MS03-013: הצפת מאגר בטיפול בהודעות של ליבת Windows עלולה להוביל להעלאת רמת ההרשאות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 811493 - View products that this article applies to.
28 במאי 2003: Microsoft פירסמה תיקון מעודכן ל-Microsoft Windows XP Service Pack 1? (SP1). תיקון מתוקן זה מתקן את בעיות הביצועים של התיקון המקורי של Windows XP Service Pack 1 שהתגלו אצל כמה לקוחות.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
819634 ייתכן שתיתקל בבעיות ביצועים לאחר התקנת עדכון האבטחה 811493 (MS03-013) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

ליבת Windows היא המרכז של מערכת ההפעלה. היא מספקת שירותים ברמת המערכת כגון ניהול התקנים וניהול זיכרון, מקצה זמן מעבד לתהליכים ומנהלת טיפול בשגיאות. קיים ליקוי באופן בו הליבה מעבירה הודעות שגיאה למאתר הבאגים. ליקוי זה גורם לפגיעות. תוקף יכול לכתוב תוכנית שתנצל ליקוי זה ותפעיל כל קוד שיבחר. תוקף יכול לנצל פגיעות זו ולבצע כל פעולה במערכת, לרבות מחיקת נתונים, הוספת חשבונות עם גישה ניהולית או הגדרה מחדש של המערכת.

כדי שההתקפה תצליח, תוקף צריך להיות מסוגל להתחבר למערכת באופן אינטראקטיבי, מהמסוף או דרך פעולת מסוף. כמו כן, התקפה מוצלחת תדרוש כתיבת קוד שינצל פגיעות זו. משאבי שיטות האבטחה המומלצות ממליצים להגביל את היכולת להתחבר באופן אינטראקטיבי לשרתים. לכן, הבעיה משפיעה לרוב באופן ישיר על מערכות לקוח ועל שרתי מסוף. לקבלת פרטים נוספים על משאבי שיטות האבטחה המומלצות, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
http://www.microsoft.com/security/guidance/default.mspx
גורמים מקלים
 • כדי לבצע התקפה מוצלחת, התוקף נזקק ליכולת להתחבר למחשב היעד באופן אינטראקטיבי, ישירות מהמסוף או דרך פעולת מסוף.
 • הסיכוי ששרתים המאובטחים כיאות ייפגעו מפגיעות זו נמוך. על פי משאבי שיטות העבודה הסטנדרטיות, מומלץ להתיר כניסה אינטראקטיבית למערכות מסוג זה למנהלי מערכת מהימנים בלבד. ללא הרשאות אלו, לתוקף אין אפשרות לנצל פגיעות זו.

פתרון הבעיה

מידע על ה-Service Pack

Windows XP

כדי לפתור בעיה זו, השג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור מערכת Microsoft Windows XP. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP

Windows 2000

כדי לפתור בעיה זו, השג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Microsoft Windows 2000. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
260910 כיצד ניתן להשיג את ה-Service Pack העדכני ביותר עבור Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע על תיקוני אבטחה

לקבלת מידע נוסף על הדרך לפתור פגיעות זו, לחץ על הקישור המתאים להלן:

Windows XP (כל הגירסאות)

מידע על ההורדה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

Windows XP Professional ו-Windows XP Home Edition (כל השפות)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 811493 כעת.
Windows XP מהדורת 64 סיביות (כל השפות)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 811493 כעת.
תאריך פרסום: 16 באפריל, 2003 (תיקון של Windows XP SP1 - פורסם מחדש ב-28 במאי, 2003)

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
קובץ זה עבר סריקת וירוסים של Microsoft.? Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בו.

