כיצד לשנות את הגדרות התצוגה או להתאים אישית תיקייה

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 812003 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על עריכת שינויים ברישום. לפני שאתה משנה את הרישום, הקפד לגבות אותו וודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה של בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב-Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

כברירת מחדל, תיקיות מופיעות ב- Microsoft Windows כסמלי תיקיות או כתמונות שכלולות בתיקייה. (כאשר תיקיות מופיעות כתמונות, התצוגה היא תצוגת 'תמונות ממוזערות'.) בפתיחה ראשונה של תיקייה ב- Microsoft Windows Server 2003, תכולת התיקייה מופיעה בתצוגה 'קלאסית'. בפתיחה ראשונה של תיקייה ב- Microsoft Windows XP?, Windows תשתמש בתבנית ברירת מחדל כדי להציג את תכולת התיקייה ואת ההגדרות על פי מיקום התיקייה, מספר התיקים בתיקייה ושיעור סוגי הקבצים המיוחדים בתיקייה.

אם תשנה את הגדרות התצוגה או תבצע התאמה אישית בתיקייה, השינויים הללו יישמרו ב- Windows ותצוגת התיקייה תהיה לפי ההגדרות שלך כשתפתח את התיקייה מחדש. תוכל להשתמש בתפריט תצוגה של התיקייה כדי לשנות את הגדרות התצוגה של התיקייה. תוכל גם להשתמש בכרטיסייה התאמה אישית בתיבת הדו-שיח מאפיינים של התיקייה, ולשנות את סמל התיקייה, את תמונת התיקייה ואת התבנית.

הערה כברירת מחדל, הגדרות התצוגה וההתאמה האישית יישמרו ב- Windows עבור 400 תיקיות לכל היותר.

חלק מאפשרויות התיקייה חלות בכל התיקיות. לדוגמה, כברירת מחדל הן המערכת Windows Server 2003 והן המערכת Windows XP מסתירות קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה, קבצים או תיקיות שהוגדרו כמוסתרים, וסיומות של קבצים (כלומר, סוגי הקבצים). כדי לשנות את ההגדרות הללו והגדרות תיקייה מתקדמות נוספות החלות על כל התיקיות, מנהלי מערכת יכולים להשתמש בפריט אפשרויות תיקייה בלוח הבקרה.

מבוא

מאמר זה עוסק בהתאמה אישית של מראה התיקיות ותכולה של תיקיות בסייר Windows, 'המחשב שלי' ובחלונות של תיקיות אחרות. באפשרותך להתאים אישית את המראה של תיקייה כך שסייר Windows תמיד יציג אותה כתמונת תיקייה מותאמת אישית או כסמל מיוחד, ותוכן התיקייה תמיד יוצג על פי תבנית הקובעת קישורי משימה ואפשרויות תצוגה ייחודיים.

באפשרותך להתאים אישית את המראה של תיקייה בסייר Windows. אם תעשה כך, סייר Windows תמיד יציג תיקיות כתמונת תיקייה מותאמת אישית או כסמל מיוחד, ותמיד ישתמש בתבנית המציינת קישורי משימה ואפשרויות תצוגה ייחודיים להצגת תכולת התיקיות.

התאמה אישית של מראה תיקיות

כדי להתאים אישית את המראה של תיקייה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את סייר Windows ואתר את התיקייה שברצונך להתאים אישית.
 2. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה ולחץ על הפריט מאפיינים.
 3. בכרטיסייה התאמה אישית, בחר את אפשרויות ההתאמה הרצויות.

  הערה הכרטיסייה התאמה אישית אינה זמינה לגבי תיקיות מיוחדות, שבהן מערכת Windows כבר קבעה את מראה ברירת המחדל. ואולם ייתכן שתוכל להתאים את תמונת התיקייה לתצוגת 'תמונות ממוזערות' של חלק מהתיקיות המיוחדות באמצעות האפשרויות הכלולות בסעיף יצירת תמונת תיקייה באופן ידני במאמר זה.
לרשותך שלוש אפשרויות ההתאמה הבאות:
 • תבנית תיקייה

  כאשר בוחרים תבנית מתוך הרשימה הנפתחת השתמש בסוג זה של תיקיה כתבנית, פירוש הדבר החלה של מאפיינים ספציפיים על התיקייה, כגון קישורי משימה ואפשרויות תצוגה ייחודיים לעבודה עם תמונות ומוזיקה.

  כדי להחיל תבנית תיקייה על כל התיקיות בתיקייה המותאמת אישית, סמן את התיבה כמו כן, החל תבנית זו על כל תיקיות המשנה.
 • תמונות תיקייה

  באפשרותך לבחור את קובץ התמונה (המכיל קובץ תמונה בעל סיומת ?.bmp?, ?.gif?, ?.jpg?, ???.jpe?, ?.jpeg?, ?.jfif?, ?.tiff?, ?.png או ?.ico) שייצג תיקייה בתצוגת 'תמונות ממוזערות'. אם לא תבחר תמונה, סייר Windows ישתמש בסמל התיקייה. אם לא תבחר סמל תיקייה, סייר Windows ייצור באופן אוטומטי תמונת תיקייה לתצוגת 'תמונות ממוזערות' על ידי שימוש בקובץ Folder.gif בתוך התיקייה, או על ידי שימוש בעד ארבעת קובצי התמונה הראשונים בתיקייה. אם התיקייה אינה מכילה תמונות, סייר Windows ישתמש בתמונת ברירת המחדל של תיקייה.

