מתרחשת, פנה ליצרנים של התקנים נוספים המותקנים במחשב, כמו מתאמי תצוגה וכרטיסי קול והשג את מנהלי ההתקן העדכניים לאותם התקנים. לקבלת פרטים על יצירת קשר עם יצרן כלשהו, לחץ על מספר המאמר המתאים ברשימה הבאה כדי להציגו במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  65416 רשימת פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה חיצוניים, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  60781 רשימת פרטי קשר של יצרני חומרה ותוכנה חיצוניים, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  60782 רשימת פרטי קשר של יצרני חומרה ותוכנה חיצוניים, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 7. אם הבעיה עדיין מתרחשת לאחר התקנת מנהלי ההתקן העדכניים, ייתכן שתוכל תעקוף בעיה זו אם תגדיר את המחשב כמחשב תואם-ACPI באמצעות שינוי מנהל ההתקן של הפריט תחת ההסתעפות מחשב.

  חשוב פרוצדורה זו כוללת מידע על שינוי מנהל ההתקן של שכבת הפשטת החומרה (HAL). לפני שתמשיך, ודא שהמחשב תואם-ACPI וודא שאתה יודע כיצד לשחזר את Windows במקרה של בעיה.

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  237556 כיצד לפתור בעיות שכבת הפשטת חומרה ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  אזהרה שינוי שגוי של HAL עלול לגרום לבעיות חמורות העשויות לחייב אותך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. אל תנסה לשנות מ-HAL סטנדרטי ל-ACPI HAL אלא אם כן אתה בטוח שהמחשב תואם-ACPI. לדוגמה, קבע אם ACPI HAL נתמך לפני שתשדרג את מערכת ההפעלה או ודא שהמחשב תומך ב-ACPI באמצעות בדיקת ה-BIOS. שינוי שגוי של ה-HAL יכול לגרום לכך שהמחשב לא יידלק. חברת Microsoft אינה יכולה להבטיח שניתן יהיה לפתור בעיות הנובעות משינויים שגויים של ה-HAL. ביצוע שינוי של ה-HAL הוא באחריותך.

  אם אתה בטוח שהמחשב שלך תואם-ACPI, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על מערכת.
  2. לחץ על הכרטיסייה חומרה ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים.
  3. הרחב את ההסתעפות מחשב ולאחר מכן, לחץ פעמיים על ה-HAL שנתגלה. לדוגמה, לחץ פעמיים על Standard PC (מחשב אישי רגיל).
  4. לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על עדכון מנהלי התקנים.

   שים לב תוכל לשנות או לעדכן את ה-HAL רק ממנהל ההתקנים תחת סוג מחשב כאשר תשנה את Standard PC HAL ל-ACPI HAL. אם תשנה מ-ACPI HAL ל-Standard HAL, ייתכן שלא תוכל להפעיל את המחשב.

שלב 5: אם המחשב אינו תואם-ACPI

אם המחשב אינו תואם-ACPI, ייתכן שתוכל לעקוף בעיה זו באמצעות התקנה של NT APM/התקן ישן. לפני שתתקין את NT APM/התקן ישן, עליך להפוך תחילה את התקן ACPI של Microsoft ללא זמין, אם הוא מותקן.

כדי להפוך את התקן ACPI של Micorsoft ללא זמין:
 1. פתח את לוח הבקרה ולחץ פעמיים על מערכת.
 2. לחץ על הכרטיסייה חומרה ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים.
 3. בתפריט תצוגה, לחץ על הצג התקנים מוסתרים.
 4. הרחב את מנהלי התקנים שאינם תואמים לשיטת הכנס-הפעל.
 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם Microsoft ACPI Driver אינו ברשימה:

   בהסתעפות תמיכת APM/רכיבים מדור קודם ב-NT של עץ ההתקנים, מוצג הפריט צומת ממשק של NT Apm/Legacy. ליד הפריט מוצג X אדום שמציין כי הפריט אינו זמין.

   לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צומת ממשק של NT Apm/Legacy ולאחר מכן לחץ על אפשר.

