MS03-018: 2003. május, összesített javítás az Internet Information Services (IIS) programhoz

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 811114 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

A jelenség

A Microsoft összesített javítást adott ki az Internet Information Server (IIS) 4.0, Internet Information Services (IIS) 5.0 és IIS 5.1 programhoz. A javítás tartalmazza mindazon javítások szolgáltatásait, amelyeket a Microsoft a Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) szervizcsomag óta az IIS 4.0 programhoz, illetve a Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) szervizcsomag óta az IIS 5.0 programhoz kiadott, valamint az IIS 5.1 programhoz kiadott összes biztonsági javítást. Ezenfelül a javítás az alábbi újonnan felfedezett, IIS 4.0, 5.0 és 5.1 programot érintő biztonsági réseket is kijavítja:
 • Egy helyek közötti parancsfájlhasználattal kapcsolatos biztonsági rés, amely az IIS 4.0, 5.0 és 5.1 programot érinti. A biztonsági rés egy a kért URL átirányítását jelző hibaüzeneten alapul. Ha a támadónak sikerül elérnie, hogy a felhasználók a webhelyén található hivatkozásra kattintsanak, egy parancsfájlt tartalmazó kérelmet továbbíthat egy külső, IIS programot futtató webhelynek. A kérelem hatására a külső webhely válasza (amely még mindig tartalmazza a parancsfájlt) eljuthat a felhasználóhoz. A parancsfájl ekkor a külső webhely biztonsági beállításaival futhat a támadó webhelyére vonatkozó biztonsági beállítások helyett.
 • Egy abból származó puffertúlcsordulás, hogy az IIS 5.0 program a weblapok egy bizonyos típusára, az úgynevezett kiszolgálóoldali beágyazásokra vonatkozó kéréseket helytelenül érvényesíti. A támadónak képesnek kell lenni feltölteni egy kiszolgálóoldali beágyazást a támadásnak kitett IIS-kiszolgálóra. Ezt követően a támadó lekérheti ezt az oldalt, amivel puffertúlcsordulást okozhat. A puffertúlcsordulás lehetővé teszi a felhasználónak, hogy tetszőleges kódot futtasson a kiszolgálón felhasználói szintű engedélyekkel.
 • Egy szolgáltatásmegtagadási támadást lehetővé tevő biztonsági rés, amely az IIS 4.0 és 5.0 program hibás memórialefoglalásából adódik egy webes ügyfélnek visszaküldendő fejléc létrehozásakor. A támadónak képesnek kell lennie feltölteni egy ASP-lapot egy támadásnak kitett IIS-kiszolgálóra. Amikor a támadó meghívja ezt az ASP-lapot, a lap egy nagyon nagy fejlécet próbál visszaküldeni a hívó webügyfélnek. Mivel az IIS nem korlátozza az ilyen esetben felhasználható memóriaterületet, memóriahiány miatt lefagyhat.
 • Egy szolgáltatásmegtagadási támadást lehetővé tevő biztonsági rés, amely abból adódik, hogy az IIS 5.0 és 5.1 program helytelenül kezel egy hibafeltételt, ha egy túl hosszú WebDAV-kérés érkezik. A támadó a hiba kihasználásával az IIS lefagyását idézheti elő. Alapértelmezés szerint azonban az IIS 5.0 és 5.1 azonnal újraindul ezt a hibát követően.
A hibát enyhítő tényezők az átirányítással kezdeményezett, helyek közötti parancsfájlhasználat esetén:
 • Az IIS 6.0 programot nem érinti a probléma.
 • A biztonsági rés csak akkor használható ki, ha a támadónak sikerül egy másik felhasználót rávenni egy webhely felkeresésére, majd azon egy hivatkozásra való kattintásra, illetve ha sikerül a felhasználót egy HTML-levél megnyitására bírni.
 • A céllapnak egy olyan ASP-lapnak kell lennie, amely a Response.Redirect metódus segítségével irányítja át az ügyfelet egy új URL-címre, amely az aktuális kérés bejövő URL-címén alapul.
A hibát enyhítő tényezők a kiszolgálóoldali beágyazás által okozott puffertúlcsordulás esetén:
 • Az IIS 4.0, IIS 5.1 és IIS 6.0 programot nem érinti a probléma.
 • Alapértelmezés szerint az IIS zárolási eszköze letiltja az Ssinc.dll értelmezőhöz való hozzárendelést (http://www.microsoft.com/technet/security/tools/locktool.mspx). Ez a beállítás megakadályozza az ilyen típusú támadásokat.
 • Alapértelmezés szerint az IIS 5.0 egy felhasználói fiók, nem pedig a rendszerfiók alatt fut. Ebből következően a biztonsági rést sikeresen kihasználó támadó csak felhasználói szintű jogosultságot kap rendszergazdai jogosultság helyett.
 • A támadónak képesnek kell lenni fájlok feltöltésére az IIS-kiszolgálóra.
A hibát enyhítő tényezők a fejléc által előidézett szolgáltatásmegtagadás esetén:
 • Az IIS 5.1 programot nem érinti a probléma.
 • A támadónak képesnek kell lenni fájlok feltöltésére az IIS-kiszolgálóra.
 • Az IIS 5.0 automatikusan újraindul a hibát követően.
A hibát enyhítő tényezők a WebDAV alapú szolgáltatásmegtagadás esetén:
 • Az IIS 6.0 programot nem érinti a probléma.
 • Az IIS 5.0 és 5.1 program automatikusan újraindul a hibát követően.
 • Alapértelmezés szerint az IIS zárolási eszköze letiltja az WebDAV használatát (http://www.microsoft.com/technet/security/tools/locktool.mspx). Ez a beállítás megakadályozza az ilyen típusú támadásokat.

