วิธีการเพิ่มเขตแดนของหน่วยความจำเคอร์เนล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 811308 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณส่ง หรือรับข้อความที่มีการจัดคิวข้อความ Microsoft คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0xc00e0027 (mq_error_insufficient_resources)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
810507ข้อผิดพลาดเมื่อคุณส่ง หรือรับข้อความที่จัดคิวข้อความ Microsoft 0xc00e0027

สาเหตุ

กำลังจัดสรรหน่วยความจำเคอร์เนลเมื่อปริมาณการใช้หน่วยความจำเคอร์เนลเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของผลรวมพร้อมใช้งานในการหยุดการจัดคิวข้อความ คุณสามารถส่ง และรับข้อความอีกครั้งเมื่อปริมาณการใช้หน่วยความจำเคอร์เนลน้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเขตแดน

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ Windows 2000 service pack รุ่นถัดไปซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.759     280,336 Mq1repl.dll
  21-Oct-2002 18:38 5.0.0.759     14,096 Mq1sync.exe
  17-Dec-2002 16:49 5.0.0.764     75,408 Mqac.sys
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.760     217,360 Mqads.dll
  29-Oct-2002 16:50 5.0.0.761     25,360 Mqbkup.exe
  17-Dec-2002 16:52 5.0.0.750     76,560 Mqdscli.dll
  17-Dec-2002 16:52 5.0.0.735     41,744 Mqdssrv.dll
  21-Oct-2002 18:38 5.0.0.759     98,064 Mqmig.exe
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.759     265,488 Mqmigrat.dll
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.740     222,480 Mqoa.dll
  17-Dec-2002 16:52 5.0.0.762      8,464 Mqperf.dll
  17-Dec-2002 16:52 5.0.0.764     424,720 Mqqm.dll
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.756     102,672 Mqrt.dll     
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.759     70,928 Mqsec.dll
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.762     23,824 Mqupgrd.dll   
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.763     110,352 Mqutil.dll
  17-Dec-2002 16:51 5.0.0.748     64,784 Msmq.cpl

				

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม หรือลดเพดานหน่วยความจำเคอร์เนลในการจัดคิวข้อความ

ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องเพิ่มเขตแดนได้เนื่องจากที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ ไดรเวอร์ หรือคอมโพเนนต์ของระบบมีมากหน่วยความจำเคอร์เนล เบจคอลเลกชันเสร็จ โดยเคอร์เนลเท่านั้นเมื่อปริมาณการใช้หน่วยความจำจพูถึง 80 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม การจัดคิวข้อความหยุดทำงานที่ 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้หน่วยความจำจพู ถ้าคุณตั้งค่าเขตแดนหน่วยความจำเคอร์เนลเหนือ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้แน่ใจว่า การจัดคิวข้อความไม่เข้าสู่ "หน่วยความจำเหลือน้อยโหมด" จนกว่าตัวจัดการหน่วยความจำของ Windows เริ่มทำการล้างข้อมูล

ในสถานการณ์อื่น ๆ คุณอาจต้องลดเพดานเพื่อจำกัดจำนวนหน่วยความจำของเคอร์เนลที่ใช้ โดยการจัดคิวข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตแดนของหน่วยความจำเคอร์เนล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความนี้
 2. เพิ่มคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\KernelMemThreshold
  ข้อมูลพิมพ์ DWORD

  ค่าเริ่มต้นคือ 80 ค่าสามารถช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 99 อย่างอื่นจะถูกแปลงเป็น 80
  หมายเหตุ:เมื่อคุณสร้างค่านี้ฐานสิบต้องเลือกตัวเลือก ถ้าคุณเลือกHexidecimalค่าเริ่มต้นของ 80 จะใช้
เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตแดนหน่วยความจำเคอร์เนลบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ในการจัดคิวข้อความ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความนี้ในแต่ละโหนดคลัสเตอร์
 2. เพิ่มคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ของชนิดข้อมูล DWORD บนแต่ละโหนดคลัสเตอร์:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\KernelMemThreshold
 3. เพิ่มคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ของชนิดข้อมูล DWORD บนโหนดที่ใช้งานอยู่ในคลัสเตอร์:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Clustered QMs\MSMQ $ [Clustered ชื่อทรัพยากร] \Parameters\KernelMemThreshold
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter Server โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
265173Datacenter Program และผลิตภัณฑ์ Windows 2000 Datacenter Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง โปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมาก มีเพียงหนึ่งเริ่มใหม่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296861วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมากโดยเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งเดียว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 811308 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Message Queuing 2.0
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbtshoot kbwin2ksp4fix kbWin2000sp3fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB811308 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:811308

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com