Foutbericht 'U kunt de computer nu uitschakelen' wanneer u probeert de computer af te sluiten

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 810903 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Wanneer u probeert uw Microsoft Windows XP- of Windows 2000-computer af te sluiten, reageert de computer niet meer en wordt het volgende bericht weergegeven:
U kunt de computer nu uitschakelen

Oorzaak

Dit probleem treedt op als een of meer van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
 • De computer ondersteunt de APM-functie (Advanced Power Management), maar het met ACPI (Advanced Configuration en Power Interface) compatibele BIOS (Basic Input/Output System) is niet zodanig geconfigureerd dat het besturingssysteem de stroomvoorziening kan uitschakelen.
 • Tijdens een upgrade van het besturingssysteem detecteert Windows niet dat de computer compatibel is met ACPI.
 • Er is een OEM-apparaatstuurprogramma op de computer geïnstalleerd dat verhindert dat de computer correct wordt afgesloten.
 • De computer voldoet niet aan ACPI.

Oplossing

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

Stap 1: ondersteuning voor Geavanceerd energiebeheer inschakelen

 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Energieopties.

  Opmerking Als u Windows XP gebruikt, klikt u op Klassieke weergave in het Configuratiescherm om deze stappen makkelijker te kunnen volgen.
 2. Open het tabblad APM.

  Opmerking Als u meerdere monitoren gebruikt, is het tabblad APM mogelijk niet beschikbaar.
 3. Selecteer Ondersteuning voor Geavanceerd energiebeheer (APM) inschakelen en klik op OK.

Stap 2: controleren of de CMOS/BIOS-instellingen van de computer juist zijn

Waarschuwing Wellicht moeten in deze procedure de CMOS-instellingen (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) en het BIOS van de computer worden gewijzigd. Verkeerde wijzigingen in het BIOS van uw computer kunnen tot ernstige problemen leiden. Het wijzigen van de CMOS-instellingen van de computer is voor uw eigen risico.

Onjuiste of beschadigde CMOS- en BIOS-instellingen kunnen leiden tot opstart- en afsluitproblemen. Raadpleeg de documentatie bij uw computer of neem contact op met de fabrikant van de computer voor informatie over de juiste CMOS- en BIOS-instellingen en de manier waarop u deze instellingen kunt controleren en wijzigen. Informeer bij de fabrikant van uw computer naar de meest recente BIOS-update voor uw computer om na te gaan of het BIOS van uw systeem recent is.

Stap 3: controleren of de computer compatibel is met ACPI

 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
 3. Vouw de structuur Computer uit. Er wordt een specificatie weergegeven die lijkt op een van de volgende specificaties:
  • ACPI Multiprocessor-pc
  • ACPI Uniprocessor-pc
  • ACPI-pc (Advanced Configuration and Power Interface)
  • Compaq SystemPro Multiprocessor of 100% Compatibel
  • MPS Uniprocessor-pc
  • MPS Multiprocessor-pc
  • Standaard-pc
  Als de computer wordt weergegeven als ACPI-pc (Advanced Configuration and Power Interface), gaat u verder met 'Stap 4: als de computer compatibel is met ACPI'.

  Als de computer wordt weergegeven als Standaard-pc, treedt het probleem op. U kunt dit probleem echter omzeilen. Ga naar 'Stap 5: als de computer niet compatibel is met ACPI'.

  Als de computer wordt weergegeven als Standaard-pc, maar u weet zeker dat de computer compatibel is met ACPI, gaat u naar 'Stap 4: als de computer compatibel is met ACPI'.

Stap 4: als de computer compatibel is met ACPI.

