Kansionäkymän ominaisuuksien muokkaaminen tai kansion mukauttaminen

Artikkeleiden käännökset Artikkeleiden käännökset
Artikkelin tunnus: 812003 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista myös, että osaat palauttaa rekisterin ongelmatilanteessa. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

Yhteenveto

Oletusarvon mukaan kansiot näkyvät Microsoft Windowsissa kansiokuvakkeina tai kansion sisällä olevina kuvina. (Kun kansiot näkyvät kuvina, tarkastelet niitä Esikatselukuvat-näkymässä.) Kun Microsoft Windows Server 2003 avaa kansion ensimmäisen kerran, kansion sisältö näytetään perinteisessä näkymässä. Kun Microsoft Windows XP avaa kansion ensimmäisen kerran, Windows käyttää oletusmallia kansion sisällön näyttämiseen ja asetusten tarkastelemiseen kansion sijainnin, kansion tiedostojen määrän ja kansiossa olevien erityisten tiedostotyyppien osuuden mukaan.

Jos muutat näitä asetuksia tai mukautat kansiota, Windows muistaa asetuksesi, kun avaat kansion uudelleen. Voit muuttaa kansion asetuksia kansion Näytä-valikon avulla. Voit muokata kansiokuvaketta, kuvaa ja mallia kansion Ominaisuudet-valintaikkunan Mukauta-välilehden avulla.

Huomautus Oletusarvon mukaan Windows säilyttää vain 400 kansion näkymien asetukset ja mukautukset samanaikaisesti.

Jotkin kansion asetukset koskevat kaikkia kansioita. Esimerkiksi oletusarvon mukaisesti sekä Windows Server 2003 että Windows XP piilottavat suojatut käyttöjärjestelmätiedostot, piilotetuiksi määritetyt tiedostot tai kansiot ja (tunnettujen tiedostotyyppien) tiedostotunnisteet. Järjestelmänvalvojat voivat muokata näitä asetuksia ja muita kaikkia kansioita koskevia lisäasetuksia Ohjauspaneelin Kansion asetukset -toiminnon avulla.

ESITTELY

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten kansioiden ja niiden sisällön ulkoasua voidaan mukauttaa Resurssienhallinnassa, Oma tietokone -toiminnossa ja yksittäisissä kansioikkunoissa. Voit mukauttaa kansion ulkoasua niin, että Resurssienhallinta näyttää kansion aina käyttäen mukautettua kansion kuvaa tai kuvaketta ja että kansion sisältö näytetään aina käyttäen mallia, joka määrittää erityisiä tehtävälinkkejä ja näyttöasetuksia.

Voit mukauttaa kansion ulkoasua Resurssienhallinnassa. Kun teet tämän, Resurssienhallinta näyttää kansiot aina mukautettuna kansion kuvana tai kuvakkeena ja käyttää aina mallia, joka määrittää kansion sisällön näyttämiseen erityisiä tehtävälinkkejä ja näyttöasetuksia.

Kansion ulkoasun mukauttaminen

Voit mukauttaa kansion ulkoasua seuraavasti:
 1. Käynnistä Resurssienhallinta ja etsi sitten mukautettava kansio.
 2. Napsauta kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 3. Valitse Mukauta-välilehdessä kansiolle käytettävät mukautusasetukset.

  HuomautusMukauta-välilehti ei ole käytettävissä erityisille kansioille, joille Windows on jo määrittänyt niiden oletusarvoisen ulkoasun. Saatat kuitenkin pystyä muokkaamaan joidenkin erityisten kansioiden kansiokuvia Esikatselukuvat-näkymässä tekemällä tämän artikkelin Kansion kuvan luominen manuaalisesti -osan toimet.
Käytettävissä on kolme mukautusasetusta:
 • Kansion malli

  Kun valitset mallin avattavasta Käytä tätä kansiotyyppiä mallina -luettelosta, otat kansiossasi käyttöön erityisiä ominaisuuksia, kuten erityisiä tehtävälinkkejä ja näyttöasetuksia kuvien ja musiikin käsittelemistä varten.

  Voit käyttää kansion mallia kaikkiin mukautetussa kansiossasi oleviin kansioihin valitsemalla Ota tämä malli käyttöön myös alikansioissa -valintaruudun.
 • Kansion kuvat

  Voit valita kuvatiedoston (jonka muoto on .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tiff, .png tai .ico), joka tunnistaa kansion Esikatselukuvat-näkymässä. Jos et valitse kuvaa, Resurssienhallinta käyttää kansiokuvaketta. Jos et valitse kansiokuvaketta, Resurssienhallinta luo kansion kuvan Esikatselukuvat-näkymälle käyttämällä kansiossa Folder.gif-tiedostoa tai käyttämällä neljää ensimmäistä kansiossa olevaa kuvatiedostoa. Jos kansio ei sisällä kuvia, Resurssienhallinta käyttää oletusarvon mukaista kansion kuvaa.