  כדי לאתר את התמונה שברצונך להשתמש בה כדי לייצג את התיקייה, לחץ על בחירת תמונה.

  אם ברצונך שסייר Windows ישתמש בקובץ Folder.gif או בארבעת קובצי התמונה הראשונים בתיקייה כדי לייצג את התיקייה, לחץ על שחזר ברירת מחדל. אם התיקייה אינה מכילה תמונות, סייר Windows ישתמש בתמונת ברירת המחדל של תיקייה.
 • סמלי תיקיות

  כדי לבחור סמל שיזכיר לך את תכולת התיקייה בתצוגת 'משבצות', 'סמלים','רשימה' ו'פרטים', לחץ על שינוי סמל. התצוגה 'תמונות ממוזערות' תשתמש אף היא בסמל התיקייה, אלא אם תציין תמונת תיקייה אחרת. באפשרותך לבחור כסמל שייצג תיקייה כל קובץ תמונה שהסיומת שלו ?.ico, סמל בתוך קובץ תוכנית שיש לו סיומת ?.exe, או סמל בקובץ ספרייה של תוכנית בעל סיומת ?.dll אפשרות זו אינה זמינה כאשר מתאימים אישית מאגר רשת או תיקיית רשת בכונן רשת ממופה.

  הערה כדי לשחזר את סמלי ברירת המחדל של תיקיות, לחץ על שינוי סמל ולאחר מכן לחץ על שחזר ברירת מחדל.

יצירת תמונת תיקייה באופן ידני

כדי להתאים אישית באופן ידני את תמונת התיקייה שתשמש בתצוגת 'תמונות ממוזערות', הצב בתוך התיקייה קובץ ?.gif ותן לו את השם Folder.gif. באפשרותך להשתמש בכל תוכנית עריכה גרפית כדי ליצור את תמונת ה- ?.gif כדי להשתמש בתוכנית 'צייר' של Microsoft הכלולה ב- Windows XP, פעל באופן הבא:
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות (או על תוכניות), הצבע על עזרים ולחץ על צייר.
 2. כדי לפתוח תמונה קיימת, פעל באופן הבא:
  1. בתפריט קובץ, לחץ על פתיחה.
  2. אתר את התיקייה המכילה את התמונה שברצונך להשתמש בה. היישום 'צייר' יכול לפתוח קובצי תמונה בעלי סיומת ?.bmp,? ?.gif?, ?.jpg?, ?.jpeg?, ?.jpe?, ?.jfif?, ?.tif?, ?.tiff?, ?.png או ?.ico
  3. בחר את התמונה הרצויה ולחץ על פתיחה.
 3. השתמש בכלים של הצייר כדי לשנות את התמונה (אם רצונך בכך).
 4. שמור את התמונה לאחר השינוי. לשם כך, בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.
 5. בתיבה שמור כסוג, בחר באפשרות ??(?*.GIF??) GIF???.
 6. תן לקובץ את השם
  Folder.gif
  .
 7. אתר את התיקייה שברצונך להתאים אישית ולחץ על שמור.
כאשר תציג את התיקייה בתצוגת 'תמונות ממוזערות' בסייר Windows, התיקייה תיוצג כעת על ידי התמונה שיצרת, אלא אם כן תשתמש בכרטיסייה התאמה אישית בתיבת הדו-שיח מאפיינים של אותה תיקייה כדי לבחור תמונה של תיקייה. תמונת התיקייה שצוינה בכרטיסייה התאמה אישית תקבל עדיפות על פני ההתאמה האישית הידנית של תמונת .Folder.gif

הגדר את אפשרויות התיקייה הגלובליות

כדי לקבוע את ההגדרות הגלובליות שיחולו על כל התיקיות, פעל באופן הבא:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על אפשרויות תיקייה.
 2. בכרטיסייה כללי, לחץ על האפשרויות הרצויות.
 3. בכרטיסייה תצוגה, לחץ על האפשרויות הרצויות.
 4. לחץ על אישור.
הערה כדי לאפס את כל התיקיות להגדרות ברירת המחדל, לחץ על שחזר ברירת מחדל בכרטיסייה כללי שבתוך הכרטיסייה תצוגה.

השתמש באותן הגדרות תצוגה לכל התיקיות

באפשרותך להחיל אותן הגדרות תצוגה על כל התיקיות במחשב. אין באפשרותך להחיל את אותן הגדרות תצוגה על כל סמלי התיקיות, תמונות התיקיות, הגדרות סרגל הכלים של התיקיות או משימות התיקיות. כדי להחיל את אותן הגדרות תצוגה על כל התיקיות, בצע את הפעולות הבאות:
 1. אתר ופתח את התיקייה שנקבעה עבורה הגדרת התצוגה שברצונך להחיל על כל התיקיות.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקייה.
 3. בכרטיסייה תצוגה, לחץ על החל על כל התיקיות.
 4. לחץ על כן ולאחר מכן לחץ על אישור.
הערה כדי לאפס את כל התיקיות בחזרה להגדרות ברירת המחדל של תצוגה, חזור על הפעולות המתוארות, אך לחץ על אפס את כל התיקיות בשלב 3.

