MS03-013: Przepełnienie buforu w obsłudze komunikatów jądra systemu Windows może prowadzić do podwyższenia poziomu uprawnień

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 811493 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
28.05.03 r.: Firma Microsoft udostępniła zaktualizowaną poprawkę dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Ta skorygowana poprawka rozwiązuje problemy z wydajnością, które występowały u niektórych użytkowników pierwotnej poprawki dodatku Windows XP Service Pack 1.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
819634 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 811493 (MS03-013) mogą wystąpić problemy z wydajnością
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Jądro systemu Windows stanowi rdzeń systemu operacyjnego. Dostarcza ono usługi na poziomie systemu, takie jak zarządzanie urządzeniami i pamięcią, przydziela procesom czas procesora oraz zarządza obsługą błędów. Sposób przekazywania komunikatów o błędach przez jądro do debugera ma wadę. Wada ta jest przyczyną luki w zabezpieczeniach. Osoba pragnąca zaatakować dany system może napisać program wykorzystujący tę lukę i uruchamiający dowolny kod. Osoba atakująca może wykorzystać tę lukę w celu wykonania dowolnej czynności, w tym usunięcia danych, dodania konta z dostępem administracyjnym lub zmiany konfiguracji systemu.

Aby atak się powiódł, osoba atakująca musi mieć możliwość interakcyjnego zalogowania się do systemu przy użyciu konsoli lub sesji terminala. Przeprowadzenie skutecznego ataku wymaga również wprowadzenia kodu wykorzystującego tę lukę. Wśród najważniejszych wskazówek dotyczących zabezpieczeń (Security Best Practices) znajduje się zalecenie, by ograniczyć możliwość interakcyjnego logowania się na serwerach. W rezultacie problem ten najbardziej dotyka systemy klienckie i serwery terminali. Aby uzyskać więcej informacji o materiałach Security Best Practices, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/security/guidance/default.mspx
Czynniki osłabiające
 • Aby atak się powiódł, musi istnieć możliwość interakcyjnego zalogowania się do komputera docelowego bezpośrednio z konsoli lub za pomocą sesji terminala.
 • Ryzyko wykorzystania tej luki na właściwie zabezpieczonych serwerach jest niewielkie. Wśród standardowych najważniejszych wskazówek (Standard best practices) znajduje się zalecenie, by na interakcyjne logowanie do tego rodzaju systemów zezwalać tylko zaufanym administratorom. Osoba atakująca, która nie ma takich uprawnień, nie może wykorzystać tej luki.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

System Windows XP

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

System Windows 2000

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack do systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wyeliminowania tej luki, kliknij odpowiednie łącze poniżej:

System Windows XP (wszystkie wersje)

Informacje o pobieraniu

Następujące pliki są dostępne do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Systemy Windows XP Professional i Windows XP Home Edition (wszystkie języki)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet 811493 teraz.
Windows XP 64-bit Edition (wszystkie języki)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet 811493 teraz.
Data wydania: 16 kwietnia 2003 (poprawka dla systemu Windows XP z dodatkiem SP1 ponownie wydana 28 maja 2003 roku)

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, co uniemożliwia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows XP lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Informacje o instalacji

Ta poprawka obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /n: Pomijanie wykonywania kopii zapasowej plików przeznaczonych do usunięcia.
 • /o: Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l: Wyświetlenie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x: Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Aby sprawdzić, czy poprawka została zainstalowana na danym komputerze, należy upewnić się, że istnieje następujący klucz rejestru:

System Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q811493
System Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811493
Informacje o wdrażaniu

Aby zainstalować poprawkę bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika, należy użyć następującego wiersza polecenia:
q811493_wxp_sp2_x86_enu /u /q
Aby zainstalować poprawkę, nie wymuszając ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego wiersza polecenia:
q811493_wxp_sp2_x86_enu /z
Uwaga: Powyższe przełączniki można łączyć w jednym wierszu polecenia.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Z powodu zamiany systemowych plików binarnych jądra, które są ładowane podczas uruchamiania systemu, po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.

