วิธีการเปิดใช้งานเครื่องอ่านของ Microsoft และการแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 812390
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานเครื่องอ่าน Microsoft และวิธีการ แก้ไขปัญหาการเปิดใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการอ่าน eBook มีได้ ด้วยเครื่องอ่าน คุณต้องเรียกก่อนใช้ เครื่องอ่าน อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานเครื่องอ่านอ่าน eBook ที่ว่าง

การเปิดใช้งานเครื่องอ่านของ Microsoft

เมื่อต้องการเปิดใช้งานสำเนาของคุณผู้อ่าน Microsoft ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของเครื่องอ่าน
 2. คลิกGuidebook.
 3. คลิกการตั้งค่าอย่างรวดเร็วแล้ว คลิกการเปิดใช้งานเครื่องอ่าน.
 4. บนยินดีต้อนรับสู่หน้า คลิกเข้าสู่ระบบ เมื่อต้องการเริ่มต้นกระบวนการเปิดใช้งาน.
 5. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์เข้าสู่ระบบได้ ทำเช่นนั้น

  หมายเหตุคุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้จาก Passport Network, Hotmail หรือ MSN เพื่อ เข้าสู่เครือข่ายหนังสือเดินทาง
 6. คลิกการเปิดใช้งานตัวอ่านของฉัน.
ถ้าคุณ ประสบปัญหาใด ๆ เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานเครื่องอ่าน ดู ส่วน "การแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งาน"

เปิดใช้งานการแก้ไขปัญหา

วิธีที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสามารถดูหน้าต้อนรับในขณะที่คุณกำลังเซ็นใน Passport Network

 1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://das.microsoft.com/activate/en-us/default.asp?&
 2. ถ้าคุณไม่สามารถดูยินดีต้อนรับสู่หน้า การ เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานอาจจะไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว ลองเปิดใช้งานเครื่องอ่านอีกครั้ง ในภายหลัง
ถ้าคุณมองไม่เห็นหน้าต้อนรับหลังจากหลาย พยายามเข้าสู่ ณเวลาที่แตกต่างกัน โปรดดูส่วน "ความช่วยเหลือเพิ่มเติม" ถ้าคุณสามารถดูหน้าต้อนรับ แต่เรียกคุณยังคงไม่สามารถใช้ผู้อ่าน ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: เข้าสู่ระบบไม่เพียงพอของ Passport Network ก่อนที่คุณเปิดใช้งานเครื่องอ่าน

