Straipsnio ID: 811805 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai pridedate nauj? ?Bluetooth? pel? ar klaviat?r?, pel? ir klaviat?ra gali b?ti neaptiktos. Be to, gali b?ti rodomas ?is klaidos prane?imas:
Nepavyko aptikti ?Bluetooth? ?renginio. Patikrinkite, ar ji ?jungta ir ar vadovavot?s gamintojo dokumentacija.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti esant toliau nurodytoms s?lygoms:
 • Kilo problema i?vardijant arba diegiant ?Microsoft Bluetooth? si?stuv?-imtuv?. ?Bluetooth? si?stuvas-imtuvas yra ?Bluetooth? ?renginys, prijungiamas prie USB prievado.
 • Nesate ?dieg? ?Microsoft Windows XP? 1 pakeitim? paketo (SP1) arba naujesn?s ?Windows? versijos. ?Microsoft Bluetooth? palaiko tik ?Windows XP? SP1 arba naujesn?s ?Windows? versijos.
 • Kilo ?Bluetooth? d?klo problema.
 • N?ra ?diegtos ?Microsoft IntelliType? programin?s ?rangos arba yra ?diegta senesn? versija.
 • Kilo vieno i? ?i? ?rengini? problema.

SPRENDIMAS

Pirmiausia pabandykite atsisi?sti naujausi? ?IntelliPoint? ir (arba) ?IntelliType? programin?s ?rangos versij? ir patikrinkite, ar problema i?sprend?iama. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje ?iniatinklio svetain?je:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
Pastaba ?? sait? galite ?ra?yti kompiuteryje, kad prireikus gal?tum?te ?diegti dar kart?.

Jei problema i?lieka, pabandykite nurodyta tvarka atlikti ?iuos veiksmus.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pa?alinkite ?Bluetooth? komponentus, tada ?diekite ?Bluetooth? ?rengin?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atjunkite si?stuv?-imtuv?.
 2. Pa?alinkite visas senesnes ?IntelliPoint? programin?s ?rangos versijas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Pasinaudokite jums tinkan?iu b?du:
   • Sistemoje ?Windows Vista? arba ?Windows 7? atidarykite valdymo skydo element? ?Programos ir funkcijos?. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Prad?ti
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Mygtukas Prad?ti
    , ?veskite appwiz.cpl ? lauk? Prad?ti ie?k?, tada paspauskite ENTER.
   • Sistemoje ?Windows XP? atidarykite valdymo skydo element? ??traukti arba pa?alinti programas?. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
  2. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir pa?alinkite programin? ?rang?, tada paleiskite kompiuter? i? naujo.
 3. Jei naudojat?s ?Windows XP?, pa?alinkite ?Windows XP? kar?t?j? patais? (SP2), skirt? ?Bluetooth? belaid?iams ?renginiams. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?ra?ykite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
  2. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir pa?alinkite programin? ?rang?, tada paleiskite kompiuter? i? naujo.
  Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  323183 ?Windows XP? 1 pakeitim? paketo palaikymo ?Bluetooth? belaid?iams ?renginiams prieinamumas
 4. Paleiskite registro rengykl?. Nor?dami tai padaryti, pasinaudokite jums tinkamu b?du:
  • Sistemoje ?Windows Vista? arba ?Windows 7? spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   , ?veskite regedit ? lauk? Prad?ti ie?k?, tada paspauskite ENTER.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos leidimas
   Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
  • Sistemoje ?Windows XP? spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 5. Nor?dami panaikinti tam tikrus registro raktus, turite pakeisti teises. Nor?dami tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite rakt?, Teis?s, tada spustel?kite Suteikti visas teises prie vartotojo VISI.

  Panaikinkite ?iuos registro raktus:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\BTH
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\BTHENUM
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_045e...
   Visus, kuriuose ?DeviceDesc? pirmajame poaplankyje minimas ?Microsoft Bluetooth?.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<NNNN>
   , kai <NNNN> yra keturi? skai?i? rinkinys, o ?DeviceDesc? nurodo j?s? diegt? ?rengin?.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<NNNN>
   , kai <NNNN> yra keturi? skai?i? rinkinys, o ?DeviceDesc? nurodo j?s? diegt? ?rengin?.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\<NNNN>
   , kai <NNNN> yra keturi? skai?i? rinkinys, o ?DeviceDesc? nurodo ?Bluetooth? ?renginys (RFCOMM protokolo TDI)?.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthEnum
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthServ
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHUSB


   Pastaba Turite palikti toliau nurodyt? registro rakt?. ?io registro rakto negalite panaikinti, nes negalite pakeisti abonementui ?K?R?JAS SAVININKAS? skirt? teisi?. ?is abonemento ?K?R?JAS SAVININKAS? registras yra u?rakintas.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT
 6. Paleiskite kompiuter? i? naujo naudodami ?varios ?krovos b?sen?. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip tai padaryti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  331796 Atlikite ?vari? ?krov? ir nustatykite, ar fone veikian?ios programos netrukdo ?aidimams ar kitoms programoms
 7. I? naujo ?diekite ?Bluetooth? d?kl?. Nor?dami tai padaryti, eikite ? ?Windows? naujinim? ir atsisi?skite visus naujinimus (konkre?iai ? visus, kuriuose minimas ?Bluetooth?). Jei naudojat?s ?Windows XP?, ?diekite ?Windows XP? 1 pakeitim? paketo palaikym?, skirt? ?Bluetooth? belaid?iams ?renginiams, arba visus naujesnius pakeitim? paketus, kuriuose bus pakeitim? paketas.

  Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  323183 ?Windows XP? 1 pakeitim? paketo palaikymo ?Bluetooth? belaid?iams ?renginiams prieinamumas
 8. Kompiuteriui veikiant ?varios ?krovos b?senos ?diekite reikiam? ?Bluetooth? ?rengin? ir naujausi? ?IntelliPoint? bei ?IntelliType? programin?s ?rangos versij?.
 9. Prijunkite si?stuv?-imtuv?, paleiskite kompiuter? i? naujo ?prastine paleisties b?sena, tada patikrinkite, ar veikia ?Bluetooth? funkcija.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie ?Bluetooth? peli? ir klaviat?r? problem? sprendim? rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
811798 ?Bluetooth? pel?s arba klaviat?ros veikimo problem? sprendimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 811805 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 29 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • ?vesties ?renginys Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer, skirtas Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Klaviat?ros ir pel?s komplektas Microsoft Wireless Optical Desktop, skirtas Bluetooth
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbprb KB811805

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com