ข้อผิดพลาดข้อความแสดงข้อผิดพลาด: 501/505: ไม่มีใช้ หรือไม่สนับสนุน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 811262 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้ Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP พยายามดูเว็บเพจ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 501/505: ไม่มีการใช้งาน หรือไม่ได้รับการสนับสนุน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้มีอยู่:
 • ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นจะรบกวนอยู่กับ Internet Explorer
 • การตั้งค่า HTTP 1.1 ถูกเปิดใช้งาน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปฏิบัติดังนี้:
 1. ใน Internet Explorer คลิกอินเทอร์เน็ตตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู
 2. ในการตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นhttp 1.1กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. ทดสอบเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหาหมดไป คุณไม่ต้องดำเนินการในขั้นตอนถัดจากนี้ หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดข้ามไปสู่ขั้นตอนถัดไป
 5. ใน Internet Explorer คลิกอินเทอร์เน็ตตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู
 6. ในการตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ
 7. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด HTTP ที่จำง่ายกล่องกาเครื่องหมาย
 8. กำลังพยายามดูเว็บเพจ การทบทวนเกิดความผิดพลาด และ จะได้รับข้อความข้อผิดพลาดใหม่ คำอธิบายเพิ่มเติม เกิดข้อผิดพลาดนี้ใหม่อาจเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
  http รุ่นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยชื่อโปรแกรม.
  หมายเหตุชื่อของโปรแกรมที่อยู่ในข้อความข้อผิดพลาดนี้ใหม่
 9. ชื่อโปรแกรมที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 8 อาจเป็นสาเหตุของปัญหานี้ เอาโปรแกรมนี้ หรือติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของการแก้ไขสำหรับปัญหานี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นของ 2002 ธันวาคม HTTP 1.1 เป็นโพรโทคออินเทอร์เน็ตที่ใหม่กว่า เนื่องจากบางเว็บไซต์ใช้ HTTP 1.0 คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อได้ถ้าคุณได้กำหนดให้ใช้ HTTP 1.1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 811262 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB811262 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:811262

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com