ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "จะไม่ปลอดภัยในขณะนี้ให้ปิดของคุณคอมพิวเตอร์" เมื่อคุณพยายามปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 810903 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP หรือใช้ Microsoft Windows 2000 เครื่องคอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
อยู่ในขณะนี้ปลอดภัยในการปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณสนับสนุนการขั้นสูงเปิด/ปิดการจัดการ (APM) คุณลักษณะ แต่ขั้นสูงการตั้งค่าคอนฟิกและเปิด/ปิดอินเทอร์เฟซ (ACP) - การระบบอินพุต/เอาท์พุตที่พื้นฐานได้ (BIOS) ไม่ได้กำหนดค่าอย่างถูกต้องให้อนุญาตให้มีระบบปฏิบัติการปิดใช้งานไฟ
 • ในระหว่างการปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ Windows ไม่พบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม ACPI
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ OEM หรือบริการถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ถูกป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ปิดลงอย่างถูกต้อง
 • คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตรงตาม ACPI

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานการสนับสนุนการจัดการพลังงานขั้นสูง

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งตัวเลือกการใช้พลังงาน.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ Windows XP คลิกสลับไปยัง'คลาสสิค'มุมมองในแผงควบคุมเมื่อต้องการเพิ่มเติมทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
 2. คลิกการapmแท็บ

  หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังใช้จอภาพหลายจอapmแท็บอาจไม่พร้อมใช้งาน
 3. เลือกเปิดใช้งานขั้นสูงการจัดการพลังงานสนับสนุนแล้ว คลิกตกลง.

ขั้นตอนที่ 2: ยืนยันว่า การตั้งค่า CMOS/BIOS ของคอมพิวเตอร์ถูกต้อง

คำเตือนกระบวนการนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากึ่งตัวนำ oxide โลหะทรานซิสเตอร์คู่ประกอบชนิด (CMOS) ของคอมพิวเตอร์ของคุณ และดัดแปลง BIOS การเปลี่ยนแปลง bios ของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า CMOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณต้องยอมรับความเสี่ยง

ไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย CMOS และ BIOS การตั้งค่าอาจทำให้เกิดปัญหาการเริ่มต้นและปิดเครื่อง สำหรับข้อมูล เกี่ยวกับการตั้งค่าถูกต้องของ CMOS และ BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และวิธีการตรวจสอบ และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิต เมื่อต้องการยืนยันว่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุง BIOS ล่าสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์เป็นไปตาม ACPI

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 2. คลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
 3. ขยายการคอมพิวเตอร์สาขา ข้อมูลจำเพาะที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
  • Multiprocessor acpi พีซี
  • Uniprocessor acpi พีซี
  • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
  • Multiprocessor Compaq SystemPro หรือเข้ากันได้กับ 100%
  • Uniprocessor MPS พีซี
  • Multiprocessor MPS พีซี
  • Standard PC
  หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในรายการเป็นการเปิด/ปิดอินเทอร์เฟซ (ACPI) พีซีและการกำหนดค่าขั้นสูง ไปที่ "ขั้นตอนที่ 4: ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องที่เป็นไปตาม ACPI "

  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณถูกแสดงเป็นพีซีแบบมาตรฐาน จะเกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ ไปที่ "ขั้นตอนที่ 5: หากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงตาม ACPI "

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณถูกแสดงเป็นพีซีแบบมาตรฐาน แต่คุณแน่ใจว่า คอมพิวเตอร์เป็นไปตาม ACPI ไปที่ "ขั้นตอนที่ 4: ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องที่เป็นไปตาม ACPI "

ขั้นตอนที่ 4: ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องที่เป็นไปตาม ACPI