A megoldás

Figyelem! Ha rendelkezik olyan, az IIS alatt futó alkalmazással, amely kibővíti az IIS metabázissémáját, az összegző biztonsági javítás telepítése eltávolíthatja ezeket a bővítéseket, ami az alkalmazás nem megfelelő működését eredményezheti. Ha meg szeretné tudni, hogy külső fél által fejlesztett alkalmazás bővíti-e a metabázissémát, lépjen kapcsolatba az alkalmazás gyártójával.

A ProClarity egyes termékeire hatással van ez az összegző javítás; ilyenek az alábbi termékek:
 • ProClarity Enterprise Server 4.0 és későbbi verziói
 • ProClarity Analytics Server 5.0, 5.1 és 5.2
Ha a problémát az összegző biztonsági javítás telepítése ELŐTT szeretné megoldani, használja az alábbi lehetőségek egyikét:
 • Hozzon létre biztonsági másolatot a metabázisról, telepítse az összegző biztonsági javítást, majd ezt követően állítsa vissza a metabázist. (A Microsoft ezt nem javasolja az esetleges kompatibilitási problémák miatt.)

  További információt a metabázis biztonsági mentéséről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
  302573 Útmutató: Az IIS biztonsági mentése és visszaállítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • Telepítse a Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) szervizcsomagot. A Windows 2000 SP4 szervizcsomag tartalmazza az összegző biztonsági frissítést.
 • Lépjen kapcsolatba a Microsoft terméktámogatási szolgálatával a problémát orvosló gyorsjavítás beszerzése érdekében.
Ha már telepítette az összegző biztonsági javítást, és problémái adódtak egy az IIS metabázissémáját kibővítő alkalmazással, újra el kell végeznie a metabázisséma kibővítését. Ehhez esetleg a termék újratelepítése szükséges.

Információ a biztonsági javításról

Ha további tájékoztatást szeretne a biztonsági rés kijavítási módjáról, kattintson az alábbi szakasznevek valamelyikére a megfelelő szakasz megtekintéséhez:

Internet Information Services 5.1

Letöltési információ

A következő fájlok letölthetők a Microsoft letöltőközpontból:

Windows XP Professional (minden nyelv)
A kép összecsukásaA kép kibontása
Letöltés
A 811114-es számú csomag letöltése
Windows XP 64-bit Edition (minden nyelv)
A kép összecsukásaA kép kibontása
Letöltés
A 811114-es számú csomag letöltése.
A kiadás dátuma: 2003. május 28.