פתרון בעיות

אזהרה אם תשתמש בעורך הרישום בצורה שגויה, אתה עלול לגרום לבעיות חמורות, העלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. מיקרוסופט אינה יכולה להבטיח שתוכל לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום הוא על אחריותך בלבד.
 • כברירת מחדל, מערכת Windows תזכור את הגדרות התצוגה וההתאמה האישית של כל תיקייה. שמירת הנתונים מוגבלת ל- 400 תיקיות והנתונים נשמרים במפתחות הרישום הבאים:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  כדי להגדיל את מספר התיקיות ש- Windows תשמור עבורם הגדרות תצוגה, צור ערך DWORD בשם BagMRU Size בכל אחד ממפתחות הרישום הללו והגדר לו ערך כמספר התיקיות שתרצה ש- Windows תשמור עבורם הגדרות תצוגה. לדוגמה, אם תגדיר ערך של 5,000, Windows תשמור את ההגדרות עבור 5,000 תיקיות.

  לקבלת פרטים נוספים על בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
  813711 הגדרות התצוגה או ההתאמה האישית של תיקייה אבדו או אינן נכונות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • מערכת Windows עשויה לשמור נתוני התאמה אישית גם בתוך קובץ Desktop.ini נסתר בתיקייה. במקרה כזה, מערכת ההפעלה תקבע לתיקייה תכונת 'לקריאה בלבד' כדי להורות ל- Windows לחפש אחר הקובץ Desktop.ini. התכונה 'לקריאה בלבד' לא תמנע ממך לבצע פעולות רגילות בתיקיות ובקבצים (כגון העתקה, העברה, מחיקה או שינוי שם), ואולם התכונה עלולה לגרום לבעיות בתוכניות הישנות יותר.

  לקבלת פרטים נוספים על בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
  326549 אין אפשרות להציג או לשנות את התכונה 'לקריאה בלבד' או את תכונת המערכת של תיקיות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  התכונה 'לקריאה בלבד' לא הוגדרה ולא נוצר הקובץ Desktop.ini כאשר אתה מבצע התאמה אישית במאגר רשת או בתיקייה בכונן רשת ממופה.
 • מראה ברירת המחדל של תיקיות מיוחדות (כמו תיקיות דיסק קשיח, תיקיות CD/DVD?, Program Files?, My Documents?, My Pictures?, My Music, תיקיית Windows, התיקייה Fonts, התיקייה Downloaded Program Files ותיקיות דומות) נקבע על ידי Windows. משום כך, ייתכן שלא תוכל לבצע התאמה אישית בתיקיות מיוחדות.
 • הגדרות התצוגה וההתאמה האישית של תיקייה ספציפיים למיקומה של כל תיקייה. הנתונים הללו אובדים כאשר מעבירים תיקייה למיקום חדש.
 • אם אתה משתמש באחד הסוגים של פרופיל משתמש נודד, התאמות אישיות שתבצע בתיקיות יחולו רק על שולחן העבודה ומאגרי הרשת, ולא על תיקיות מקומיות או כונני רשת ממופים תמידיים.
 • המערכות Windows XP ו- Windows 2003 אינן כוללות את 'אשף התאמה אישית של תיקייה זו', הזמין בגירסאות מוקדמות יותר של Windows. בעזרת 'אשף התאמה אישית של תיקייה זו', תוכל לבחור או לערוך תבנית HTML? (Folder.htt) המשמשת את Windows להצגת תיקיות בתצוגת אינטרנט.
 • המהדורה המקורית של Windows XP ממשיכה לתמוך בשימוש בתבניות HTML? (Folder.htt) בתצוגת אינטרנט מגירסאות מוקדמות יותר של Windows. קובצי HTML מותאמים (המשתמשים בתבנית Folder.htt) נתמכים גם בתצוגת אינטרנט. תצוגת האינטרנט משמשת כאשר אינך משתמש בתיקיות הקלאסיות של Windows, והתיקייה נמצאת במאגר רשת, או שהוגדרה התכונה 'מערכת' (עבור תיקיות מקומיות). כדי למנוע הפעלה של תכנים העלולים להיות לא בטוחים כאשר פותחים תיקייה במחשב מקומי או ברשת מקומית כברירת מחדל, מהדורות Windows XP SP1 ו- Windows Server 2003 אינן תומכות ב- HTML לתצוגת אינטרנט בסייר Windows?.

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
  819028 סייר Windows אינו מציג עוד תבניות לתצוגת אינטרנט או התאמות HTML (המבוססות על Folder.htt) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


מאפיינים

Article ID: 812003 - Last Review: יום שני 27 יוני 2005 - Revision: 4.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
מילות מפתח 
kbhowto KB812003

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com