แก้บลูทูธเมาส์หรือแป้นพิมพ์ล้มเหลวกับฟังก์ชัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 811798 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะใช้หนึ่งในอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งของ Microsoft หรือแป้นพิมพ์ที่แสดงไว้ในส่วน "Applies to" อุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำงานไม่เลย หรือ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่ถูกตรวจพบ โดย Microsoft Windows

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • ถ้า BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รู้จักแป้นพิมพ์บลูทูธ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ:
  ข้อผิดพลาดของแป้นพิมพ์หรือไม่มีแป้นพิมพ์ปัจจุบันกด F1 เพื่อดำเนินต่อ DEL เพื่อป้อนการตั้งค่า
 • ตัวรับสัญญาณบลูทูธในคอมพิวเตอร์แบบพกพาไม่เข้ากันกับสแตกบลูทูธของ Microsoft
 • ไม่มีการตรวจพบสัญญาณอุปกรณ์ โดยตัวรับส่งสัญญาณของสัญญาณ
 • ไม่มีพลังงานไม่เพียงพอกับอุปกรณ์ หรือ ไปที่ตัวรับสัญญาณ
 • ไม่มีความขัดแย้งของความถี่วิทยุ
 • คุณกำลังเรียกใช้ Windows XP แต่คุณได้ปรับปรุง Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็ค
 • คุณมีฮาร์ดแวร์ที่ชำรุด

การแก้ไข

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของแป้นพิมพ์ที่กล่าวถึงในส่วน "สาเหตุ" เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูขั้นตอนในส่วน "การแก้ปัญหา" ในบทความนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: แก้ไขสแตกบลูทูธที่เข้ากันไม่ได้

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงาน ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อดูว่า ตัวรับส่งสัญญาณของพวกเขาทำงานได้กับสแตกบลูทูธของ Microsoft นอกจากนี้ ถามผู้ผลิตวิธีการเพิ่มอุปกรณ์ โดยใช้สแตกบลูทูธของ Microsoft หรือไม่ ถ้าอุปกรณ์ Microsoft รวมตัวรับส่งสัญญาณของตนเอง คุณอาจต้องใช้ตัวรับส่งสัญญาณของ Microsoft เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ถ้าคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่คุณกำลังใช้กำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows, Windows จะตรวจหาตัวรับส่งสัญญาณก่อนที่จะติดตั้งการสแตกบลูทู Microsoft กระบวนการนี้ช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ของคุณผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธ นอกจากนี้ Windows จะเริ่มกระบวนการนี้จะใช้สแตกบลูทู Microsoft หลังจากที่กองซ้อนของบริษัทอื่นจะถูกเอาออก

วิธีที่ 2: ตรวจสอบระดับการใช้พลังงาน

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการใช้พลังงานที่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทู ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ใด ๆ ไม่จำเป็น และทดสอบอุปกรณ์เมื่อ ไม่มีอุปกรณ์ USB อื่น ๆ เชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่ต่อสาย เข้ากับฮับหลัก หรือ กับฮับ USB รับพลังงาน (แต่ไม่ใช่ กับฮับ USB ที่ "ใช้บัสพลังงาน" ฮับชนิดนี้จริง ๆ แล้วไม่ได้เปิด)

วิธีที่ 3: การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง (เซอร์วิสแพ็ค) ล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

ตรวจสอบว่า คุณมีการปรับปรุงล่าสุดที่ติดตั้งไว้สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ สำหรับ Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP อ้างอิงบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
883258วิธีการแก้ปัญหา Bluetooth เชื่อมต่อและการตรวจหาปัญหาใน Windows XP Service Pack 2

วิธีที่ 4: ค้นหาใน'แผงควบคุม'ไอคอนการเชื่อมโยงแบบไร้สาย แล้ว ตั้งขึ้นใหม่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ไร้สาย


