วิธีการติดตั้ง Visual Studio .NET บนคอมพิวเตอร์เครือข่าย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 812820 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการติดตั้ง Visual Studio .NET บนคอมพิวเตอร์เครือข่าย

visual Studio .NET รวมถึงการตั้งค่าโหมดผู้ดูแลมี การตั้งค่าโหมดการดูแลนี้ช่วยติดตั้งคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ผู้ดูแลเรียกใช้การตั้งค่าเพื่อเลือกว่าคุณลักษณะใดที่จะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายเริ่มต้นด้วย แฟ้ม.ini ถูกสร้างขึ้นอยู่กับสิ่งที่เลือกนี้ และถูกปรับใช้ ด้วยการรันโปรแกรมติดตั้งแล้วใน unattend โหมด และโดยชี้ไปที่แฟ้ม.ini ที่สร้างขึ้น เมื่อการติดตั้ง Visual Studio .NET เริ่มการทำงานใน unattend โหมด เซ็ตอัพการทำงานอยู่เบื้องหลัง และการติดตั้งตัวเลือกที่กำหนดไว้ ถ้าข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น เซ็ตอัพการออกจากที่อยู่เบื้องหลัง และรายงานความล้มเหลวความต้องการ

ก่อนที่คุณติดตั้ง Visual Studio .NET คุณต้องดำเนินการติดตั้งการปรับปรุงคอมโพเนนต์ของ Windows บนคอมพิวเตอร์เครือข่าย บางส่วนของคอมโพเนนต์ที่ติดตั้งการปรับปรุงคอมโพเนนต์ของ Windows จะจำเป็นสำหรับ Visual Studio .NET ติดตั้ง visual Studio .NET ต้องมีคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a หรือ Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Installer 2.0
 • Microsoft Windows จัดการ Instrumentation
 • Microsoft FrontPage 2000 เว็บส่วนขยาย Client
 • บริการส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft FrontPage 2000 ปล่อย 1.2
 • การตั้งค่าแฟ้มรันไทม์
 • Microsoft Internet Explorer 6
 • คอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูลของ Microsoft 2.7
 • Microsoft Jet 4.0 Service Pack 3
 • กรอบการทำงานของ microsoft .NET
visual Studio .NET แบบอัตโนมัติโปรแกรมติดตั้งล้มเหลวหากมีหนึ่งคอมโพเนนต์เหล่านี้จะไม่ได้ติดตั้ง

สร้าง.ini แฟ้มสำหรับการติดตั้งเครือข่าย

คุณต้องสร้างแฟ้ม.ini มีสำหรับการติดตั้งเครือข่ายที่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของ Visual Studio .NET ที่คุณต้องการติดตั้ง ตั้งค่าใช้แฟ้ม.ini นี้การติดตั้ง Visual Studio .NET บนคอมพิวเตอร์เครือข่าย เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม.ini มีสำหรับการติดตั้งเครือข่าย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. แทรก Visual Studio .NET ซีดี 1 หรือดีวีดี และละเว้นข้อความ autorun
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตกลง:
  N:\setup\Setup.exe /createunattendPathToIniFile
  ตัวอย่าง::
  D:\setup\Setup.exe /createunattend c:\vs7_deployment.ini
 4. ในการโหมดของ Microsoft Visual Studio .NET ผู้ดูแลระบบกล่องโต้ตอบ คลิกฉันยอมรับข้อความแสดงข้อตกลงเมื่อต้องการยอมรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทาง พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ 25 หลักในการรหัสผลิตภัณฑ์กล่อง แล้วคลิกดำเนินการต่อ.

  หมายเหตุ:หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่บนซีดีแพคเกจ
 5. ภายใต้เลือกรายการที่จะติดตั้งเลือกสินค้าที่คุณต้อง การติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครือข่าย แล้ว คลิกการตั้งค่าการบันทึก.
 6. หลังจากที่มีบันทึกแฟ้ม.ini คลิกดำเนินการ.