A Microsoft terméktámogatási fájlok letöltéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A Microsoft a fájl ellenőrzésére a kiadás napján rendelkezésre álló legfrissebb vírusellenőrző szoftvert használta. A fájl egy biztonságos kiszolgálón van tárolva, mely megakadályozza a fájl jogosulatlan módosítását.

Előfeltételek

A javítás telepítéséhez már telepítve kell lennie a 329115-ös számú javításnak. Ha a 329115-ös javítás nincs jelen, az ügyféloldali tanúsítványok vissza lesznek utasítva. Ezt a szolgáltatást a 329115-ös javítás telepítésével állíthatja vissza. A 329115-ös javításról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
329115 MS02-050: A tanúsítványérvényesítés hibája azonosító adatok cseréjét teheti lehetővé
A javítás telepítéséhez a Windows XP kereskedelmi verziója vagy a Windows XP Service Pack 1 (SP1) szükséges. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
322389 A legfrissebb Windows XP szervizcsomag beszerzése
Információ a telepítéshez

A javítás a következő kapcsolókat támogatja:
 • /?: A telepítési kapcsolók listájának megjelenítése.
 • /u: Felügyelet nélküli mód használata
 • /f: A számítógép leállítása érdekében más programok bezárásának kényszerítése.
 • /n: A frissítés eltávolításához a fájlokról készítendő biztonsági másolatok készítésének kihagyása.
 • /o: Az OEM-fájlok automatikus felülírása.
 • /z: A számítógép újraindításának kihagyása a telepítés befejeztével.
 • /q: Csendes mód használata (nincs felhasználói beavatkozás).
 • /l: A telepített gyorsjavítások listájának megjelenítése.
 • /x: A fájlok kicsomagolása a telepítő futtatása nélkül.
A következő rendszerleíró kulcs meglétének ellenőrzésével megállapíthatja, hogy a javítást már telepítették-e:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811114
Információ a központi telepítéshez

A javítás felhasználói beavatkozás nélküli telepítéséhez a következő parancsot használja:
q811114_wxp_sp2_x86_hun /u /q
A javítás újraindítás nélküli telepítéséhez a következő parancssort használja:
q811114_wxp_sp2_x86_hun /z
Megjegyzés: Ezeket a kapcsolókat egy parancson belül együtt is megadhatja.

A javítás Software Update Services szoftverfrissítési szolgáltatás segítségével való telepítésével kapcsolatban az alábbi Microsoft webhelyen talál hasznos tudnivalókat:
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/updateservices/evaluation/previous/susoverview.mspx
Újraindítási követelmény

A javítás telepítését követően nem kell újraindítani a számítógépet. Ha mégis megjelenik egy párbeszédpanel, amely a számítógép újraindítását kéri a javítás telepítését követően, figyelmen kívül hagyhatja azt.

Eltávolítási információ

A frissítés eltávolításához használja a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése segédprogramját.

A rendszergazdák a javítás eltávolításához a Spunist.exe segédprogramot is használhatják. A Spuninst.exe a %Windir%\$NTUninstallQ811114$\Spuninst mappában található és a következő telepítési kapcsolókat támogatja:
 • /?: A telepítési kapcsolók listájának megjelenítése.
 • /u: Felügyelet nélküli mód használata
 • /f: A számítógép leállítása érdekében más programok bezárásának kényszerítése.
 • /z: A számítógép újraindításának kihagyása a telepítés befejeztével.
 • /q: Csendes mód használata (nincs felhasználói beavatkozás).
Információ a javítások lecseréléséről

Ez a javítás a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben bemutatott javításokat helyettesíti:
327696 MS02-062: 2002. október, összesített javítás az Internet Information Services programhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
321599 MS02-028: A HTR alapú, nagytömegű átvitelt lehetővé tevő kódolás használatakor fellépő halomtúlcsordulás a webkiszolgálók módosítását teheti lehetővé (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
319733 MS02-018: 2002. április, összesített javítás az Internet Information Services programhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Fájlinformáció