תנאים מוקדמים

תיקון זה מחייב שימוש בגירסה המסחרית של Windows XP או של Windows XP Service Pack 1? ?(SP1)?. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP
מידע על ההתקנה

תיקון זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים:
 • ??/ : הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • ?/u : השתמש במצב ללא התערבות.
 • ?/f : אלץ תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • ?/n : אל תגבה קבצים המיועדים להסרה.
 • ?/o : החלף קבצי OEM מבלי להציג הודעה.
 • ?/z : אל תבצע הפעלה מחדש עם סיום ההתקנה.
 • ?/q : השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).
 • ?/l : הצג את רשימת התיקונים החמים המותקנים.
 • ?/x : חלץ את הקבצים מבלי להפעיל את תוכנית ההתקנה.
כדי לוודא כי התיקון מותקן במחשב, בדוק את קיומו של מפתח הרישום הבא:

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q811493
Windows XP עם Service Pack 1? ?(SP1)?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811493
מידע על הפריסה

כדי להתקין את התיקון ללא כל התערבות של המשתמש, השתמש בשורת הפקודה הבאה:
q811493_wxp_sp2_x86_enu /u /q
להתקנת התיקון מבלי לאלץ את המחשב לבצע הפעלה מחדש, השתמש בשורת הפקודה שלהלן:
q811493_wxp_sp2_x86_enu /z
הערה ניתן לשלב בוררים אלה לשורת פקודה אחת.

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון זה מכיוון שתיקון זה מחליף קבצים בינאריים מרכזיים של המערכת שנטענים במהלך אתחול המערכת.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון זה, היעזר בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' שבלוח הבקרה.

מנהלי מערכת יכולים להשתמש בכלי השירות Spunist.exe כדי להסיר תיקון זה. Spuninst.exe נמצא בתיקייה ? %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninstוהוא תומך בבוררי ההתקנה הבאים:
 • ??/ : הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • ?/u : השתמש במצב ללא התערבות.
 • ?/f : אלץ תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • ?/z : אל תבצע הפעלה מחדש עם סיום ההתקנה.
 • ?/q : השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).
מידע על החלפת התיקון החם

