การแก้ไข: คุณได้รับการ " System.NullReferenceException: วัตถุการอ้างอิงที่ไม่ได้กำหนดให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้การปรับให้เหมาะสม JIT โดยใช้ลอยตัว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 813340 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณคอมไพล์รหัสบางส่วน นั้นอาจมีปานกลางภาษา (MSIL) Microsoft ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่คอมไพล์แล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ข้อยกเว้น Unhandled ต่อไปนี้:
System.NullReferenceException: อ้างอิงวัตถุไม่ได้กำหนดให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุ
ถ้ามีการปรับให้เหมาะสมถูกปิดใช้งาน ข้อผิดพลาดนี้ยกเว้นไม่เกิด

การแก้ไข

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มุ่งหวังให้ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หมายเหตุ:คุณต้องมีข้อตกลงลิขสิทธิ์กับ Visual Studio เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

การแก้ปัญหานี้ ให้ติดต่อ Microsoft Product Support Services เพื่อรับ hotfix สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการทบทวนเกิดปัญหา ใช้ของคอมไพเลอร์ C, CL การคอมไพล์โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้ และเรียกใช้แอพลิเคชันที่คอมไพล์แล้ว

void float_fun(double a)
{
  *((float *)&a) = (float)a;
  while(1)
  {
    if(*((float *)&a)) break;
  }
}

int main()
{
   float_fun(1.00);
   return 0;
}
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 813340 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
Keywords: 
kbHotfixServer kbqfe kbvs2002sp1sweep kbcodesnippet kberrmsg kbfix kbbug kbmt KB813340 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:813340

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com