Administratorzy systemów mogą użyć narzędzia Spuninst.exe do usunięcia tej poprawki. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst i obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
Zastępowanie poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty plików poprawki w wersji anglojęzycznej (mogą to być atrybuty nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Wersja z 28 maja 2003 roku poprawki przeznaczonej dla systemu Windows XP (zawartość pakietu Instalatora):
  Data     Godz. Wersja 		Rozmiar Nazwa pliku
  -------------------------------------------------------------------
  12-gru-2002 21:08 5.1.2600.108  1 848 320 Ntkrnlmp.exe bez SP1
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  1 902 080 Ntkrnlpa.exe bez SP1
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  1 874 944 Ntkrpamp.exe bez SP1
  12-gru-2002 21:08 5.1.2600.108  1 879 936 Ntoskrnl.exe bez SP1
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 892 864 Ntkrnlmp.exe z SP1
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 948 288 Ntkrnlpa.exe z SP1
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 921 024 Ntkrpamp.exe z SP1
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 925 760 Ntoskrnl.exe z SP1
Wersja z 28 maja 2003 roku poprawki przeznaczonej dla systemu Windows XP (instalowane pliki, zależnie od poziomu dodatku Service Pack i liczby procesorów):
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa i ścieżka pliku      Poziom SP Procesor
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-gru-2002 21:08 5.1.2600.108  1 848 320 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez SP1  wieloprocesorowy
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  1 874 944 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe bez SP1  wieloprocesorowy
  12-gru-2002 21:08 5.1.2600.108  1 879 936 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez SP1  jednoprocesorowy 
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  1 902 080 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe bez SP1  jednoprocesorowy
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 892 864 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe z SP1   wieloprocesorowy
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 921 024 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe z SP1   wieloprocesorowy
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 924 480 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe z SP1   jednoprocesorowy
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 948 288 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe z SP1   jednoprocesorowy
Wydanie poprawki dla Windows XP 64-bit Edition z 16 kwietnia 2003 (zawartość pakietu Instalatora):
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  Poziom SP
  ---------------------------------------------------------------------
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  5 734 400 Ntkrnlmp.exe bez SP1
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  5 677 568 Ntoskrnl.exe bez SP1
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 5 791 744 Ntkrnlmp.exe z SP1
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 5 734 912 Ntoskrnl.exe z SP1
Wydanie poprawki dla Windows XP 64-bit Edition z 16 kwietnia 2003 (pliki zainstalowane, w zależności od poziomu dodatku Service Pack i liczby procesorów):
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa i ścieżka pliku     Poziom SP Procesor
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  5 734 400 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez SP1  wieloprocesorowy
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  5 677 568 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez SP1  jednoprocesorowy
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 5 791 744 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe z SP1   wieloprocesorowy
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 5 734 912 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe z SP1   jednoprocesorowy
Wersja z 16 kwietnia 2003 roku poprawki przeznaczonej dla systemu Windows XP (zawartość pakietu Instalatora):
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  Poziom SP
  ---------------------------------------------------------------------
  12-gru-2002 21:08 5.1.2600.108  1 848 320 Ntkrnlmp.exe bez SP1
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  1 902 080 Ntkrnlpa.exe bez SP1
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  1 874 944 Ntkrpamp.exe bez SP1
  12-gru-2002 21:08 5.1.2600.108  1 879 936 Ntoskrnl.exe bez SP1
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 892 352 Ntkrnlmp.exe z SP1
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 948 288 Ntkrnlpa.exe z SP1
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 921 024 Ntkrpamp.exe z SP1
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 924 480 Ntoskrnl.exe z SP1
Wersja z 16 kwietnia 2003 roku poprawki przeznaczonej dla systemu Windows XP (instalowane pliki, zależnie od poziomu dodatku Service Pack i liczby procesorów):
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa i ścieżka pliku      Poziom SP Procesor
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-gru-2002 21:08 5.1.2600.108  1 848 320 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez SP1  wieloprocesorowy
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  1 874 944 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe bez SP1  wieloprocesorowy
  12-gru-2002 21:08 5.1.2600.108  1 879 936 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez SP1  jednoprocesorowy 
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  1 902 080 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe bez SP1  jednoprocesorowy
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 892 352 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe z SP1   wieloprocesorowy
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 921 024 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe z SP1   wieloprocesorowy
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 924 480 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe z SP1   jednoprocesorowy
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 948 288 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe z SP1   jednoprocesorowy
Wersja z 16 kwietnia 2003 roku poprawki przeznaczonej dla systemu Windows XP 64-bit Edition (zawartość pakietu Instalatora):
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  Poziom SP
  ---------------------------------------------------------------------
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  5 734 400 Ntkrnlmp.exe bez SP1
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  5 677 568 Ntoskrnl.exe bez SP1
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 5 791 744 Ntkrnlmp.exe z SP1
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 5 734 912 Ntoskrnl.exe z SP1
Wersja z 16 kwietnia 2003 roku poprawki przeznaczonej dla systemu Windows XP 64-bit Edition (instalowane pliki, zależnie od poziomu dodatku Service Pack i liczby procesorów):
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa i ścieżka pliku      Poziom SP Procesor
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  5 734 400 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez SP1  wieloprocesorowy
  12-gru-2002 21:09 5.1.2600.108  5 677 568 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe bez SP1  jednoprocesorowy
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 5,791,744 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe z SP1   wieloprocesorowy
  12-gru-2002 20:38 5.1.2600.1150 5 734 912 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe z SP1   jednoprocesorowy
Można również zweryfikować pliki instalowane przez tę poprawkę, przeglądając następujący klucz rejestru:

System Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q811493\Filelist
System Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811493\Filelist

System Windows 2000

Informacje o pobieraniu

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Wszystkie języki oprócz japońskiego (NEC)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet 811493 teraz.
Japoński (NEC)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet 811493 teraz.
Data wydania: 16 kwietnia 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, co uniemożliwia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Informacje o instalacji

Ta poprawka obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /n: Pomijanie wykonywania kopii zapasowej plików przeznaczonych do usunięcia.
 • /o: Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l: Wyświetlenie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x: Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Aby sprawdzić, czy poprawka została zainstalowana na danym komputerze, należy upewnić się, że istnieje następujący klucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811493
Informacje o wdrażaniu

Aby zainstalować poprawkę bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika, należy użyć następującego wiersza polecenia:
q811493_w2k_sp4_x86_en /u /q
Aby zainstalować poprawkę, nie wymuszając ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego wiersza polecenia:
q811493_w2k_sp4_x86_en /z
Uwaga: Powyższe przełączniki można łączyć w jednym wierszu polecenia.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Z powodu zamiany systemowych plików binarnych jądra, które są ładowane podczas uruchamiania systemu, po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.

Administratorzy systemów mogą użyć narzędzia Spuninst.exe do usunięcia tej poprawki. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst i obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
Zastępowanie poprawek

Ta poprawka zastępuje poprawkę omówioną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
815021 MS03-007: Niesprawdzany bufor w składniku systemu Windows może być przyczyną złamania zabezpieczeń serwera sieci Web
Informacje dotyczące plików

W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty plików poprawki w wersji anglojęzycznej (mogą to być atrybuty nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

UWAGA: Jeżeli nie zaznaczono inaczej, pliki będą przeznaczone dla systemów niezależnie od poziomu dodatku Service Pack, poziomu szyfrowania lub liczby procesorów.