Ga als volgt te werk als de computer compatibel is met ACPI:
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Software.
 2. Controleer of een of meer van de volgende programma's is geïnstalleerd:
  • Stuurprogramma's voor een Logitech-muis
  • Adaptec/Roxio-software
  • Zone Alarm
 3. Als een of meer van deze programma's is geïnstalleerd, neemt u contact op met de fabrikant van het programma voor een bijgewerkte versie of verwijdert u het programma tijdelijk.
 4. Sluit de computer af om te controleren of het probleem is opgelost.
 5. Als het probleem zich nog steeds voordoet, stelt u met Taakbeheer vast welke programma's momenteel worden uitgevoerd op de computer. Sluit elk programma dat wordt weergegeven in Taakbeheer handmatig af. Sluit vervolgens de computer af en start de computer opnieuw op om te testen of het afsluitprobleem is opgelost. Ga hiervoor als volgt te werk:

  Opmerking Het is mogelijk dat niet alle programma's die momenteel op de computer worden uitgevoerd, worden weergegeven op het tabblad Toepassingen van Taakbeheer.
  1. Druk op CTRL+ALT+DELETE en klik op Taakbeheer.
  2. Open het tabblad Toepassingen.
  3. Klik in de kolom Taak op het af te sluiten programma en klik op Taak beëindigen.
  4. Sluit Taakbeheer af.
  5. Sluit de computer af.
 6. Als het probleem zich nog steeds voordoet, neemt u contact op met de fabrikant van de overige apparaten op de computer, zoals videoadapters of geluidskaarten, om de meest recente stuurprogramma's voor de betreffende apparaten te verkrijgen. Voor informatie over contactgegevens van fabrikanten klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
  65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

  60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

  60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z
 7. Als het probleem nog steeds optreedt nadat u de meest recente stuurprogramma's hebt geïnstalleerd, kunt u het probleem tijdelijk omzeilen door de computer te converteren naar een computer die voldoet aan ACPI door het stuurprogramma voor het item onder de structuur Computer te wijzigen.

  Belangrijk Deze procedure bevat informatie over het wijzigen van het stuurprogramma voor de HAL (Hardware Abstraction Layer). Voordat u verdergaat, controleert u of de computer compatibel is met ACPI en dient u te weten hoe u Windows terugzet als er een probleem optreedt.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  237556 Problemen met de Windows 2000 HAL (Hardware Abstraction Layer) oplossen
  Waarschuwing Het onjuist wijzigen van de HAL kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Wijzig nooit een standaard-HAL in een ACPI HAL, tenzij u er zeker van bent dat de computer compatibel is met ACPI. Ga bijvoorbeeld na of de ACPI HAL wordt ondersteund voordat u de upgrade van uw besturingssysteem uitvoert, of controleer het BIOS om er zeker van te zijn dat de computer ACPI ondersteunt. Het onjuist wijzigen van de HAL kan tot gevolg hebben dat de computer niet meer opstart. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit het onjuist wijzigen van de HAL, kunnen worden opgelost. Het wijzigen van de HAL is dan ook voor uw eigen risico.

  Ga als volgt te werk als u zeker weet dat de computer compatibel is met ACPI:
  1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem.
  2. Open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
  3. Vouw de structuur Computer uit en dubbelklik op de gedetecteerde HAL. U dubbelklikt bijvoorbeeld op Standaard-pc.
  4. Open het tabblad Stuurprogramma en klik op Stuurprogramma bijwerken.

   Opmerking U kunt via Computertype in Apparaatbeheer de HAL uitsluitend wijzigen of bijwerken wanneer u van de HAL Standaard-pc naar een ACPI HAL gaat. Als u ACPI HAL wijzigt in een standaard-HAL, is het mogelijk dat de computer niet meer kan worden opgestart.

Stap 5: als de computer niet compatibel is met ACPI

Als de computer niet compatibel is met ACPI, kunt u dit probleem wellicht omzeilen door het NT APM/Legacy-apparaat te installeren. Voordat u het NT APM/Legacy-apparaat installeert, moet u het Microsoft ACPI-apparaat uitschakelen indien dit apparaat is geïnstalleerd.

Ga als volgt te werk om het Microsoft ACPI-apparaat uit te schakelen:
 1. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
 3. Klik in het menu Beeld op Verborgen apparaten weergeven.
 4. Vouw Stuurprogramma's die niet Plug en Play-compatibel zijn uit.
 5. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Als Microsoft ACPI-stuurprogramma niet wordt weergegeven:

   In het onderdeel NT APM/Legacy-ondersteuning van de apparaatstructuur moet het item NT Apm/Legacy-interfacenode worden weergegeven. Er wordt een rode X weergegeven om aan te geven dat het item is uitgeschakeld.