A javítás angol verziójában található fájlok a következő táblázatban ismertetett (vagy azoknál újabb) fájlattribútumokkal rendelkeznek. A fájlok dátumai és időpontjai egyezményes idő (UTC) szerint vannak megadva. A fájlinformációk megtekintése során ezek helyi időre konvertálódnak. A helyi idő és az egyezményes világidő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.
  Dátum    Idő  Verzió     Méret   Fájlnév    Platform
  --------------------------------------------------------------------
  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1181  340 992 Asp51.dll   i386
  2002.08.08. 12:31           2 411 Default.asp  i386
  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1173  117 248 Ftpsv251.dll i386
  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1189  240 640 Httpext.dll  i386
  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1172   55 296 Httpod51.dll i386
  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1152  129 536 Iische51.dll i386
  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1167  242 176 Infocomm.dll i386
  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1182   65 024 Isatq.dll   i386
  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1167   10 752 Lonsint.dll  i386
  2002.08.08. 12:31          19 224 Query.asp   i386
  2002.08.08. 12:31           6 527 Search.asp  i386
  2002.12.17. 23:03 5.1.2600.1152   11 264 Spiisupd.exe i386
  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1152   40 448 Ssinc51.dll  i386
  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1166  340 992 W3svc.dll   i386

  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1181 1 057 792 Asp51.dll   IA64
  2002.08.08. 12:32           2 411 Default.asp
  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1173  289 792 Ftpsv251.dll IA64
  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1189  934 400 Httpext.dll  IA64
  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1172  144 384 Httpod51.dll IA64
  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1152  155 136 Iische51.dll IA64
  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1167  669 696 Infocomm.dll IA64
  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1182  186 368 Isatq.dll   IA64
  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1167   29 696 Lonsint.dll  IA64
  2002.08.08. 12:32          19 224 Query.asp
  2002.08.08. 12:32           6 527 Search.asp
  2002.12.18. 00:05 5.1.2600.1152   24 064 Spiisupd.exe IA64
  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1152   96 768 Ssinc51.dll  IA64
  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1166  921 088 W3svc.dll   IA64
A csomag a javítás telepítésének támogatása céljából az alábbi fájlokat is tartalmazza:
  Dátum    Idő  Verzió  Méret  Fájlnév    Platform
  -------------------------------------------------------------
  2002.02.27. 19:58       4 092 Eula.txt   i386
  2003.03.24. 17:38       11 508 Q811114.cat  i386
  2003.03.21. 19:56 5.3.16.5  18 944 Spcustom.dll i386
  2003.03.21. 19:54 5.3.16.5  6 656 Spmsg.dll   i386
  2003.03.21. 19:56 5.3.16.5  89 088 Spuninst.exe i386
  2003.03.21. 19:54 5.3.16.5 411 136 Update.exe  i386 
  2003.03.21. 22:14       5 219 Update.inf  i386
  2003.03.21. 22:14        936 Update.ver  i386

  2002.09.11. 14:04       4 092 Eula.txt   IA64
  2003.03.24. 17:38       11 508 Q811114.cat  IA64
  2003.03.21. 19:55 5.3.16.5  52 736 Spcustom.dll IA64
  2003.03.21. 19:55 5.3.16.5  6 144 Spmsg.dll   IA64
  2003.03.21. 19:55 5.3.16.5 214 528 Spuninst.exe IA64
  2003.03.21. 19:55 5.3.16.5 859 648 Update.exe  IA64
  2003.03.21. 22:14       5 255 Update.inf  IA64
  2003.03.21. 22:14        939 Update.ver  IA64
A következő rendszerleíró kulcsok megtekintésével is ellenőrizheti a javításhoz tartozó telepített fájlokat: A
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB823980\Filelist

Internet Information Services 5.0

Letöltési információ

A következő fájl letölthető a Microsoft letöltőközpontból:

Minden nyelv
A kép összecsukásaA kép kibontása
Letöltés
A 811114-es számú csomag letöltése
A kiadás dátuma: 2003. május 28.