תיקון זה אינו מחליף כל תיקון אחר.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של תיקון זה כוללת את תכונות הקבצים המפורטות בטבלה שלהלן (או תאריכים מאוחרים יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.
28 במאי, 2003 - פירסום תיקון ל-Windows XP (תוכן של חבילת ההתקנה):
  תאריך      שעה  גירסה     גודל    שם קובץ
  --------------------------------------------------------------------
  12 בדצמבר 2002 21:08 5.1.2600.108  1,848,320 Ntkrnlmp.exe לפני SP1
  12 בדצמבר 2002 21:09 5.1.2600.108  1,902,080 Ntkrnlpa.exe לפני SP1
  12 בדצמבר 2002 21:09 5.1.2600.108  1,874,944 Ntkrpamp.exe לפני SP1
  12 בדצמבר 2002 21:08 5.1.2600.108  1,879,936 Ntoskrnl.exe לפני SP1
  24 באפריל 2003 12:57 5.1.2600.1151 1,892,864 Ntkrnlmp.exe עם SP1
  24 באפריל 2003 12:57 5.1.2600.1151 1,949,440 Ntkrnlpa.exe עם SP1
  24 באפריל 2003 12:57 5.1.2600.1151 1,921,536 Ntkrpamp.exe עם SP1
  24 באפריל 2003 12:57 5.1.2600.1151 1,925,760 Ntoskrnl.exe עם SP1
28 במאי 2003 - פירסום של תיקון ל-Windows XP (קבצים מותקנים, בהתאם לרמת ה-service pack ומספר המעבדים):
  תאריך      שעה    גירסה     גודל    נתיב ושם קובץ          רמת SP   מעבד
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  12 בדצמבר 2002 21:08   5.1.2600.108  1,848,320 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe לפני SP1  מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002 21:09:00 5.1.2600.108  1,874,944 ?%Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe לפני SP1  מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002 21:08   5.1.2600.108  1,879,936 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe לפני SP1  מעבד בודד
  12 בדצמבר 2002 21:09:00 5.1.2600.108  1,902,080 ?%Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe לפני SP1  מעבד בודד
  24 באפריל 2003 12:57   5.1.2600.1151 1,892,864 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe עם SP1   מעבדים מרובים
  24 באפריל 2003 12:57   5.1.2600.1151 1,921,536 ?%Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe עם SP1   מעבדים מרובים
  24 באפריל 2003 12:57   5.1.2600.1151 1,925,760 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe עם SP1   מעבד בודד
  24 באפריל 2003 12:57   5.1.2600.1151 1,949,440 ?%Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe עם SP1   מעבד בודד
28 במאי, 2003 - פירסום תיקון ל-Windows XP - מהדורת 64 סיביות (תוכן של חבילת ההתקנה):
  תאריך      שעה    גירסה     גודל    שם קובץ    רמת ה-SP
  --------------------------------------------------------------------------
  12 בדצמבר 2002 21:09:00 5.1.2600.108  5,734,400 Ntkrnlmp.exe לפני SP1
  12 בדצמבר 2002 21:09:00 5.1.2600.108  5,677,568 Ntoskrnl.exe לפני SP1
  24 באפריל 2003 12:57   5.1.2600.1151 5,793,536 Ntkrnlmp.exe עם SP1
  24 באפריל 2003 12:57   5.1.2600.1151 5,736,832 Ntoskrnl.exe עם SP1
28 במאי 2003 - פירסום של תיקון ל-Windows XP מהדורת 64 סיביות (קבצים מותקנים, בהתאם לרמת ה-service pack ומספר המעבדים):
  תאריך      שעה    גירסה     גודל    נתיב ושם קובץ          רמת SP   מעבד
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12 בדצמבר 2002 21:09:00 5.1.2600.108  5,734,400 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe לפני SP1  מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002 21:09:00 5.1.2600.108  5,677,568 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe לפני SP1  מעבד בודד
  24 באפריל 2003 12:57   5.1.2600.1151 5,793,536 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe עם SP1   מעבדים מרובים
  24 באפריל 2002 12:57   5.1.2600.1151 5,736,832 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe עם SP1   מעבד בודד
16 באפריל, 2003 - פירסום תיקון ל-Windows XP (תוכן של חבילת ההתקנה):
  תאריך      שעה    גירסה     גודל    שם קובץ    רמת ה-SP
  --------------------------------------------------------------------------
  12 בדצמבר 2002 21:08   5.1.2600.108  1,848,320 Ntkrnlmp.exe לפני SP1
  12 בדצמבר 2002 21:09   5.1.2600.108  1,902,080 Ntkrnlpa.exe לפני SP1
  12 בדצמבר 2002 21:09   5.1.2600.108  1,874,944 Ntkrpamp.exe לפני SP1
  12 בדצמבר 2002 21:08   5.1.2600.108  1,879,936 Ntoskrnl.exe לפני SP1
  12 בדצמבר 2002 20:38:00 5.1.2600.1150 1,892,352 Ntkrnlmp.exe עם SP1
  12 בדצמבר 2002 20:38:00 5.1.2600.1150 1,948,288 Ntkrnlpa.exe עם SP1
  12 בדצמבר 2002 20:38:00 5.1.2600.1150 1,921,024 Ntkrpamp.exe עם SP1
  12 בדצמבר 2002 20:38:00 5.1.2600.1150 1,924,480 Ntoskrnl.exe עם SP1
16 באפריל 2003 - פירסום של תיקון ל-Windows XP (קבצים מותקנים, בהתאם לרמת ה-service pack ומספר המעבדים):
  תאריך      שעה    גירסה     גודל    נתיב ושם קובץ          רמת SP   מעבד
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12 בדצמבר 2002 21:08   5.1.2600.108  1,848,320 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe לפני SP1  מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002 21:09:00 5.1.2600.108  1,874,944 ?%Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe לפני SP1  מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002 21:08   5.1.2600.108  1,879,936 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe לפני SP1  מעבד בודד
  12 בדצמבר 2002 21:09:00 5.1.2600.108  1,902,080 ?%Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe לפני SP1  מעבד בודד
  12 בדצמבר 2002 20:38:00 5.1.2600.1150 1,892,352 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe עם SP1   מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002 20:38:00 5.1.2600.1150 1,921,024 ?%Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe עם SP1   מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002 20:38:00 5.1.2600.1150 1,924,480 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe עם SP1   מעבד בודד
  12 בדצמבר 2002 20:38:00 5.1.2600.1150 1,948,288 ?%Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe עם SP1   מעבד בודד
16 באפריל, 2003 - פירסום תיקון ל-Windows XP - מהדורת 64 סיביות (תוכן של חבילת ההתקנה):
  תאריך      שעה    גירסה     גודל    שם קובץ    רמת ה-SP
  --------------------------------------------------------------------------
  12 בדצמבר 2002 21:09:00 5.1.2600.108  5,734,400 Ntkrnlmp.exe לפני SP1
  12 בדצמבר 2002 21:09:00 5.1.2600.108  5,677,568 Ntoskrnl.exe לפני SP1
  12 בדצמבר 2002 20:38:00 5.1.2600.1150 5,791,744 Ntkrnlmp.exe עם SP1
  12 בדצמבר 2002 20:38:00 5.1.2600.1150 5,734,912 Ntoskrnl.exe עם SP1
16 באפריל 2003 - פירסום של תיקון ל-Windows XP מהדורת 64 סיביות (קבצים מותקנים, בהתאם לרמת ה-service pack ומספר המעבדים):
  תאריך      שעה    גירסה     גודל    נתיב ושם קובץ          רמת SP   מעבד
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12 בדצמבר 2002 21:09:00 5.1.2600.108  5,734,400 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe לפני SP1  מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002 21:09:00 5.1.2600.108  5,677,568 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe לפני SP1  מעבד בודד
  12 בדצמבר 2002 20:38:00 5.1.2600.1150 5,791,744 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe עם SP1   מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002 20:38:00 5.1.2600.1150 5,734,912 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe עם SP1 מעבד בודד
באפשרותך גם לבדוק את הקבצים שאותם התקין תיקון זה על-ידי בדיקת מפתח הרישום הבא:

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q811493\Filelist
Windows XP עם Service Pack 1? ?(SP1)?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811493\Filelist

Windows 2000

מידע על ההורדה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כל השפות, למעט יפנית NEC
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 811493 כעת.
יפנית NEC
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 811493 כעת.
תאריך פרסום: 16 באפריל 2003

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
קובץ זה עבר סריקת וירוסים של Microsoft.? Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בו.

תנאים מוקדמים

תיקון זה מחייב Windows 2000 Service Pack 2 (SP2)? או Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)?. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
260910 כיצד ניתן להשיג את ה-Service Pack העדכני ביותר עבור Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מידע על ההתקנה

תיקון זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים:
 • ??/ : הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • ?/u : השתמש במצב ללא התערבות.
 • ?/f : אלץ תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • ?/n : אל תגבה קבצים המיועדים להסרה.
 • ?/o : החלף קבצי OEM מבלי להציג הודעה.
 • ?/z : אל תבצע הפעלה מחדש עם סיום ההתקנה.
 • ?/q : השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).
 • ?/l : הצג את רשימת התיקונים החמים המותקנים.
 • ?/x : חלץ את הקבצים מבלי להפעיל את תוכנית ההתקנה.
כדי לוודא כי התיקון מותקן במחשב, בדוק את קיומו של מפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811493
מידע על הפריסה

כדי להתקין את התיקון ללא כל התערבות של המשתמש, השתמש בשורת הפקודה הבאה:
q811493_w2k_sp4_x86_en /u /q
להתקנת התיקון מבלי לאלץ את המחשב לבצע הפעלה מחדש, השתמש בשורת הפקודה שלהלן:
q811493_w2k_sp4_x86_en /z
הערה ניתן לשלב בוררים אלה לשורת פקודה אחת.

