Αναγν. άρθρου: 811151 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιγραφής δεδομένων χρήστη από προφίλ των Windows XP σε νέο προφίλ.

Όταν αντιγράφετε δεδομένα χρήστη σε νέο προφίλ, το νέο προφίλ είναι παρόμοιο με το παλιό προφίλ και περιέχει τις ίδιες προτιμήσεις, εμφάνιση και έγγραφα με το παλιό προφίλ. Εάν το παλιό προφίλ είναι κατεστραμμένο με κάποιον τρόπο, μπορείτε να μετακινήσετε τα αρχεία και τις ρυθμίσεις του κατεστραμμένου προφίλ στο νέο προφίλ.

Σημείωση Η μέθοδος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο ίσως να μην μεταφέρει τα δεδομένα χρήστη μηνυμάτων και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook Express που σχετίζονται με το προφίλ χρήστη από το οποίο μεταφέρετε δεδομένα. Όταν διαγράφετε το παλιό προφίλ, ίσως να διαγραφούν αυτά τα δεδομένα, εάν δεν τα μεταφέρετε πρώτα χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων χρήστη του Outlook Express, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
313055 OLEXP: Μετά την αναβάθμιση σε Microsoft Windows XP, λείπουν οι φάκελοι αλληλογραφίας, το Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία νέου προφίλ χρήστη στα Windows XP Professional

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής ή ως χρήστης με πιστοποιήσεις διαχειριστή.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών (User Accounts).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο φάκελο Χρήστες (Users).
 6. Στο μενού Ενέργεια (Action), κάντε κλικ στην εντολή Νέος χρήστης (New User).
 7. Πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρήστη και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (Create).

Δημιουργία νέου προφίλ χρήστη στα Windows XP Home Edition

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής ή ως χρήστης με πιστοποιήσεις διαχειριστή.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών (User Accounts).
 4. Στην ενότητα Επιλογή μιας εργασίας (Pick a task), κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ενός νέου λογαριασμού (Create a new account).
 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τις πληροφορίες χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Κάντε κλικ σε έναν τύπο λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμού (Create Account).

Αντιγραφή αρχείων σε νέο προφίλ χρήστη

 1. Συνδεθείτε ως άλλος χρήστης από το χρήστη από το προφίλ του οποίου ή στο προφίλ του οποίου αντιγράφετε αρχεία.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές φακέλων (Folder Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View), κάντε κλικ στο στοιχείο Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε το φάκελο C:\Documents and Settings\Παλιό_όνομα_χρήστη, όπου C είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows XP και Παλιό_όνομα_χρήστη είναι το όνομα του προφίλ από το οποίο θέλετε να αντιγράψετε δεδομένα χρήστη.
 4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε αρχείο και υποφάκελο αυτού του φακέλου, με εξαίρεση τα ακόλουθα αρχεία:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 5. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
 6. Εντοπίστε το φάκελο C:\Documents and Settings\Νέο_όνομα_χρήστη, όπου C είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows XP και Νέο_όνομα_χρήστη είναι το όνομα του προφίλ χρήστη που δημιουργήσατε στην ενότητα "Δημιουργία νέου προφίλ χρήστη".
 7. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
 8. Αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή και στη συνέχεια συνδεθείτε ως ο νέος χρήστης.

  Σημείωση Πρέπει να εισαγάγετε τα μηνύματα και τις διευθύνσεις σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο νέο προφίλ χρήστη, πριν να διαγράψετε το παλιό προφίλ. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  313055 OLEXP: Μετά την αναβάθμιση σε Microsoft Windows XP, λείπουν οι φάκελοι αλληλογραφίας, το Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 811151 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2005 - Αναθεώρηση: 4.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto KB811151

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com