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไปตาม ACPI ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 2. ดูว่า มีการติดตั้งใด ๆ โปรแกรมต่อไปนี้:
  • โปรแกรมควบคุมเมาส์ logitech
  • ซอฟท์แวร์ adaptec/Roxio
  • Zone Alarm
 3. ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ใด ๆ อาจติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมรุ่นที่ปรับปรุง หรือเอาโปรแกรมออกเป็นการชั่วคราว
 4. มีความพยายามปิดคอมพิวเตอร์เพื่อดูถ้ามีแก้ไขปัญหา
 5. หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ใช้ตัวจัดการงานเพื่อระบุโปรแกรมที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเองออกจากแต่ละโปรแกรมที่แสดงอยู่ในตัวจัดการงาน และชัตดาวน์เครื่อง แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบว่าปัญหาการปิดระบบได้รับการแก้ไข โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

  หมายเหตุ:โปรแกรมทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์อาจไม่ได้อยู่ในนั้นโปรแกรมประยุกต์แท็บของตัวจัดการงาน
  1. กด CTRL + ALT + DELETE และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
  2. คลิกการโปรแกรมประยุกต์แท็บ
  3. ในการงานคอลัมน์ คลิกโปรแกรมที่คุณต้อง การปิด แล้ว คลิกงานสิ้นสุด.
  4. ออกจากตัวจัดการงาน
  5. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 6. If the issue still occurs, contact the manufacturers of any additional devices on your computer, such as video adapters or sound cards, to obtain the latest drivers for the devices. For information about how to contact the vendor, visit the following Microsoft Web site:
  http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
 7. If the issue still occurs after you install current drivers, you may be able to work around this issue by converting the computer to be ACPI-compliant by changing the driver for the item under theคอมพิวเตอร์branch.

  สิ่งสำคัญThis procedure contains information about changing the Hardware Abstraction Layer (HAL) driver. Before you continue, make sure that the computer is ACPI-compliant, and make sure that you know how to restore Windows if a problem occurs.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  237556วิธีการแก้ไขปัญหาของ Windows 2000 ฮาร์ดแวร์ Abstraction Layer
  คำเตือนModifying the HAL incorrectly can cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Do not try to change from a standard HAL to an ACPI HAL unless you are sure that the computer is ACPI-compliant. For example, determine if the ACPI HAL is supported before you upgrade your operating system, or confirm that the computer supports ACPI by inspecting the BIOS. Incorrectly modifying the HAL can cause your computer to stop starting. Microsoft cannot guarantee that problems that are caused by incorrectly changing the HAL can be solved. Change the HAL at your own risk.

  If you are sure that your computer is ACPI-compliant, follow these steps:
  1. ในแผงควบคุมคลิกสองครั้งระบบ:.
  2. คลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
  3. ขยายการคอมพิวเตอร์branch, and then double-click the detected HAL. For example, double-clickStandard PC.
  4. คลิกการไดรเวอร์แท็บ แล้วคลิกUpdate Drivers.

   หมายเหตุ:You can only change or update your HAL from Device Manager underComputer Typewhen you change from a Standard PC HAL to an ACPI HAL. If you change from an ACPI HAL to a Standard HAL, you may not be able to start your computer.

Step 5: If the computer is not ACPI-compliant

If the computer is not ACPI-compliant, you may be able to work around this issue by installing the NT APM/Legacy Device. Before you install the NT APM/Legacy device, you must first disable the Microsoft ACPI Device if it is installed.

To disable the Microsoft ACPI Device:
 1. OPENแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 2. คลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกShow Hidden Devices.
 4. ขยายNon-Plug and Play Drivers.
 5. Do either of the following:
  • ถ้าMicrosoft ACPI Driveris not listed:

   ในการNT APM/Legacy Supportสาขาของแผนภูมิอุปกรณ์ คุณจะเห็นรายการอินเทอร์เฟซ Apm/แบบ ดั้งเดิมของ NT โหน. โปรแกรมจะแสดงหมาย X สีแดงเพื่อบ่งชี้ว่า โปรแกรมถูกปิดใช้งาน

   คลิกขวาโหนดของอินเทอร์เฟซ Apm/แบบ ดั้งเดิมของ NTแล้ว คลิกเปิดใช้งาน.

   หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ Windows จะปิดลงอย่างถูกต้อง
  • ถ้าโปรแกรมควบคุม Microsoft ACPIไม่อยู่ในรายการ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิกสองครั้งMicrosoft ACPI โปรแกรมควบคุม.
   2. คลิกการไดรเวอร์แท็บ และจากนั้นในการประเภท:กล่อง คลิกที่ปิดใช้งาน.
   3. คลิกตกลงแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
   4. เวลาที่เริ่มระบบใหม่ Windows ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดคุณสมบัติของโปรแกรมควบคุม Microsoft ACPIกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกการไดรเวอร์แท็บ

    ตรวจสอบต่อไปนี้:
    • ที่ปิดใช้งานปรากฏขึ้นในการประเภท:กล่อง
    • หยุดการทำงานปรากฏขึ้นในการสถานะ:ส่วน
    หลังจากที่คุณตรวจสอบว่า การMicrosoft ACPI อุปกรณ์ถูกปิดการใช้งาน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ APM NT/แบบ ดั้งเดิม:
   5. OPENแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเพิ่มฮาร์ดแวร์.
   6. เมื่อตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์หยุดการค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่ คลิกใช่ ฉันได้เชื่อมต่อแล้วฮาร์ดแวร์แล้ว คลิกถัดไป.
   7. เลื่อนไปด้านล่างของแบบฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งรายการ คลิกเพิ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่แล้ว คลิกถัดไป.
   8. คลิกการติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่ฉันเลือกจากรายการ (ขั้นสูง) ด้วยตนเองแล้ว คลิกถัดไป.
   9. ภายใต้ชนิดของฮาร์ดแวร์ทั่วไปคลิกฝ่ายสนับสนุนของ NT Apm/แบบ ดั้งเดิมแล้ว คลิกถัดไป.
   10. คลิกอินเทอร์เฟซ Apm/แบบ ดั้งเดิมของ NT โหนแล้ว คลิกถัดไป.
   11. คลิกถัดไปอีกครั้ง จากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.
คอมพิวเตอร์จะเดี๋ยวนี้อย่างถูกต้องปิดลง

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
266169วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสแตนด์บาย ไฮเบอร์เนต และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows 2000
257562โหมดไฮเบอร์เนต และการสแตนด์บายคุณลักษณะไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้ VGA มาตรฐาน
313290คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่ปิดหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows XP
237551คุณลักษณะการจัดการพลังงานขั้นสูงถูกปิดใช้งานกับบริการเทอร์มินัล
259889ตัวเลือกการสแตนด์บายไม่พร้อมใช้ในการกำหนดค่าของตัวประมวลผลหลาย
255182โหมดไฮเบอร์เนตแท็บไม่มีอยู่ในเครื่องมือตัวเลือกการใช้พลังงานใน'แผงควบคุม'
197477ระบบไม่สามารถไปยังโหมดสแตนด์บายเนื่องจากการ...
257199แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เมื่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย หรือไฮเบอร์เนตโหมด
247480ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากการตั้งค่าโหมดไฮเบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์โดยใช้โมเด็ม
247290ตัวเลือกการ apm สแตนด์บายจะหายไปบนพีซี โดยไม่มีแบตเตอรี
252471ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ตัวจัดการที่เก็บแบบถอดได้ปฏิเสธการร้องขอการไฮเบอร์เนต หรือการหยุดชั่วคราวของระบบ
259623คุณลักษณะการสแตนด์บายมีอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีแบตเตอรีหรือ ACPI
211205คอมพิวเตอร์โน้ต dell และ IBM อาจไม่ได้หยุดชั่วคราว
247238การสแตนด์บายในปิดไม่พร้อมใช้งานใน 380XD ThinkPad IBM เมื่อมีการใช้ APM
211271ไม่สามารถไฮเบอร์เนต Windows 2000 หลังจากการติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไว McAfee 3.1.4

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 810903 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbprb kbfix kbmt KB810903 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:810903

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com