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון זה מכיוון שתיקון זה מחליף קבצים בינאריים מרכזיים של המערכת שנטענים במהלך אתחול המערכת.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון זה, היעזר בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' שבלוח הבקרה.

מנהלי מערכת יכולים להשתמש בכלי השירות Spunist.exe כדי להסיר תיקון זה. Spuninst.exe נמצא בתיקייה ?%Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst והוא תומך בבוררי ההתקנה הבאים:
 • ??/ : הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • ?/u : השתמש במצב ללא התערבות.
 • ?/f : אלץ תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • ?/z : אל תבצע הפעלה מחדש עם סיום ההתקנה.
 • ?/q : השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).
מידע על החלפת התיקון החם

תיקון זה מחליף את התיקון שתואר במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
815021 MS03-007: מאגר לא מסומן ברכיב Windows עשוי לגרום להעמדת שרת רשת בסכנה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של תיקון זה כוללת את תכונות הקבצים המפורטות בטבלה שלהלן (או תאריכים מאוחרים יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.

הערה: אם לא צוין אחרת במפורש, הקבצים מיועדים למערכות ללא קשר לרמת ה-service pack, רמת ההצפנה או מספר המעבדים.

Windows 2000 (תוכן חבילת ההתקנה):
  תאריך      שעה    גרסה      גודל    שם קובץ    מעבד
  -----------------------------------------------------------------------
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.5265 42,256   Basesrv.dll
  17 בינואר 2003  12:06:00 5.0.2195.6656 236,304  Cmd.exe     
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.5907 222,992  Gdi32.dll
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.6011 708,880  Kernel32.dll מעבד בודד
  04 בפברואר 2003 16:15   5.0.2195.6661 29,264   Mountmgr.sys
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.4733 332,560  Msgina.dll    
  27 במרץ 2003   16:13   5.0.2195.6685 476,944  Ntdll.dll   מעבד בודד
  12 בדצמבר 2002  18:22   5.0.2195.6159 1,689,216 Ntkrnlmp.exe מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002  18:22   5.0.2195.6159 1,688,832 Ntkrnlpa.exe מעבד בודד
  12 בדצמבר 2002  18:22   5.0.2195.6159 1,709,440 Ntkrpamp.exe מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002  18:22   5.0.2195.6159 1,666,944 Ntoskrnl.exe מעבד בודד
  21 במרץ 2003   17:43   5.0.2195.6692 90,232   Rdpwd.sys?   128 סיביות
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.6000 379,664  User32.dll
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.5968 369,936  Userenv.dll
  08 באוגוסט 2002 18:23   5.0.2195.6003 1,642,416 Win32k.sys  מעבד בודד
  15 באוגוסט 2002 11:30   5.0.2195.6013 179,472  Winlogon.exe
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.5935 243,472  Winsrv.dll  מעבד בודד
  27 במרץ 2003   16:14:00 5.0.2195.6692 90,200   Rdpwd.sys?   56 סיביות
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.6011 708,880  Kernel32.dll מעבדים מרובים
  02 באפריל 2003  15:56   5.0.2195.6685 476,944  Ntdll.dll   מעבדים מרובים
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.6003 1,642,416 Win32k.sys  מעבדים מרובים
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.5935 243,472  Winsrv.dll  מעבדים מרובים
Windows 2000 (קבצים מותקנים, בהתאם לרמת ההצפנה ולמספר המעבדים):
  תאריך      שעה    גירסה     גודל    נתיב ושם קובץ             מעבד/רמת הצפנה
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.5265 42,256   ?%Windir%\System32\Basesrv.dll
  17 בינואר 2003  12:06:00 5.0.2195.6656 236,304  ?%Windir%\System32\Cmd.exe     
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.5907 222,992  ?%Windir%\System32\Gdi32.dll
  04 בפברואר 2003 16:15   5.0.2195.6661 29,264   ?%Windir%\System32\Drivers\Mountmgr.sys
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.4733 332,560  ?%Windir%\System32\Msgina.dll    
  21 במרץ 2003   17:43   5.0.2195.6692 90,232   ?%Windir%\System32\Drivers\Rdpwd.sys?  128 סיביות
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.6000 379,664  ?%Windir%\System32\User32.dll
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.5968 369,936  ?%Windir%\System32\Userenv.dll
  15 באוגוסט 2002 11:30   5.0.2195.6013 179,472  ?%Windir%\System32\Winlogon.exe
  27 במרץ 2003   16:14   5.0.2195.6692 90,200   ?%Windir%\System32\drivers\Rdpwd.sys?  56 סיביות
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.6011 708,880  ?%Windir%\System32\Kernel32.dll     מעבדים מרובים
  27 במרץ 2003   16:13   5.0.2195.6685 476,944  ?%Windir%\System32\Ntdll.dll      מעבדים מרובים
  08 באוגוסט 2002 18:23   5.0.2195.6003 1,642,416 ?%Windir%\System32\Win32k.sys      מעבדים מרובים
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.5935 243,472  ?%Windir%\System32\Winsrv.dll      מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002  18:22   5.0.2195.6159 1,709,440 ?%Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe     מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002  18:22   5.0.2195.6159 1,689,216 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe     מעבדים מרובים
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.6011 708,880  ?%Windir%\System32\Kernel32.dll     מעבד בודד
  02 באפריל 2003  15:56   5.0.2195.6685 476,944  ?%Windir%\System32\Ntdll.dll      מעבד בודד
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.6003 1,642,416 ?%Windir%\System32\Win32k.sys      מעבד בודד
  15 באוגוסט 2002 11:34   5.0.2195.5935 243,472  ?%Windir%\System32\Winsrv.dll      מעבד בודד
  12 בדצמבר 2002  18:22   5.0.2195.6159 1,688,832 ?%Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe     מעבד בודד
  12 בדצמבר 2002  18:22   5.0.2195.6159 1,666,944 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe     מעבד בודד
באפשרותך גם לבדוק את הקבצים שמתקין תיקון זה על-ידי בדיקת מפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811493\Filelist