System Windows 2000 (zawartość pakietu Instalatora):
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  Procesor
  ----------------------------------------------------------------------------
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.5265   42 256 Basesrv.dll
  17-sty-2003 12:06 5.0.2195.6656  236 304 Cmd.exe
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.5907  222 992 Gdi32.dll
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.6011  708 880 Kernel32.dll jednoprocesorowy
  04-lut-2003 16:15 5.0.2195.6661   29 264 Mountmgr.sys
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.4733  332 560 Msgina.dll    
  27-mar-2003 16:13 5.0.2195.6685  476 944 Ntdll.dll   jednoprocesorowy
  12-gru-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 689 216 Ntkrnlmp.exe wieloprocesorowy
  12-gru-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 688 832 Ntkrnlpa.exe jednoprocesorowy
  12-gru-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 709 440 Ntkrpamp.exe wieloprocesorowy
  12-gru-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 666 944 Ntoskrnl.exe jednoprocesorowy  
  21-mar-2003 17:43 5.0.2195.6692   90 232 Rdpwd.sys   128-bitowy
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.6000  379 664 User32.dll
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.5968  369 936 Userenv.dll
  08-sie-2002 18:23 5.0.2195.6003 1 642 416 Win32k.sys  jednoprocesorowy
  15-sie-2002 11:30 5.0.2195.6013  179 472 Winlogon.exe
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.5935  243 472 Winsrv.dll  jednoprocesorowy
  27-mar-2003 16:14 5.0.2195.6692   90 200 Rdpwd.sys   56-bitowy
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.6011  708 880 Kernel32.dll wieloprocesorowy
  02-kwi-2003 15:56 5.0.2195.6685  476 944 Ntdll.dll   wieloprocesorowy
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.6003 1 642 416 Win32k.sys  wieloprocesorowy
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.5935  243 472 Winsrv.dll  wieloprocesorowy
System Windows 2000 (instalowane pliki, zależnie od poziomu szyfrowania i liczby procesorów):
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Ścieżka i nazwa pliku         Procesor/poziom szyfrowania
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.5265   42 256 %Windir%\System32\Basesrv.dll
  17-sty-2003 12:06 5.0.2195.6656  236 304 %Windir%\System32\Cmd.exe
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.5907  222 992 %Windir%\System32\Gdi32.dll
  04-lut-2003 16:15 5.0.2195.6661   29 264 %Windir%\System32\Drivers\Mountmgr.sys
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.4733  332 560 %Windir%\System32\Msgina.dll
  21-mar-2003 17:43 5.0.2195.6692   90 232 %Windir%\System32\Drivers\Rdpwd.sys  128-bitowy
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.6000  379 664 %Windir%\System32\User32.dll
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.5968  369 936 %Windir%\System32\Userenv.dll
  15-sie-2002 11:30 5.0.2195.6013  179 472 %Windir%\System32\Winlogon.exe
  27-mar-2003 16:14 5.0.2195.6692   90 200 %Windir%\System32\drivers\Rdpwd.sys  56-bitowy
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.6011  708 880 %Windir%\System32\Kernel32.dll     wieloprocesorowy
  27-mar-2003 16:13 5.0.2195.6685  476 944 %Windir%\System32\Ntdll.dll      wieloprocesorowy
  08-sie-2002 18:23 5.0.2195.6003 1 642 416 %Windir%\System32\Win32k.sys      wieloprocesorowy
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.5935  243 472 %Windir%\System32\Winsrv.dll      wieloprocesorowy
  12-gru-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 709 440 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe     wieloprocesorowy
  12-gru-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 689 216 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe     wieloprocesorowy
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.6011  708 880 %Windir%\System32\Kernel32.dll     jednoprocesorowy
  02-kwi-2003 15:56 5.0.2195.6685  476 944 %Windir%\System32\Ntdll.dll      jednoprocesorowy
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.6003 1 642 416 %Windir%\System32\Win32k.sys      jednoprocesorowy
  15-sie-2002 11:34 5.0.2195.5935  243 472 %Windir%\System32\Winsrv.dll      jednoprocesorowy
  12-gru-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 688 832 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe     jednoprocesorowy
  12-gru-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 666 944 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe     jednoprocesorowy
Można również zweryfikować pliki instalowane przez tę poprawkę, przeglądając następujący klucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811493\Filelist