A Microsoft terméktámogatási fájlok letöltéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A Microsoft a fájl ellenőrzésére a kiadás napján rendelkezésre álló legfrissebb vírusellenőrző szoftvert használta. A fájl egy biztonságos kiszolgálón van tárolva, mely megakadályozza a fájl jogosulatlan módosítását.

Előfeltételek

A javítás telepítéséhez már telepítve kell lennie a 329115-ös számú javításnak. Ha a 329115-ös javítás nincs jelen, az ügyféloldali tanúsítványok vissza lesznek utasítva. Ezt a szolgáltatást a 329115-ös javítás telepítésével állíthatja vissza. A 329115-ös javításról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
329115 MS02-050: A tanúsítványérvényesítés hibája azonosító adatok cseréjét teheti lehetővé
A javítás telepítéséhez Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) vagy Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) rendszer szükséges. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
260910 A legfrissebb Windows 2000 szervizcsomag beszerzése
Információ a telepítéshez

A javítás a következő kapcsolókat támogatja:
 • /?: A telepítési kapcsolók listájának megjelenítése.
 • /u: Felügyelet nélküli mód használata
 • /f: A számítógép leállítása érdekében más programok bezárásának kényszerítése.
 • /n: A frissítés eltávolításához a fájlokról készítendő biztonsági másolatok készítésének kihagyása.
 • /o: Az OEM-fájlok automatikus felülírása.
 • /z: A számítógép újraindításának kihagyása a telepítés befejeztével.
 • /q: Csendes mód használata (nincs felhasználói beavatkozás).
 • /l: A telepített gyorsjavítások listájának megjelenítése.
 • /x: A fájlok kicsomagolása a telepítő futtatása nélkül.
A következő rendszerleíró kulcs meglétének ellenőrzésével megállapíthatja, hogy a javítást már telepítették-e:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811114
Információ a központi telepítéshez

A javítás felhasználói beavatkozás nélküli telepítéséhez a következő parancsot használja:
q811114_w2k_sp4_x86_hun /u /q
A javítás újraindítás nélküli telepítéséhez a következő parancssort használja:
q811114_w2k_sp4_x86_hun /z
Megjegyzés: Ezeket a kapcsolókat egyetlen parancsban is használhatja.

A biztonsági javításnak a szoftverfrissítési szolgáltatásokon keresztül történő telepítéséhez a következő Microsoft webhelyen talál útmutatást:
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/updateservices/evaluation/previous/susoverview.mspx
Újraindítási követelmény

A gyorsjavítás telepítése után nem kell újraindítani a számítógépet. A telepítő leállítja a megfelelő szolgáltatásokat, alkalmazza a javítást, majd újraindítja a szolgáltatásokat. Ha azonban a telepítő bármely okból kifolyólag nem tudja leállítani a szolgáltatásokat, a számítógépet újra kell indítani a telepítés befejeztével. Ha ilyen helyzet áll elő, a rendszer üzenetben kéri a számítógép újraindítását.

Eltávolítási információ

A frissítés eltávolításához használja a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése segédprogramját.

A rendszergazdák a javítás eltávolításához a Spunist.exe segédprogramot is használhatják. Az Spuninst.exe fájl a %Windir%\$NTUninstallQ811114$\Spuninst mappában található. A segédprogram a következő telepítési kapcsolók használatát támogatja:
 • /?: A telepítési kapcsolók listájának megjelenítése.
 • /u: Felügyelet nélküli mód használata
 • /f: A számítógép leállítása érdekében más programok bezárásának kényszerítése.
 • /z: A számítógép újraindításának kihagyása a telepítés befejeztével.
 • /q: Csendes mód használata (nincs felhasználói beavatkozás).
Információ a javítások lecseréléséről

Ez a javítás a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben bemutatott javításokat helyettesíti:
327696 MS02-062: 2002. október, összesített javítás az Internet Information Services programhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
321599 MS02-028: A HTR alapú, nagytömegű átvitelt lehetővé tevő kódolás használatakor fellépő halomtúlcsordulás a webkiszolgálók módosítását teheti lehetővé (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
319733 MS02-018: 2002. április, összesített javítás az Internet Information Services programhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Fájlinformáció

