เหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย 529 ถูกบันทึกไว้สำหรับบัญชีผู้ใช้ภายใน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 811082 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Professional สมาชิกจะมีการเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมน ในตัวควบคุมโดเมน นโยบายการตรวจสอบเปิดอยู่สำหรับความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ใช้ท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์สมาชิกออก เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้สองครั้งในล็อกการรักษาความปลอดภัยในตัวควบคุมโดเมน:
ชนิดเหตุการณ์: การตรวจสอบความล้มเหลวของ
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ความปลอดภัย
ประเภทเหตุการณ์: การเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ
รหัสเหตุการณ์: 529
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM NT
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์ของตัวควบคุมโดเมน
คำอธิบาย::
ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ:
เหตุผล: ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
ชื่อผู้ใช้::ชื่อผู้ใช้:
โดเมน:ชื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
ชนิดการเข้าสู่ระบบ: 3
กระบวนการเข้าสู่ระบบ: KSecDD
แพคเกจการรับรองความถูกต้อง: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
ชื่อของเวิร์กสเตชัน:ชื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 สมาชิกจะมีการเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมน ในตัวควบคุมโดเมน นโยบายการตรวจสอบเปิดอยู่สำหรับความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ใช้ท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์สมาชิกออก เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกการรักษาความปลอดภัยในตัวควบคุมโดเมน:
ชนิดเหตุการณ์: การตรวจสอบความล้มเหลวของ
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ความปลอดภัย
ประเภทเหตุการณ์: การเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ
รหัสเหตุการณ์: 529
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM NT
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์ของตัวควบคุมโดเมน
คำอธิบาย::
ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ:
เหตุผล: ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
ชื่อผู้ใช้::ชื่อผู้ใช้:
โดเมน:ชื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
ชนิดการเข้าสู่ระบบ: 3
กระบวนการเข้าสู่ระบบ: NtLmSsp
แพคเกจการรับรองความถูกต้อง: NTLM
ชื่อของเวิร์กสเตชัน:ชื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com

สาเหตุ

เมื่อผู้ใช้ล็อกออกจาก Windows XP หรือ Windows Server 2003 re-reads ระเบียนของผู้ใช้สำหรับการปรับปรุงข้อมูลการปรับการตั้งค่ากระบวนการเข้าสู่ระบบถัดไป อย่างไรก็ตาม Windows ละเว้นข้อเท็จจริงที่ผู้ใช้มาจากฐานข้อมูล SAM ท้องถิ่น และแทน พยายามติดต่อโดเมนถ้ามีการให้คอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมน

การแก้ไข

Windows XP:

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP

ข้อมูล Service Pack

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับ Windows XP Service Pack ชุดล่าสุด โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการการแก้ไขที่รวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
811113รายการการแก้ไขที่รวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 2

Windows Server 2003

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • การขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows Server 2003
 • ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความนี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ Windows Server 2003

ข้อมูล Service Pack

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
windows Server 2003 ระบบที่ใช้ Itanium
  Date     Time  Version      Size   File name   Platform
  ------------------------------------------------------------------------
  08-Jul-2005 13:17 5.2.3790.367   640,000 Winlogon.exe  IA-64
  08-Jul-2005 13:26 5.2.3790.367    67,072 Arpidfix.exe  IA-64
  24-Feb-2005 15:22 6.1.22.4     639,712 Updspapi.dll  IA-64
Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version      Size   File name 
  -------------------------------------------------------------
  11-Jul-2005 19:55 5.2.3790.367   497,152 Winlogon.exe   
  09-Jul-2005 02:02 5.2.3790.367    30,208 Arpidfix.exe 
  05-Mar-2005 01:30 6.1.22.4     371,936 Updspapi.dll

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 811082 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB811082 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:811082

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com