Windows NT 4.0 (כל הגירסאות)

מידע על ההורדה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

Windows NT 4.0 Server ו-Windows NT 4.0 Workstation (כל השפות למעט יפנית NEC וסינית - הונג-קונג)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 811493 כעת.
Windows NT 4.0 Server ו-Windows NT 4.0 Workstation (יפנית NEC)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 811493 כעת.
Windows NT 4.0 Server ו-Windows NT 4.0 Workstation (סינית - הונג-קונג)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 811493 כעת.
Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition (כל השפות)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילה 811493 כעת.
תאריך פרסום: 16 באפריל 2003

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
קובץ זה עבר סריקת וירוסים של Microsoft.? Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בו.

תנאים מוקדמים

תיקון זה מחייב התקנה של Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a)? או של Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Service Pack 6 (SP6)?. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
152734 כיצד ניתן להשיג את מהדורת ה-service pack האחרונה של Windows NT 4.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מידע על ההתקנה

תיקון זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים:
 • ?/y : בצע הסרה (רק עם הבורר ?/m או ?/q ).
 • ?/f : אלץ תוכניות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • ?/n : אל תיצור תיקיית Uninstall.
 • ?/z : אל תבצע הפעלה מחדש בסיום העדכון.
 • ?/q : השתמש במצב 'שקט' או במצב 'ללא התערבות' בלי ממשק משתמש (בורר זה מהווה קבוצת-על של ?/m ).
 • ?/m : השתמש במצב ללא התערבות עם ממשק משתמש.
 • ?/l : הצג את רשימת התיקונים החמים המותקנים.
 • ?/x : חלץ את הקבצים מבלי להפעיל את תוכנית ההתקנה.
מידע על הפריסה

כדי להתקין את התיקון ללא כל התערבות של המשתמש, השתמש בשורת הפקודה הבאה:
q811493i /q
להתקנת התיקון מבלי לאלץ את המחשב לבצע הפעלה מחדש, השתמש בשורת הפקודה שלהלן:
q811493i /z
הערה ניתן לשלב בוררים אלה לשורת פקודה אחת.

