Podczas uruchamiania usługi pojawiają się zdarzenia o identyfikatorze 7000 oraz komunikat o błędzie "%1 Is Not a Valid Win32 Application" (%1 nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32)

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 812486 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Co najmniej jedna usługa zainstalowana na komputerze nie uruchamia się i występuje jeden z następujących problemów:
 • Pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Error 193: %1 is not a valid Win32 application. (Błąd 193: %1 nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32).
  i
 • W dzienniku zdarzeń systemowych jest rejestrowane następujące zdarzenie dla każdej usługi, która się nie uruchamia:

  Identyfikator zdarzenia: 7000
  Źródło: Menedżer sterowania usługami
  Typ: Błąd
  Opis:
  Nie można uruchomić usługi NazwaUsługi z powodu następującego błędu: %1 nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32.

Przyczyna

Problem ten może występować, jeśli ścieżka do pliku wykonywalnego usługi zawiera spacje.

Gdy system Windows uruchamia usługę, analizuje jej ścieżkę od lewej do prawej. Jeśli są spełnione oba poniższe warunki, system Windows może odszukać i spróbować uruchomić plik lub folder, zanim odszuka i uruchomi plik wykonywalny usługi:
 • Ścieżka do pliku wykonywalnego usługi zawiera spacje.
 • Na dysku twardym komputera istnieje plik lub folder o tej samej nazwie co plik lub folder zawarty w ścieżce do pliku wykonywalnego usługi.
Jeśli na przykład ścieżka do pliku wykonywalnego usługi jest następująca: C:\Program Files\MojProgram\MojaUsluga.exe, a na dysku twardym istnieje też folder C:\Program, to system Windows lokalizuje folder C:\Program przed plikiem C:\Program Files\MojProgram\MojaUsluga.exe i próbuje go uruchomić.

Rozwiązanie

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Aby rozwiązać ten problem, należy ująć w cudzysłów następujący wpis w rejestrze systemu Windows, gdzie <ServiceName> to nazwa usługi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<ServiceName>\ImagePath
Wpis ImagePath zawiera ścieżkę pliku wykonywalnego dla usługi. Aby ująć w cudzysłów wpis ImagePath dla usługi:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj i kliknij następujący wpis rejestru, gdzie <ServiceName> jest nazwą usługi:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<ServiceName>
  .
  Na przykład jeśli usługa ma nazwę MyService, odszukaj klucz
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MyService
  .
 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję
  ImagePath
  .
 5. W polu Dane wartości ujmij w cudzysłowy całą ścieżkę do pliku wykonywalnego usługi.

  Jeśli na przykład ścieżka usługi MyService to C:\Program Files\MyProgram\MyService.exe, zmień wpis w polu Dane wartości dla usługi MyService na następujący:
  "C:\Program Files\MyProgram\MyService.exe"
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 812486 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbprb KB812486

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com