Windows Vista หรือ Windows 7
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  คลิกฮาร์ดแวร์และเสียงแล้ว คลิกอุปกรณ์ Bluetooth.
 2. ถ้าอุปกรณ์ของคุณปรากฏอยู่ในรายการของอุปกรณ์ คลิกเพิ่มจากนั้น ทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มอุปกรณ์

  ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายการของอุปกรณ์ ตรวจสอบสถานะ มีสถานะที่เป็นไปได้ต่อไปนี้:
  • รับรองความถูกต้อง
  • การเชื่อมต่อ
  • ครั้งสุดท้าย ที่เห็นได้

   ถ้าสถานะอุปกรณ์ถูกแสดงเป็นครั้งสุดท้าย ที่เห็นได้ความพยายามที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

   ถ้าสถานะ flickers ระหว่างรับรองความถูกต้องและการเชื่อมต่อมีการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถลองการเอาออกอุปกรณ์ และเพิ่มกลับเข้าไปในนั้น
 3. คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกบริการ.
 4. คลิกเพื่อเลือกโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์กล่องกาเครื่องหมาย
 5. ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวได้ในกล่องกาเครื่องหมายดังกล่าวที่เลือก คลิกล้างมัน

  หมายเหตุถ้าคุณใช้การเชื่อมโยงแบบไร้สายเพิ่มอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกตั้งค่าเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นไม่
 6. คลิกตกลง.
 7. คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกบริการ.
 8. คลิกเพื่อเลือกโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์กล่องกาเครื่องหมาย
 9. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายในคุณสมบัติของการเชื่อมโยงแบบไร้สาย
 10. ถ้าไม่ reestablished การเชื่อมโยงใช้'แผงควบคุม'เพื่อเอาอุปกรณ์ออก และพยายามเพิ่มอุปกรณ์ดังกล่าวอีกครั้ง

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ใน Windows Vista ให้ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ"แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth" ในวิธีใช้ของ Windows Vista และสนับสนุน เมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   แล้ว คลิกช่วยเหลือและสนับสนุน.
  2. ในค้นหาวิธีใช้กล่อง ชนิดแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetoothแล้ว คลิกค้นหาวิธีใช้.
  3. คลิกหัวข้อที่เหมาะสม
Windows XP
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 2. คลิกเครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์อื่น.
 3. คลิกการเชื่อมโยงแบบไร้สาย.

  หมายเหตุถ้าไม่มีภาพของอุปกรณ์ Bluetooth บนแท็บแรก ซอฟต์แวร์ถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง เอาซอฟต์แวร์ออก และทำตามขั้นตอนนี้ต่อไป
 4. คลิกบลูทูธแท็บ
 5. ถ้าอุปกรณ์ปรากฏอยู่ในรายการของอุปกรณ์ คลิกเพิ่มจากนั้น ทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มอุปกรณ์
 6. ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายการของอุปกรณ์ ตรวจสอบสถานะ มีสถานะที่เป็นไปได้ต่อไปนี้:
  • รับรองความถูกต้อง
  • การเชื่อมต่อ
  • ครั้งสุดท้าย ที่เห็นได้

   ถ้าสถานะอุปกรณ์ถูกแสดงเป็นครั้งสุดท้าย ที่เห็นได้ความพยายามที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

   ถ้าสถานะ flickers ระหว่างรับรองความถูกต้องและการเชื่อมต่อมีการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถลองการเอาออกอุปกรณ์ และเพิ่มกลับเข้าไปในนั้น
 7. คลิกเพื่อเลือกโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์กล่องกาเครื่องหมาย
 8. ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวได้ในกล่องกาเครื่องหมายดังกล่าวที่เลือก คลิกล้างมัน

  หมายเหตุถ้าคุณใช้การเชื่อมโยงแบบไร้สายเพิ่มอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกตั้งค่าเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นไม่
 9. คลิกตกลง.
 10. คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกบริการ. คลิกเพื่อเลือกโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์กล่องกาเครื่องหมาย
 11. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายในคุณสมบัติของการเชื่อมโยงแบบไร้สาย
 12. ถ้าไม่ reestablished การเชื่อมโยงใช้'แผงควบคุม'เพื่อเอาอุปกรณ์ออก และพยายามเพิ่มอุปกรณ์ดังกล่าวอีกครั้ง

