Komputer łączy się z punktem dostępu, który nadaje swój identyfikator SSID, zamiast z punktem dostępu, który go nie emituje

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 811427 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Komputer kliencki z opartą na dodatku Service Pack 1 (SP1) do systemu Windows XP usługą konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej (WZC) znajdujący się w pobliży dwóch punktów dostępu bezprzewodowego, z których tylko jeden nadaje swój identyfikator SSID (Service Set Identifier), zawsze łączy się z punktem dostępu emitującym identyfikator. Takie zachowanie występuje niezależnie od preferowanej kolejności sieci skonfigurowanej na liście Sieci preferowane.

Ponadto komputer połączony z punktem dostępu, który nie emituje swojego identyfikatora SSID, automatycznie przełącza się do punktu dostępu nadającego identyfikator, jeżeli taki punkt zostanie włączony w pobliżu.

Przyczyna

Wszystkie punkty dostępu muszą nadawać swoje identyfikatory SSID, aby być zidentyfikowane przez potencjalnych klientów, którzy mogą znajdować się w pobliżu. Wyłączenie emisji identyfikatora SSID w danym punkcie dostępu nie jest zalecaną metodą zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.

Stan

Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Usługa WZC systemu Windows XP dynamicznie wybiera sieć bezprzewodową, z którą będzie się łączył komputer, na podstawie preferencji użytkownika lub ustawień domyślnych. Obejmuje to automatyczny wybór i łączenie z siecią o wyższym stopniu preferencji, gdy tylko stanie się ona dostępna. Jeśli w pobliżu nie zostaną wykryte bardziej preferowane sieci bezprzewodowe, usługa WZC konfiguruje kartę połączeń bezprzewodowych w taki sposób, aby nie nastąpiło przypadkowe połączenie do czasu, aż klient znajdzie się w zakresie sieci o większym poziomie preferencji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi WZC, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/columns/cableguy/cg1102.asp

Właściwości

Numer ID artykułu: 811427 - Ostatnia weryfikacja: 27 sierpnia 2003 - Weryfikacja: 2.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP1
  • Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem SP1
Słowa kluczowe: 
KB811427

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com