A javítás angol verziójában található fájlok a következő táblázatban ismertetett (vagy azoknál újabb) fájlattribútumokkal rendelkeznek. A fájlok dátumai és időpontjai egyezményes idő (UTC) szerint vannak megadva. A fájlinformációk megtekintése során ezek helyi időre konvertálódnak. A helyi idő és az egyezményes világidő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.
  Dátum    Idő  Verzió     Méret  Fájlnév
  --------------------------------------------------------
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6628 246 544 Adsiis.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6672 337 168 Asp.dll
  2002.03.22. 16:15          2 413 Default.asp
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6628 118 032 Ftpsvc2.dll
  2003.03.21. 22:16 5.0.2195.6692 246 544 Httpext.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6667  57,104 Httpodbc.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6664 122 128 Idq.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6628 121 104 Iischema.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6628  56 592 Iisext.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6666  78 608 Iislog.dll
  2002.03.20. 09:59           30 Iisperf.txt
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6620 122 640 Iisrtl.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6666 248 592 Infocomm.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6666  62 736 Isatq.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6620  46 352 Ism.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6666  12 048 Lonsint.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6620  26 896 Mdsync.dll
  2002.09.24. 13:39 5.0.2195.6607  6 928 Perfvd.exe
  2002.03.22. 16:15         19 178 Query.asp
  2002.03.22. 16:15          5 571 Search.asp
  2002.10.17. 17:00 5.0.2195.6611  13 072 Spiisupd.exe
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6628  41 232 Ssinc.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6672 349 968 W3svc.dll
  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6620  72 464 Wam.dll
A csomag a javítás telepítésének támogatása céljából az alábbi fájlokat is tartalmazza:
  Dátum    Idő  Verzió  Méret  Fájlnév
  ---------------------------------------------------
  2001.11.15. 19:27       5 149 Empty.cat
  2002.04.01. 21:46       4 092 Eula.txt
  2003.03.21. 23:18       14 231 Q811114.cat
  2003.03.14. 15:51 5.3.16.5  18 944 Spcustom.dll
  2003.03.14. 15:48 5.3.16.5  6 656 Spmsg.dll
  2003.03.14. 15:51 5.3.16.5  89 088 Spuninst.exe
  2003.03.14. 15:48 5.3.16.5 411 136 Update.exe
  2003.03.21. 20:49       37 977 Update.inf
  2003.03.21. 23:10       1 586 Update.ver
A következő rendszerleíró kulcsok megtekintésével is ellenőrizheti a javításhoz tartozó telepített fájlokat:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811114\Filelist

Internet Information Server 4.0

Letöltési információ

A következő fájl letölthető a Microsoft letöltőközpontból:

Minden nyelv
A kép összecsukásaA kép kibontása
Letöltés
A 811114-es számú csomag letöltése
A kiadás dátuma: 2003. május 28.

A Microsoft terméktámogatási fájlok letöltéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A Microsoft a fájl ellenőrzésére a kiadás napján rendelkezésre álló legfrissebb vírusellenőrző szoftvert használta. A fájl egy biztonságos kiszolgálón van tárolva, mely megakadályozza a fájl jogosulatlan módosítását.

Előfeltételek

A Microsoft Internet Information Server (IIS) program nem a Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition rendszerhez készült, és nem támogatott. A Microsoft az IIS 4.0 programot Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition rendszeren futtató ügyfeleinek azt javasolja, hogy a rendszer biztonsága érdekében távolítsák el az IIS 4.0. programot

A javítás telepítéséhez már telepítve kell lennie a 329115-ös javításnak. Ha a 329115-ös javítás nincs jelen, az ügyféloldali tanúsítványok vissza lesznek utasítva. Ezt a szolgáltatást a 329115-ös javítás telepítésével állíthatja vissza. A 329115-ös javításról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
329115 MS02-050: A tanúsítványérvényesítés hibája azonosító adatok cseréjét teheti lehetővé
A biztonsági javítás telepítéséhez Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) szükséges. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
152734 Hogyan szerezzük be a legfrissebb Windows NT 4.0 Service Pack csomagot
Információ a telepítéshez