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון זה מכיוון שתיקון זה מחליף קבצים בינאריים מרכזיים של המערכת שנטענים במהלך אתחול המערכת.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון זה, היעזר בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' שבלוח הבקרה.

מנהלי מערכת יכולים להשתמש בכלי השירות Spunist.exe כדי להסיר תיקון זה. Spuninst.exe נמצא בתיקייה ?%Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst והוא תומך בבוררי ההתקנה הבאים:
 • ??/ : הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • ?/u : השתמש במצב ללא התערבות.
 • ?/f : אלץ תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • ?/z : אל תבצע הפעלה מחדש עם סיום ההתקנה.
 • ?/q : השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).
מידע על החלפת התיקון החם

תיקון זה אינו מחליף כל תיקון אחר.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון זה כוללת את תכונות הקבצים המפורטות בטבלה שלהלן (או תאריכים מאוחרים יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.

הערה: אם לא צוין אחרת במפורש, הקבצים מיועדים למערכות ללא קשר לרמת ה-service pack, רמת ההצפנה או מספר המעבדים.

Windows NT 4.0 (תוכן חבילת ההתקנה):
  תאריך      שעה  גירסה      גודל  שם קובץ
  ------------------------------------------------------
  12 בדצמבר 2002 18:16 4.0.1381.7203 957,504 Ntkrnlmp.exe
  12 בדצמבר 2002 18:16 4.0.1381.7203 937,280 Ntoskrnl.exe
Windows NT 4.0 (קבצים מותקנים, בהתאם לרמת ההצפנה ולמספר המעבדים):
  תאריך      שעה  גירסה     גודל   נתיב ושם קובץ          מעבד
  ------------------------------------------------------------------------------------
  12 בדצמבר 2002 18:16 4.0.1381.7203 957,504 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002 18:16 4.0.1381.7203 937,280 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe מעבד בודד
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition (תוכן חבילת ההתקנה):
  תאריך      שעה  גירסה      גודל    שם קובץ
  ---------------------------------------------------------
  12 בדצמבר 2002 18:29 4.0.1381.33545 1,004,160 Ntkrnlmp.exe
  12 בדצמבר 2002 18:29 4.0.1381.33545 983,168  Ntoskrnl.exe
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition (קבצים מותקנים, בהתאם לרמת ההצפנה ולמספר המעבדים):
  תאריך      שעה  גירסה      גודל    נתיב ושם קובץ          מעבד
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  12 בדצמבר 2002 18:29 4.0.1381.33545 1,004,160 ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe מעבדים מרובים
  12 בדצמבר 2002 18:29 4.0.1381.33545 983,168  ?%Windir%\System32\Ntoskrnl.exe מעבד בודד

סטטוס

Microsoft אישרה כי בעיה זו עלולה לגרום למידת-מה של פגיעות אבטחה במוצרי Microsoft המוזכרים בתחילת מאמר זה.

Windows 2000 בלבד

בעיה זו תוקנה לראשונה ב-Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Windows XP בלבד

בעיה זו תוקנה לראשונה ב-Microsoft Windows XP Service Pack 2.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על פגיעות זו, בקר באתר האינטרנט של Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-013.mspx

מאפיינים

Article ID: 811493 - Last Review: יום שני 30 אפריל 2007 - Revision: 15.6
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
מילות מפתח 
kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbenv kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbwinxppresp2fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB811493

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com