Kaip identifikuoti, rasti ir pakeisti produkto kod?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 811224 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip identifikuoti, rasti ir pakeisti produkto kod?. Produkto kodas yra unikali skai?i? ir raid?i? kombinacija, naudojama diegiant ?Microsoft? programin? ?rang?, kai reikia ?atrakinti? arba atidaryti produkt?. Jei diegdami ne?vedate produkto kodo, kai esate paraginami tai padaryti, produktas gali neatsidaryti, kol ne?vesite tinkamo produkto kodo.

Pastaba Produkto kodas n?ra produkto ID (PID) numeris. PID sukuriamas po to, kai produktas s?kmingai ?diegiamas. PID naudoja ?Microsoft? klient? aptarnavimo skyriaus darbuotojai identifikuodami produkt?, kai klientai kreipiasi pagalbos.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip identifikuoti produkto kod?

?Microsoft? produkto kodai sudaryti i? 25 simboli?, kurie paprastai b?na padalyti ? grupes po 5.

Kur rasti produkto kod?

Produkto kodas paprastai b?na ant oran?inio arba geltono lipduko, esan?io ant CD arba DVD disko d?klo nugar?l?s. Jeigu ?Windows? operacin? sistema, kuri? naudojate, buvo gamintojo i? anksto ?diegta kompiuteryje, ?Windows? produkto kodo lipduk? galite rasti ant kompiuterio.

B?tinai laikykite produkto kod? kartu su produkto CD ar DVD diskais saugioje vietoje tam atvejui, jeigu ateityje tekt? i? naujo diegti produkt?. Produkto negal?site ?diegti be produkto kodo ir CD arba DVD disk?.

Produkto kodas yra specialiai skirtas konkre?iam programin?s ?rangos produktui. Pavyzd?iui, j?s negalite naudoti ?Windows? produkto kodo nor?dami atrakinti ?Microsoft Office? produkt?.

Kaip ?sigyti pakaitin? produkto kod?

Nor?dami pakeisti ?Microsoft? produkto kod?, turite kreiptis ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo skyri?. Nor?dami rasti atitinkam? telefono numer?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS
Pastaba Kai j?s kreipiat?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo skyri? d?l pakaitinio produkto kodo, jums gali tekti sumok?ti mokest?. Be to, jums gali tekti pateikti informacij? i? savo kompiuterio arba produkto CD ar DVD disko, kai kalbate su klient? aptarnavimo skyriaus atstovu.

Savyb?s

Straipsnio ID: 811224 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. gegu??s 6 d. - Per?i?ra: 2.4
TAIKOMA:
  • Customer Service and Support Information
Rakta?od?iai: 
kmcustomerservice kbnomt kbinfo KB811224

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com