A javítás a következő kapcsolókat támogatja:
 • /y: Eltávolítás (csak a /m vagy a /q kapcsolóval használható).
 • /f: A programok bezárásának kikényszerítése leállításkor.
 • /n: Eltávolítási mappa létrehozásának kihagyása.
 • /z: A számítógép újraindításának kihagyása a frissítés befejeztével.
 • /q: Csendes vagy felügyelet nélküli mód használata felhasználói felület nélkül (felülbírálja a /m kapcsolót).
 • /m: Felügyelet nélküli mód használata felhasználói felület megjelenítése mellett.
 • /l: A telepített gyorsjavítások listájának megjelenítése.
 • /x: A fájlok kicsomagolása a telepítő futtatása nélkül.
A következő rendszerleíró kulcs meglétének ellenőrzésével megállapíthatja, hogy a javítást már telepítették-e:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q811114
Információ a központi telepítéshez

A javítás felhasználói beavatkozás nélküli telepítéséhez a következő parancsot használja:
hun_q811114i.exe /q
A javítás újraindítás nélküli telepítéséhez a következő parancssort használja:
hun_q811114i.exe /z
Megjegyzés: Ezeket a kapcsolókat egyetlen parancsban is használhatja.

A biztonsági javításnak a szoftverfrissítési szolgáltatásokon keresztül történő telepítéséhez a következő Microsoft webhelyen talál útmutatást:
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/updateservices/evaluation/previous/susoverview.mspx
Újraindítási követelmény

A javítás újraindítás nélküli telepítéséhez hajtsa végre a következő műveleteket:
 1. Állítson le minden IIS-szolgáltatást.
 2. Telepítse a gyorsjavítást tartalmazó csomagot a /z kapcsoló használatával.
 3. Indítsa újra az IIS-szolgáltatásokat.
Eltávolítási információ

A rendszergazdák a javítás eltávolításához a Hotfix.exe segédprogramot is használhatják. A Hotfix.exe program a %Windir%\$NTUninstallQ811114$ mappában található és a következő telepítési kapcsolókat támogatja:
 • /y: Eltávolítás (csak a /m vagy a /q kapcsolóval használható).
 • /f: A programok bezárásának kikényszerítése leállításkor.
 • /n: Eltávolítási mappa létrehozásának kihagyása.
 • /z: A számítógép újraindításának kihagyása a frissítés befejeztével.
 • /q: Csendes vagy felügyelet nélküli mód használata felhasználói felület nélkül (felülbírálja a /m kapcsolót).
 • /m: Felügyelet nélküli mód használata felhasználói felület megjelenítése mellett.
 • /l: A telepített gyorsjavítások listájának megjelenítése.
 • /x: A fájlok kibontása a telepítő futtatása nélkül.
Információ a javítások lecseréléséről

Ez a javítás a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben bemutatott javításokat helyettesíti:
327696 MS02-062: 2002. október, összesített javítás az Internet Information Services programhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
321599 MS02-028: A HTR alapú, nagytömegű átvitelt lehetővé tevő kódolás használatakor fellépő halomtúlcsordulás a webkiszolgálók módosítását teheti lehetővé (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
319733 MS02-018: 2002. április, összesített javítás az Internet Information Services programhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Fájlinformáció