   אחרי שביצעת פעולות אלה, Windows יכבה כראוי.
  • אם Microsoft ACPI Driver מופיע ברשימה, בצע את הפעולות האלה:
   1. לחץ פעמיים על Microsoft ACPI Driver.
   2. לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן ולאחר מכן בתיבה סוג, לחץ על לא זמין.
   3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
   4. כאשר Windows מופעל מחדש, חזור על צעדים אלו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Microsoft ACPI Driver Properties (מאפייני מנהל התקן Microsoft ACPI) ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן.

    ודא כי:
    • לא זמין מופיע בתיבה סוג.
    • הופסק מופיע במקטע סטטוס.
    לאחר שתוודא כי Microsoft ACPI Device אינו זמין, המשך לבצע את הפעולות הבאות כדי להתקין את NT APM/Legacy device ?(APM/מנהל התקן מדור קדם ב-NT):
   5. פתח את לוח הבקרה ולחץ פעמיים על הוספת חומרה.
   6. כאשר אשף החומרה מפסיק לחפש חומרה חדשה, לחץ על כן, כבר חיברתי את התקן החומרה ולאחר מכן לחץ על הבא.
   7. גלול לתחתית הרשימה התקני חומרה מותקנים, לחץ על הוסף התקן חומרה חדש ולאחר מכן לחץ על הבא.
   8. לחץ על יתקין את החומרה שאבחר ידנית מתוך רשימה (מתקדם) ולאחר מכן לחץ על הבא.
   9. תחת סוגי חומרה נפוצים לחץ על תמיכת APM/רכיבים מדור קודם ב-NT ולאחר מכן לחץ על הבא.
   10. לחץ על צומת ממשק של NT Apm/Legacy ולאחר מכן לחץ על הבא.
   11. לחץ שוב על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.
המחשב יכבה כעת כראוי.

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.
חברת Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. חברת Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם ממאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
266169 כיצד לפתור בעיות במצב 'המתנה', במצב 'שינה' ובעת כיבוי המערכת ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
257562 התכונות מצב שינה ומצב המתנה אינן זמינות כאשר משתמשים ב-Standard VGA (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
313290 ייתכן שהמחשב לא יכבה לאחר שדרוג ל-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
237551 תכונות ניהול צריכת חשמל מתקדם אינן זמינות עם שירותי מסופים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
259889 תכונות מצב 'המתנה' אינן זמינות בתצורת ריבוי מעבדים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
255182 הכרטיסייה 'מצב שינה' אינה זמינה בכלי אפשרויות צריכת החשמל בלוח הבקרה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
197477 המערכת אינה יכולה לעבור למצב 'המתנה' מכיוון ש... (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
257199 הודעת שגיאה על מנהל התקן מופיעה כאשר המחשב נכנס למצב 'המתנה' או למצב 'שינה' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
247480 הודעת שגיאה מופיעה לאחר הגדרת מצב 'שינה' במחשב עם מודם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
247290 האפשרות מצב 'המתנה' של ניהול צריכת חשמל מתקדם (APM) חסרה במחשבי PC ללא סוללה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
252471 הודעת שגיאה: מנהל מקומות אחסון נשלפים סירב לבקשה להעביר את המערכת למצב 'שינה' או למצב 'המתנה' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
259623 התכונה מצב 'המתנה' זמינה במחשבים עם סוללה או עם ACPI (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
211205 ייתכן שמחשבים ניידים של Dell או של IBM לא יעברו למצב 'המתנה' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
247238 מצב 'המתנה' בכיבוי אינו זמין ב-IBM ThinkPad 380XD כאשר ניהול צריכת חשמל מתקדם מאופשר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
211271 אי אפשר לעבור למצב 'שינה' ב-Windows 2000 לאחר התקנה של McAfee AntiVirus 3.1.4 או לאחר הסרת ההתקנה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 810903 - Last Review: יום רביעי 06 דצמבר 2006 - Revision: 3.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
kbenv kberrmsg kbprb kbfix KB810903

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com