 1. ลงชื่อออกจากเครือข่ายหนังสือเดินทางก่อนที่คุณเปิดใช้งาน Microsoft เครื่องอ่าน ถ้าคุณกำลังลงเรียบร้อยแล้วชื่อในบัญชี Passport Network ของคุณเมื่อคุณพยายาม เมื่อต้องการเปิดการใช้งานเครื่องอ่าน คุณอาจไม่สามารถเปิดใช้งานสำเนาของคุณ โปรแกรม
 2. เมื่อต้องการลงชื่อออกจาก Passport Network เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และ แล้ว แวะไป Passport เครือข่ายเว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://www.passport.com
 3. คลิกเครื่องหมาย passport ไม่เพียงพอ.
 4. พยายามที่จะเปิดใช้งานเครื่องอ่านอีก
 5. เข้าสู่เครือข่าย Passport เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ทำ เพื่อให้
หากปัญหายังไม่สามารถแก้ได้ ไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 3: ใช้ตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตบางอย่างใน Microsoft Windows อาจไปรบกวนกับการ กระบวนการเปิดใช้งาน เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. จบการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
  2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
  3. คลิกเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ.
  4. คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
  5. บนทั่วไปแท็บ คลิกลบแฟ้ม.
  6. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบไฟล์ คลิกตกลง.
 2. เปิดใช้งานการตั้งค่าเป็นเพจที่ปรับปรุงที่ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ คลิกการตั้งค่า.
  2. ภายใต้หัวข้อการจัดเก็บการตรวจสอบรุ่นที่ใหม่กว่า หน้าคลิกโดยอัตโนมัติหรือทุกครั้งที่คุณ เริ่มโปรแกรม Internet Explorerแล้ว คลิกตกลง.
 3. เปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ คลิกการเชื่อมต่อแท็บ
  2. คลิกการตั้งค่า LAN.
  3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ แล้ว คลิกตกลง:
   • ตรวจหาโดยอัตโนมัติ การตั้งค่า
   • ใช้การกำหนดค่าอัตโนมัติ สคริปต์
   • ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
  4. ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ คลิก เชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ที่คุณใช้ในการการตั้งค่าการเรียกผ่านสายโทรศัพท์กล่อง แล้ว คลิกการตั้งค่า.
  5. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
   • ตรวจหาการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
   • ใช้การกำหนดค่าอัตโนมัติ สคริปต์
   • พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับใช้ของคุณ LAN
  6. คลิกเพื่อยกเลิกการไม่อนุญาตให้อินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ที่จะใช้การเชื่อมต่อนี้กล่องกาเครื่องหมาย
  7. คลิกตกลง.
 4. คืนค่าการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ คลิกปานกลางบนรักษาความปลอดภัยแท็บ
  2. บนขั้นสูงแท็บ คลิกคืนค่าเริ่มต้นแล้ว คลิกตกลง.
  3. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://das.microsoft.com/activate/en-us/default.asp?&
  4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้งาน เครื่องอ่าน
หากปัญหายังไม่สามารถแก้ได้ ไปที่วิธีที่ 4

วิธีที่ 4: การเอาออก และเครื่องอ่านที่ติดตั้งใหม่แล้ว

เมื่อต้องการเอาออกแล้ว ติดตั้งใหม่ที่ผู้อ่าน การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เอาเครื่องอ่าน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
  2. คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
  3. ในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกเครื่องอ่านของ Microsoftแล้ว คลิกการเอาออก.
  4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเอาเครื่องอ่าน
 2. ติดตั้งเครื่องอ่านของ Microsoft เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://download.microsoft.com/download/c/e/3/ce31c5ef-f95c-4883-8598-ea48982c46d8/Readerv25setupUSA.exe
  2. ภายใต้หัวข้อดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้คลิกMsreadersetup.exe.
  3. คลิกบันทึกโปรแกรมนี้ลงดิสก์และ แล้ว คลิกตกลง.
  4. ในบันทึกในกล่อง คลิกเดสก์ท็อปแล้ว คลิกบันทึก.
  5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการดาวน์โหลดแฟ้ม ออกจากเว็บของคุณ เบราว์เซอร์
  6. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งMsreadersetup.exe.
  7. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง เครื่องอ่าน
  8. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://das.microsoft.com/activate/en-us/default.asp?&
  9. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้งาน เครื่องอ่าน
หากปัญหายังไม่สามารถแก้ได้ ไปที่วิธีที่ 5

วิธีที่ 5: การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี หรือ การตั้งค่าไฟร์วอลล์ของเครือข่าย

ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่าย ไฟร์วอลล์ ตั้งพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือไฟร์วอลล์ค่าของคุณอาจป้องกันไม่ให้คุณจาก เชื่อมต่ออย่างถูกต้องไปยังเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งาน เมื่อต้องการระบุว่าพร็อกซีของคุณ การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือไฟร์วอลล์ป้องกันคุณจากการเปิดใช้งานผู้อ่าน ผู้ติดต่อของคุณ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), ผู้ดูแลเครือข่าย หรือ Helpdesk เพื่อสอบถาม เกี่ยวกับวิธีการเลี่ยงผ่านไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่คุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเปิดใช้งานเครื่องอ่าน คุณสามารถคืนค่าปกติไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณ การตั้งค่า

การขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 812390 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbtshoot kbhowto kbmt KB812390 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:812390

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com