A javítás angol verziójában található fájlok a következő táblázatban ismertetett (vagy azoknál újabb) fájlattribútumokkal rendelkeznek. A fájlok dátumai és időpontjai egyezményes idő (UTC) szerint vannak megadva. A fájlinformációk megtekintése során ezek helyi időre konvertálódnak. A helyi idő és az egyezményes világidő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.
  Dátum    Idő  Verzió   Méret  Fájlnév
  -----------------------------------------------------
  2003.03.07. 19:58 4.2.785.1  214 544 Adsiis.dll
  2003.03.07. 19:58 4.2.785.1  332 224 Asp.dll
  2001.04.02. 20:55 4.0.2.4701 593 976 Fp4autl.dll
  2003.03.07. 19:58 4.2.785.1  81 888 Ftpsvc2.dll
  2003.03.07. 19:57 4.2.785.1  55 936 Httpodbc.dll
  2001.07.13. 20:14 5.0.1782.4 193 296 Idq.dll
  2003.03.07. 19:58 4.2.785.1  99 424 Iischema.dll
  2003.03.07. 19:56 4.2.785.1  63 984 Iislog.dll
  2003.03.07. 19:57 4.2.785.1  187 344 Infocomm.dll
  2003.03.07. 19:56 4.2.785.1  47 936 Isatq.dll
  2003.03.07. 19:56 4.2.785.1  29 520 Iscomlog.dll
  2003.03.07. 20:00 4.2.785.1  54 560 Ism.dll
  2003.03.07. 19:59 4.2.785.1  31 872 Mdsync.dll
  2003.03.07. 20:01 4.2.785.1   9 680 Schmupd.exe
  2003.03.07. 19:58 4.2.785.1  38 256 Ssinc.dll
  2003.03.07. 19:58 4.2.785.1  25 360 Sspifilt.dll
  2003.03.07. 19:57 4.2.785.1  231 616 W3svc.dll
  2003.03.07. 19:57 4.2.785.1  88 032 Wam.dll
A csomag a javítás telepítésének támogatása céljából az alábbi fájlokat is tartalmazza:
  Dátum    Idő  Verzió     Méret  Fájlnév
  -----------------------------------------------------
  2002.09.19. 17:29 4.0.1381.7163 95 504 Hotfix.exe
  2003.05.12. 21:27         11 327 Hotfix.inf

Állapot

A Microsoft megerősítette, hogy ez a probléma bizonyos fokú biztonsági kockázatot okozhat a cikk elején felsorolt Microsoft-termékeknél.

További információ

A biztonsági résről a Microsoft következő webhelyén talál további információt:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-018.asp
A Site Server programot használó ügyfelek számára fontos tudnivaló, hogy egy korábban dokumentált, időszakos hitelesítési hibákkal kapcsolatos probléma érinti ezt a javítást és néhány más javítást. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
317815 Bizonyos Windows 2000 gyorsjavítások alkalmazása után problémák lépnek fel a helykiszolgálóra való bejelentkezéskor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Ezek a javítások nem javítják ki a nem IIS-termékeket (például a Microsoft FrontPage Server Extensions vagy a Microsoft Index Server programot) érintő biztonsági réseket, noha ezek a termékek szorosan együttműködnek az IIS programmal és általában IIS-kiszolgálókra vannak telepítve. Van azonban egy kivétel: az Index Server egy biztonsági résére tartalmaz javítást a csomag tekintettel az IIS-kiszolgálókat érintő probléma súlyosságára. (Ezt a biztonsági rést a Microsoft Security Bulletin MS01-033 jelzésű cikk mutatja be.) E cikk írásának időpontjában a biztonsági résekkel a következő Microsoft Security Bulletin cikkek foglalkoznak:
Microsoft Security Bulletin MS02-053

Microsoft Security Bulletin MS02-050

Microsoft Security Bulletin MS01-043

Microsoft Security Bulletin MS01-025

Microsoft Security Bulletin MS00-084

Microsoft Security Bulletin MS00-018

Microsoft Security Bulletin MS00-006
Az IIS 4.0 programban talált alábbi biztonsági résekhez kiadott javításokat nem tartalmazza a csomag, mivel ezekhez adminisztratív műveletekre van szükség szoftvermódosítás helyett. A rendszergazdák ne alkalmazzák ezt a javítást, hanem végezzék el az alábbi közleményekben leírt adminisztratív műveleteket:
Microsoft Security Bulletin MS00-028

Microsoft Security Bulletin MS00-025

Microsoft Security Bulletin MS99-025 (ez a közlemény ugyanazt a problémát mutatja be, mint a Microsoft Security Bulletin MS98-004 jelű)

Microsoft Security Bulletin MS99-013

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 811114 - Utolsó ellenőrzés: 2006. december 30. - Verziószám: 5.2
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Internet Information Services version 5.1
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Internet Information Server 4.0
Kulcsszavak: 
kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix KB811114
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com