วิธีที่ 5: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่มีการขัดข้อง โดยบางสิ่งบางอย่างในพื้นที่บนความถี่เดียวกัน

ตรวจสอบว่า รายการต่าง ๆ ต่อไปนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณ:
 • Telephones ไร้สายที่ใช้ช่วง 2.4 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
 • เตา
 • X 10 อุปกรณ์ เช่นตัวควบคุมสำหรับดวงหรือ universal remotes
 • เครือข่ายสัญญาณแบบไร้สาย (Wi-fi)

วิธีที่ 6: ทดสอบอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถ้าวิธีการก่อนหน้านี้ล้มเหลว พยายามที่จะใช้อุปกรณ์ที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ฮาร์ดแวร์อาจชำรุด หากปัญหายังคงมีอยู่ยังคง และอุปกรณ์ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น อาจเกิดปัญหากับระบบปฏิบัติการ ถ้าอุปกรณ์ทำงานบนระบบใด ๆ ติดต่อ Microsoft เพื่อดูเกี่ยวกับอุปกรณ์การแทน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูส่วน "วิธีการติดต่อส่วนต่าง ๆ ของ Microsoft Supplemental" ในส่วน "อ้างอิง"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แป้นพิมพ์ข้อผิดพลาดหรือไม่มีแป้นพิมพ์ปัจจุบัน" ที่กล่าวถึงในส่วน "สาเหตุ" เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ ปิดใช้งานการสับสนบนข้อผิดพลาดฟังก์ชันใน BIOS เมื่อต้องการกำหนดวิธีการที่เข้าถึง BIOS และปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ดูคู่มือที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณปิดใช้งานการสับสนบนข้อผิดพลาดฟังก์ชันใน BIOS คุณยังคงได้รับข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ยังคงอยู่เมื่อต้องการเริ่มการทำงาน หลังจากที่มีเริ่ม Microsoft Windows อุปกรณ์ Bluetooth ทำงานตามที่คาดไว้

ถ้าคุณไม่สามารถปิดใช้งานการสับสนบนข้อผิดพลาดฟังก์ชัน คุณสามารถแนบ PS/2 แป้นพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ ให้ดูที่ต่อไปนี้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นข้อมูลติดต่อผู้จำหน่าย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us

ข้อมูลอ้างอิง

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ใน Windows Vista หรือ Windows 7 ให้ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ "เซ็ตอัพอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth" ในวิธีใช้ของ Windows และการสนับสนุน เมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  แล้ว คลิกช่วยเหลือและสนับสนุน.
 2. ในค้นหาวิธีใช้กล่อง ชนิดตั้งค่าอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetoothแล้ว คลิกค้นหาวิธีใช้.
 3. คลิกหัวข้อที่เหมาะสม

วิธีการติดต่อส่วนเพิ่มเติมของ Microsoft

ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา คุณสามารถติดต่อทีมส่วนเพิ่มเติมของ Microsoft ที่หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้:
 • สหรัฐอเมริกา: (800) 360-7561 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ไป 7:00 น.เวลาแปซิฟิก
 • แคนาดา: (800) 933-4750 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ไป 7:00 น.เวลาแปซิฟิก
 • ลูกค้า TTY: (800) 718-1599 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ไป 7:00 น.เวลาแปซิฟิก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแทน หรือการปรับรุ่นซอฟต์แวร์ของ Microsoft ฮาร์ดแวร์ และคู่มือ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
326246วิธีการแทนซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือฮาร์ดแวร์ สั่ง service pack และปรับรุ่นผลิตภัณฑ์ และคู่มือผลิตภัณฑ์ทดแทน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 811798 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000
Keywords: 
dftsdahomeportal kbprb kbmt KB811798 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:811798

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com