  Voit etsiä kansiolle kuvan valitsemalla Valitse kuva.

  Jos haluat Resurssienhallinnan käyttävän kansiolle Folder.gif-kuvaa tai kansion neljää ensimmäistä kuvatiedostoa, valitse Palauta oletukset. Jos kansio ei sisällä kuvia, Resurssienhallinta käyttää oletusarvon mukaista kansion kuvaa.
 • Kansiokuvakkeet

  Voit valita kuvakkeen muistuttamaan sinua kansion sisällöstä Kuvakkeet ja tiedot-, Pienet kuvakkeet-, Luettelo- ja Luettelo ja tiedot -näkymissä valitsemalla Vaihda kuvake. Myös Esikatselukuvat-näkymä käyttää kansiokuvaketta, jos et määritä kansion kuvaa. Voit valita kansiokuvakkeeksi minkä tahansa .ico-kuvatiedoston, .exe-ohjelmatiedoston kuvakkeen tai .dll-ohjelmakirjastotiedoston kuvakkeen. Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun mukautat jaettua verkkoresurssia tai yhdistetyssä verkkoasemassa olevaa kansiota.

  Huomautus Voit palauttaa oletusarvon mukaiset kansiokuvakkeet valitsemalla Vaihda kuvake ja valitsemalla sitten Palauta oletukset.

Kansion kuvan luominen manuaalisesti

Voit mukauttaa Esikatselukuvat-näkymän käyttämää kansion kuvaa manuaalisesti sijoittamalla kansioon .gif (Graphics Interchange Format) -kuvatiedoston, jonka nimi on Folder.gif. Voit luoda .gif-kuvatiedoston millä tahansa grafiikkaeditorilla. Voit käyttää Windows XP:hen sisältyvää Microsoft Paint -ohjelmaa seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat), valitse Apuohjelmat ja valitse sitten Paint.
 2. Voit avata aiemmin luodun kuvan seuraavasti:
  1. Valitse Tiedosto-valikosta Avaa.
  2. Etsi kansio, joka sisältää haluamasi kuvan. Paint pystyy avaamaan kuvatiedostoja, joiden tunniste on .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tif, .tiff, .png tai .ico.
  3. Valitse haluamasi kuva ja valitse sitten Avaa.
 3. Muokkaa kuvaa tarvittaessa Paint-ohjelman työkalujen avulla.
 4. Tallenna kuva sen muokkaamisen jälkeen. Voit tehdä tämän valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.
 5. Valitse Tallennusmuoto-ruudusta GIF (*.GIF).
 6. Kirjoita tiedostonimeksi seuraava:
  Folder.gif
  .
 7. Etsi mukautettava kansio ja valitse sitten Tallenna.
Kun tarkastelet kansiota Resurssienhallinnan Esikatselukuvat-näkymässä, kansion kuva on nyt luomasi mukautettu kuva, ellet valitse kansion kuvaa Ominaisuudet-valintaikkunan Mukauta-välilehdessä. Mukauta-välilehdessä määritetty kansion kuva ohittaa manuaalisen Folder.gif-mukautuksen.

Yleisten kansioasetusten määrittäminen

Voit määrittää kaikkiin kansioihin käytettävät yleiset asetukset seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Kansion asetukset -kuvaketta.
 2. Valitse haluamasi asetukset Yleiset-välilehdessä.
 3. Valitse haluamasi asetukset Näytä-välilehdessä.
 4. Valitse OK.
Huomautus Voit palauttaa kaikki kansiot käyttämään niiden oletusasetuksia valitsemalla Yleiset- tai Näytä-välilehdessä Palauta oletukset.

Samojen näkymäasetusten käyttäminen kaikille kansioille

Voit käyttää samoja näkymäasetuksia kaikille tietokoneen kansioille. Et pysty käyttämään samoja näkymäasetuksia kaikille kansiokuvakkeille, kuville, työkalurivin asetuksille tai kansiotehtäville. Voit käyttää samoja näkymäasetuksia kaikille kansioille seuraavasti:
 1. Etsi ja avaa kansio, jonka näkymäasetusta haluat käyttää kaikille kansioille.
 2. Valitse Työkalut-valikosta Kansion asetukset.
 3. Valitse Näkymä-välilehdestä Käytä kaikkiin kansioihin.
 4. Valitse Kyllä ja valitse sitten OK.
Huomautus Voit palauttaa kaikki kansiot käyttämään oletusarvon mukaisia näkymäasetuksia toistamalla nämä vaiheet, mutta valitsemalla vaiheessa 3 Palauta kaikki kansiot.

