Při spouštění systému Windows dochází k chybě „Neošetřená výjimka c0000005“

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 811270
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Dříve než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovit jej v případě, že dojde k potížím. Informace, jak zálohovat, obnovit a upravovat registr, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Při spuštění systému Microsoft Windows XP Home Edition dochází k následující chybě:
Neošetřená výjimka c0000005 na adrese: 100016b8
PromulGate Universal zjistil chybu a musí být uzavřen.

Příčina

Tyto potíže způsobuje program DelFin Media Viewer.

Řešení

K odstranění těchto potíží postupujte podle následujících pokynů: Upozornění: Nesprávné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, k jejichž odstranění může být nutné přeinstalovat systém Windows. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.
  1. Odeberte program DelFin Media Viewer z počítače podle pokynů jeho výrobce. Informace, jak odebrat program DelFin Media Viewer, vám poskytne jeho výrobce, společnost DelFin Project, Inc. Naleznete je na následující webové stránce společnosti DelFin:
    http://www.delfinproject.com
  2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a poté klepněte na tlačítko OK.
  3. V následujícím umístění v registru najděte klíč Run:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
  4. Odstraňte řetězcovou hodnotu Pgmonitr.exe. Může také být v seznamu Run uvedena jako DelFin Media Viewer.
  5. Ukončete program Editor registru.
  6. Restartujte počítač.

Další informace

Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vytvořeny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost těchto produktů. Kontaktní informace jiných výrobců uvedené v tomto článku jsou poskytovány pouze pro snazší nalezení odborné pomoci. Tyto kontaktní informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky na přesnost těchto kontaktních informací.

Vlastnosti

ID článku: 811270 - Poslední aktualizace: 18. června 2003 - Revize: 1.0
Klíčová slova: 
kbprb KB811270

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com