outlook หยุดตอบสนอง (แฮงค์) เมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมลที่มี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 811946 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณคลิกข้อความตอบกลับเมื่อต้องการตอบสนองต่อข้อความอีเมล Microsoft Outlook อาจหยุดการตอบสนอง (แฮง) อาการนี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมดที่มีอยู่:
 • คุณตอบกลับข้อความเป็นข้อความ Rich Text
 • outlook มีการกำหนดค่าการใช้ Word เพื่อแก้ไขข้อความอีเมล
 • outlook มีการกำหนดค่าการใช้ Word อ่าน Rich Text ข้อความอีเมล
 • ข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยแท็กรหัส "A" HTML ที่ มีสตริชื่อว่างเปล่าเช่น <a name=""></a>

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขใน Office XP Service Pack 3เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับเซอร์วิสแพ็คใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Office XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
307841วิธีการได้รับ service pack ล่าสุดของ Office XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มต่อไปนี้ หรือใหม่กว่า:
  Date     Time  Size    File name
  --------------------------------------------
  20-Dec-2002 19:12 5,795,080 Winword.msp
  20-Dec-2002 19:54 6,637,840 Winwordff.msp
หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขนี้จะมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรืออื่น ๆ) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version   Size    File name
  --------------------------------------------------------
  20-Dec-2002 00:41 10.0.4817.0 10,598,984 Winword.exe
				
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีการแก้ไข XP Service Pack 2 (SP-2) post-Office การติดตั้งการแก้ไข คุณต้องมี Office XP SP-2 ติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office XP SP-2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
325671OFFXP: ภาพรวมของ Office XP Service Pack 2
นอกจากนี้ คุณอาจต้องติดตั้ง 2.0 ตัวติดตั้ง Windows จะติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer แก้ไขความต้องการสำหรับ post-Office XP SP-2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
330537OFFXP: การปรับปรุง Office XP และซอฟต์แวร์ที่นำออกใช้หลังจากการ 2002 กันยายนอาจต้องติดตั้ง Windows 2.0

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Office XP Service Pack 3 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกำหนดค่า Outlook ใช้ Word เพื่อแก้ไขข้อความอีเมลของคุณ หรืออ่านข้อความจดหมาย r Rich Text:
 1. เริ่ม Outlook
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 3. ในการรูปแบบจดหมายแท็บ:
  • การตั้งค่า Word เพื่อแก้ไขข้อความอีเมล คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้ Microsoft Word เพื่อแก้ไขข้อความอีเมลกล่องกาเครื่องหมาย
  • การตั้งค่า Word เพื่ออ่านข้อความอีเม Rich Text คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้ Microsoft Word เพื่ออ่านอีเมลข้อความ Rich ข้อความกล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกตกลง.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 811946 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Service Pack 2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbofficexppresp3fix kbmt KB811946 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:811946

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com