Vianmääritys

Varoitus Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.
 • Oletusarvon mukaan Windows muistaa kunkin kansion näkymäasetukset ja mukautukset. Nämä tiedot on rajoitettu 400 kansioon, ja ne on tallennettu seuraaviin rekisteriavaimiin:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  Jos haluat lisätä niiden kansioiden määrää, joiden näkymäasetukset Windows voi muistaa, luo kuhunkin näistä rekisteriavaimista DWORD-arvo nimeltä BagMRU Size ja määritä sen arvon dataksi niiden kansioiden määrä, joiden asetukset haluat Windowsin muistavan. Jos esimerkiksi määrität arvoksi 5000, Windows pystyy muistamaan 5 000 kansion asetukset.

  Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  813711 Kansion näkymäasetukset tai mukautukset menetetään tai ne ovat virheelliset
 • Windows saattaa myös tallentaa mukautustietoja kansiossa olevaan Desktop.ini-piilotiedostoon. Tässä tapauksessa Windows asettaa kansiolle vain luku -määritteen, mikä ohjaa Windowsin etsimään Desktop.ini-tiedostoa. Vain luku -määrite ei estä sinua tekemästä normaaleja tiedostojen ja kansioiden tehtäviä (kuten kopioiminen, siirtäminen, poistaminen ja uudelleennimeäminen), mutta vain luku -määrite saattaa aiheuttaa ongelmia joidenkin vanhojen ohjelmien kanssa.

  Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  326549 Kansioiden Vain luku- tai Järjestelmä-määritettä ei voi tarkastella tai muuttaa
  Vain luku -määritettä ei voi asettaa eikä Desktop.ini-tiedostoa luoda, kun mukautat jaettua verkkoresurssia tai yhdistetyssä verkkoasemassa olevaa kansiota.
 • Erityisillä kansioilla (kuten kiintolevyn kansiot, CD- tai DVD-levyn kansiot, Ohjelmatiedostot, Omat tiedostot, Omat kuvatiedostot, Omat musiikkitiedostot, Windows-kansiosi, Fonts, Downloaded Program Files ja muut vastaavat kansiot) on Windowsin määrittämät oletusarvoiset ulkoasut. Tämän vuoksi et välttämättä pysty mukauttamaan erityisiä kansioita.
 • Kansion näkymäasetukset ja mukautukset liittyvät kansion sijaintiin. Nämä tiedot menetetään, kun siirrät kansion uuteen sijaintiin.
 • Jos käytät jotakin palvelimella sijaitsevaa profiilia, kansion mukautukset koskevat vain Työpöytä-kansiota ja jaettuja verkkokansioita, mutta eivät paikallisia kansioita tai pysyvästi yhdistettyjä verkkoasemia.
 • Windows XP ja Windows Server 2003 eivät sisällä ohjattua kansion mukauttamistoimintoa, joka on käytettävissä aiemmissa Windowsin versioissa. Ohjatun kansion mukauttamistoiminnon avulla voit valita HTML-mallin (Folder.htt), jota Windows käyttää kansion näyttämiseen Web-näkymässä, tai muokata sitä.
 • Windows XP:n alkuperäinen julkaisuversio tukee edelleen aiempien Windows-versioiden HTML-mallien (Folder.htt) käyttämistä Web-näkymässä. Web-näkymä tukee myös mukautettuja HTML-tiedostoja (jotka käyttävät Folder.htt-tiedostoa). Web-näkymää käytetään, jos et käytä perinteisiä Windows-kansioita, jos kansio on jaetussa verkkoresurssissa tai jos Järjestelmä-määrite on asetettu (paikallisille kansioille). Windows XP SP1 ja Windows Server 2003 eivät tue Resurssienhallinnassa Web-näkymän HTML-koodia, jotta tietokonetta suojataan mahdollisesti arveluttavalta sisällöltä, kun paikallisen tietokoneen tai lähiverkon kansio avataan.

  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  819028 Resurssienhallinta ei enää tuo näyttöön Web-näkymämalleja tai HTML-mukautuksia (Folder.htt-tiedoston avulla) (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)


Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 812003 - Viimeisin tarkistus: 2. helmikuuta 2006 - Versio: 4.3
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Hakusanat: 
kbhowto KB812003

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com