A termékkulcs azonosítása, megkeresése és cseréje

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 811224 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

Összefoglaló

A cikkből megtudhatja, miként azonosíthatja, keresheti meg és cserélheti a termékkulcsot. A termékkulcs számok és betűk egyedi kombinációja, melyet a Microsoft-szoftverek telepítése során kell megadni a termék „feloldásához”. Ha a telepítés során nem írja be a termékkulcsot az ezzel kapcsolatos kérés megjelenésekor, előfordulhat, hogy a termék nem nyitható meg mindaddig, amíg meg nem adta a termékkulcsot.

Megjegyzés: A termékkulcs nem termékazonosító szám. A termékazonosító szám a termék sikeres telepítését követően jön létre. A termékazonosító számokat a Microsoft ügyfél-támogatási szolgálata a termékek azonosítására használja az ügyfelek problémáinak elhárítása során.

További információ

A termékkulcs azonosítása

A Microsoft-termékkulcsok 25 karakterből állnak, a karakterek pedig többnyire 5 csoportra vannak tagolva.

A termékkulcs megkeresése

A termékkulcs általában egy sárga vagy narancssárga címkén található, a CD- vagy DVD-tok hátuljára ragasztva. Ha a használt Windows operációs rendszert a számítógépgyártó előre telepítette a számítógépre, előfordulhat, hogy a Windows termékkulcsát tartalmazó címke a számítógépre van ragasztva.

Ügyeljen arra, hogy a termékkulcsot a termék CD-jével vagy DVD-jével együtt, biztonságos helyen tárolja, hiszen a jövőben esetleg szükség lehet a termék újratelepítésére. A termék újratelepítéséhez az adathordozóra és a termékkulcsra egyaránt szükség van.

A termékkulcsok kifejezetten az adott szoftvertermékhez tartoznak. Nem használhat például Windows-termékkulcsot egy Microsoft Office-termék aktiválására.

Új termékkulcs igénylése

Új Microsoft-termékkulcs igényléséhez kapcsolatba kell lépnie a Microsoft ügyfél-támogatási szolgálatával. A helyi telefonszámot a Microsoft alábbi webhelyén találhatja meg:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy csak külön díj ellenében igényelhet új termékkulcsot a Microsoft ügyfél-támogatási szolgálatától. Emellett előfordulhat, hogy további adatokat is meg kell adnia az ügyfélszolgálati munkatársunknak a számítógéppel vagy a termék adathordozójával kapcsolatban.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 811224 - Utolsó ellenőrzés: 2010. május 4. - Verziószám: 2.4
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
  • Customer Service and Support Information
Kulcsszavak: 
kbinfo kbnomt kmcustomerservice KB811224
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com