   Klik met de rechtermuisknop op NT Apm/Legacy-interfacenode en klik op Inschakelen.

   Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, kan Windows op correcte wijze worden afgesloten.
  • Ga als volgt te werk als Microsoft ACPI-stuurprogramma wordt weergegeven:
   1. Dubbelklik op Microsoft ACPI-stuurprogramma.
   2. Open het tabblad Stuurprogramma en klik in het vak Type op Uitgeschakeld.
   3. Klik op OK en start de computer opnieuw op.
   4. Wanneer Windows opnieuw wordt opgestart, herhaalt u deze stappen om het dialoogvenster Eigenschappen voor Microsoft ACPI-stuurprogramma te openen. Klik vervolgens op het tabblad Stuurprogramma.

    Controleer het volgende:
    • In het vak Type wordt Uitgeschakeld weergegeven.
    • In de sectie Status wordt Gestopt weergegeven.
    Nadat u hebt gecontroleerd of het Microsoft ACPI-apparaat is uitgeschakeld, gaat u verder met de volgende stappen om het NT APM/Legacy-apparaat te installeren:
   5. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Hardware.
   6. Wanneer de wizard Hardware toevoegen is gestopt met zoeken naar nieuwe hardware, klikt u op Ja, ik heb de hardware al aangesloten en klikt u op Volgende.
   7. Ga naar de onderkant van de lijst Geïnstalleerde hardware, klik op Een nieuw apparaat toevoegen en klik op Volgende.
   8. Klik op De hardware installeren die ik handmatig in een lijst selecteer (geavanceerd) en klik op Volgende.
   9. Onder Gangbare hardwaretypen klikt u op NT Apm/Legacy-ondersteuning en klikt u op Volgende.
   10. Klik op NT Apm/Legacy-interfacenode en klik op Volgende.
   11. Klik nogmaals op Volgende en klik op Voltooien.
De computer kan nu op correcte wijze worden afgesloten.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Meer informatie

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
266169 Problemen met stand-bystand, slaapstand en het afsluiten van de computer in Windows 2000 oplossen
257562 Slaapstand en stand-bystand zijn niet beschikbaar bij gebruik van standaard VGA
313290 De computer kan niet meer worden afgesloten nadat een upgrade naar Windows XP is uitgevoerd
237551 Functies voor geavanceerd energiebeheer (APM) worden uitgeschakeld bij gebruik van Terminal Services
259889 Stand-bystand niet beschikbaar in configuratie met meerdere processors
255182 Tabblad Slaapstand niet beschikbaar na kiezen van Energieopties in het Configuratiescherm
197477 De modus Stand-by kan niet worden geactiveerd omdat...
257199 Foutbericht over stuurprogramma tijdens activeren van stand-bystand of slaapstand
247480 Foutbericht na instellen van slaapstand op computer met modem
247290 Optie voor stand-bystand (APM) ontbreekt op computers zonder batterij
252471 Foutbericht: Beheer van Verwisselbare opslag heeft de aanvraag voor slaapstand of wachtstand voor het systeem geweigerd
259623 Stand-bystand is beschikbaar op computers met een batterij of ACPI
211205 Suspend-modus kan niet worden geactiveerd op notebooks van Dell en IBM
247238 Stand-by bij afsluiten niet beschikbaar op IBM ThinkPad 380XD als APM is ingeschakeld
211271 Slaapstand van Windows 2000 kan niet worden ingeschakeld na installeren of verwijderen van McAfee AntiVirus 3.1.4

Eigenschappen

Artikel ID: 810903 - Laatste beoordeling: maandag 4 oktober 2004 - Wijziging: 3.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows® 2000 Server
Trefwoorden: 
kberrmsg kbfix kbenv kbprb KB810903

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com