System Windows NT 4.0 (wszystkie wersje)

Informacje o pobieraniu

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Systemy Windows NT 4.0 Server i Windows NT 4.0 Workstation (wszystkie języki oprócz japońskiego NEC i chińskiego Hong Kong)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet 811493 teraz.
System Windows NT 4.0 Server i Windows NT 4.0 Workstation (japoński – NEC)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet 811493 teraz.
System Windows NT 4.0 Server i Windows NT 4.0 Workstation (chiński – Hong Kong)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet 811493 teraz.
System Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition (wszystkie języki)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz poprawkę 811493 teraz.
Data wydania: 16 kwietnia 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, co uniemożliwia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a (SP6a) lub systemu Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition z dodatkiem Service Pack 6 (SP6). Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0
Informacje o instalacji

Ta poprawka obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /y: Wykonuje operację usunięcia (tylko z przełącznikiem /m lub /q).
 • /f: Wymuszanie zamknięcia programów podczas zamykania systemu.
 • /n: Powoduje, że nie jest tworzony folder Uninstall.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia po zakończeniu aktualizacji.
 • /q : Tryb cichy lub nienadzorowany bez interfejsu użytkownika (ten przełącznik stanowi rozszerzenie przełącznika /m).
 • /m: Korzystanie z trybu nienadzorowanego z wykorzystaniem interfejsu użytkownika.
 • /l: Wyświetlenie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x: Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Informacje o wdrażaniu

Aby zainstalować poprawkę bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika, należy użyć następującego wiersza polecenia:
q811493i /q
Aby zainstalować poprawkę, nie wymuszając ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego wiersza polecenia:
q811493i /z
Uwaga: Powyższe przełączniki można łączyć w jednym wierszu polecenia.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Z powodu zamiany systemowych plików binarnych jądra, które są ładowane podczas uruchamiania systemu, po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.

Administratorzy systemów mogą użyć narzędzia Spuninst.exe do usunięcia tej poprawki. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst i obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
Zastępowanie poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

UWAGA: Jeżeli nie zaznaczono inaczej, pliki będą przeznaczone dla systemów niezależnie od poziomu dodatku Service Pack, poziomu szyfrowania lub liczby procesorów.

System Windows NT 4.0 (zawartość pakietu Instalatora):
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar Nazwa pliku
  --------------------------------------------------------
  12-gru-2002 18:16 4.0.1381.7203 957 504 Ntkrnlmp.exe
  12-gru-2002 18:16 4.0.1381.7203 937 280 Ntoskrnl.exe
System Windows NT 4.0 (instalowane pliki, zależnie od poziomu szyfrowania i liczby procesorów):
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar Ścieżka i nazwa pliku      Procesor
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  12-gru-2002 18:16 4.0.1381.7203 957 504 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe wieloprocesorowy
  12-gru-2002 18:16 4.0.1381.7203 937 280 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe jednoprocesorowy
System Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition (zawartość pakietu Instalatora):
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku
  -----------------------------------------------------------
  12-gru-2002 18:29 4.0.1381.33545 1 004 160 Ntkrnlmp.exe
  12-gru-2002 18:29 4.0.1381.33545  983 168 Ntoskrnl.exe
System Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition (instalowane pliki, zależnie od poziomu szyfrowania i liczby procesorów):
  Data     Godz. Wersja    Rozmiar   Ścieżka i nazwa pliku      Procesor
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  12-gru-2002 18:29 4.0.1381.33545 1 004 160 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe wieloprocesorowy
  12-gru-2002 18:29 4.0.1381.33545  983 168 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe jednoprocesorowy

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że ten problem może stanowić pewną lukę w zabezpieczeniach produktów firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.

Tylko system Windows 2000

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.

Tylko system Windows XP

Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o tej luce, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-013.mspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 811493 - Ostatnia weryfikacja: 30 kwietnia 2007 - Weryfikacja: 15.6
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Słowa kluczowe: 
kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbenv kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbwinxppresp2fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB811493

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com