สร้างเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน

การตั้งค่าผู้ดูแลจะได้รับการออกแบบเพื่อที่เรียกใช้จากเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันแทนจากซีดีหรือดีวีดี การเตรียมใช้งานร่วมกันของเครือข่ายสำหรับการติดตั้ง Visual Studio .NET ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างโฟลเดอร์ระดับบนสุดในเซิร์ฟเวอร์ และการตั้งชื่อใช้ร่วมกัน VS7 แล้ว

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการใช้ร่วมกันแฟ้มการติดตั้งจากแผ่นดีวีดี คัดลอกเนื้อหาทั้งหมดในดีวีดีนี้โฟลเดอร์ระดับบนสุด แล้ว ไปที่ขั้นตอนที่ 10
 2. สร้างโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ระดับบนสุด และการตั้งชื่อโฟลเดอร์ WCU แล้ว
 3. การคัดลอกเนื้อหาของ Visual Studio .NET ซีดีการปรับปรุงคอมโพเนนต์ของ Windows ไปยังโฟลเดอร์ WCU
 4. สร้างโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ระดับบนสุด และการตั้งชื่อโฟลเดอร์ VS แล้ว
 5. การคัดลอกเนื้อหาของเว็บไซต์เหลือ Visual Studio .NET ซีไปยังโฟลเดอร์ VS7\VS ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ คลิกเขียนทับแฟ้มที่มีอยู่.
 6. เปิดแฟ้ม Setup.ini ในตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad แฟ้ม Setup.ini จะอยู่ในโฟลเดอร์ VS
 7. ค้นหาส่วน [บรรทัดหลัก] และเปลี่ยนบรรทัดที่เริ่มต้นด้วย " DIR =" เพื่อที่ปรากฏเป็นดังนี้:
  [Baseline]
  DIR=..\WCU
  FileName=setup.exe
 8. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และปิดแฟ้มแล้ว
 9. เปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มที่คัดลอก และเปิดโฟลเดอร์ที่ติดตั้งแล้ว
 10. เปิดแฟ้ม Setup.sdb ในตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad
 11. ในตอนท้ายของแฟ้ม เพิ่มหมายเลขผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่อไปนี้:
  [Product Key]
  <25 digit Product Key>
  หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ในแพคเกจแผ่นซีดี
 12. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และปิดแฟ้มแล้ว
 13. สร้างเครือข่ายใช้ร่วมกันไปยังโฟลเดอร์ VS7 และสร้างการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมแล้ว เส้นทางของโปรแกรมติดตั้ง.NET Visual Studio จากเครือข่ายคือ \\Servername\VS7\VS\Setup.exe

  หมายเหตุ:ในระหว่างการติดตั้ง ติดตั้งล้มเหลวเมื่อมีการรวมชื่อใด ๆ พาธและแฟ้มเกิน 260 อักขระ ความยาวสูงสุดของเส้นทางใน Visual Studio .NET คือ 221 อักขระ Therefore, copy files to a path with less than 70 characters.

Use the .ini File to Set Up Visual Studio .NET

Before you set up Visual Studio .NET on the network computer, make sure that Visual Studio .NET can be installed on the administrator computer. To start Visual Studio .NET Setup on the network computer, follow these steps:
 1. Make sure that Visual Studio .NET installation files are available on the network share with required permissions.
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 3. Type the following command, and then clickตกลง:
  \\คอมพิวเตอร์\ใช้ร่วมกัน\...\setup\Setup.exe /unattendfilePathToIniFile
  ตัวอย่าง::
  \\ComputerId\VS7\setup\setup.exe /unattendfile \\คอมพิวเตอร์\ใช้ร่วมกัน\vs7_deployment.ini

Installation Maintenance

You can start Visual Studio .NET Setup on a network computer with an existing installation. To do this, an administrator should run Setup in createunattend mode on a network share that has the same installation as the network computer. Changes to the feature state can then be installed on the network computer.

Make sure that Setup does not start independently on the network computer, such as from the Add/Remove Programs tool in Control Panel. This may cause a discontinuity in the feature state. To avoid this, make sure that all changes come from running Setup with theunattendfile switch.

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about how to remove Visual Studio .NET in administrative mode, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
810225How To Silently Remove Visual Studio .NET in Administrative Mode

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 812820 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbautomation kbsetup kbhowtomaster kbmt KB812820 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:812820

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com