Виправлення неполадок, пов'язаних із неможливістю входу до мережі MSN або підключення до веб-сайтів із SSL-захистом (128 біт) за допомогою браузера Internet Explorer у Windows XP

Переклади статей Переклади статей
Номер статті: 813444 - Показ продуктів, яких стосується ця стаття.
Розгорнути все | Згорнути все

На цій сторінці

ВСТУП

У цій статті наводяться вказівки з усунення проблем у випадках, коли не вдається підключитися до веб-сайтів із SSL-захистом (128 біт) (https://) за допомогою браузера Microsoft Internet Explorer у Windows XP.

Примітка. Перш ніж виконувати дії, описані в цій статті, спробуйте знайти в базі знань Microsoft Knowledge Base відомості, які стосуються вашої конкретної проблеми. Якщо з'являється певне повідомлення про помилку або спостерігається специфічне поводження системи, пошукайте відомості про це в базі знань Microsoft Knowledge Base, указавши текст повідомлення про помилку й описавши проблему або поводження системи. База знань Microsoft Knowledge Base міститься на веб-сайті
http://support.microsoft.com/?ln=uk
Якщо в Internet Explorer не вдається підключитися до веб-сайтів із SSL-захистом (128 біт), скористайтеся нижченаведеними способами в послідовності, в якій їх зазначено. Після використання кожного способу спробуйте підключитися до захищеного веб-сайту, щоб визначити, чи усунено проблему. Якщо підключення вдається, використовувати решту способів немає потреби. Якщо проблема не зникає, переходьте до чергового способу.ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Видаліть тимчасові файли Інтернету

Щоб видалити тимчасові файли Інтернету, виконайте такі дії.
 1. Запустіть Internet Explorer.
 2. Виберіть у меню Сервіс команду Властивості браузера та відкрийте вкладку Загальні.
 3. В області Тимчасові файли Інтернету натисніть кнопку Видалити "Cookie".
 4. Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити видалення.
 5. Натисніть кнопку Видалити файли.
 6. Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити видалення.
 7. В області Журнал натисніть кнопку Очистити.
 8. Натисніть кнопку Так, щоб підтвердити видалення журналу відвіданих веб-сайтів.
 9. Натисніть кнопку ОК.

Налаштуйте параметри Internet Explorer на вкладках "Безпека", "Вміст" і "Додатково"

Щоб налаштувати параметри безпеки, керування вмістом і додаткові параметри Internet Explorer, виконайте такі дії.
 1. Налаштуйте параметри безпеки для зони надійних вузлів. Для цього виконайте такі дії.
  1. В Internet Explorer виберіть у меню Сервіс команду Властивості браузера та відкрийте вкладку Безпека.
  2. Клацніть піктограму Надійні вузли та натисніть кнопку За замовчуванням.
  3. Додайте веб-сайт із SSL-захистом (128 біт) до зони надійних вузлів. Для цього натисніть кнопку Вузли, введіть URL-адресу сайту в полі Додати вузол до зони і послідовно натисніть кнопки Додати, ОК і Застосувати.
 2. Очистіть конфігурацію SSL і журнал автозаповнення. Для цього виконайте такі дії.
  1. Відкрийте вкладку Вміст.
  2. В області Сертифікати натисніть кнопку Очистити SSL.
  3. Коли з'явиться повідомлення про успішне очищення кеша SSL, натисніть кнопку ОК.
  4. В області Особисті дані натисніть кнопку Автозаповнення.
  5. У розділі Очищення журналу автозаповнення натисніть кнопку Очистити форми, а потім натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити операцію.
  6. Натисніть кнопку Очистити паролі, натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити видалення всіх збережених паролів, а потім ще двічі натисніть кнопку ОК.
 3. Переконайтеся, що в Internet Explorer настроєно використання протоколів SSL 2.0 і SSL 3.0. Для цього виконайте такі дії.
  1. Відкрийте вкладку Додатково.
  2. В області Параметри установіть у групі Безпека прапорці SSL 2.0 і SSL 3.0 (якщо їх ще не встановлено), а потім натисніть кнопку ОК.

Перевірте, чи правильно вказано дату й час на комп'ютері

Щоб переконатися, що на комп'ютері правильно вказано дату й час, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть команду Панель керування.
 2. Виберіть пункт Дата, час, мова і регіональні стандарти, а потім - Дата й час.
 3. Відкрийте вкладку Дата й час.
 4. Переконайтеся, що на цій вкладці встановлено поточні дату й час, і натисніть кнопку ОК.

Переконайтеся, що на комп'ютері використовується 128-бітне шифрування

Щоб перевірити використання на комп'ютері 128-бітного шифрування, виконайте такі дії.
 1. Запустіть Internet Explorer.
 2. У меню Довідка виберіть команду Про програму.
 3. Використовуваний рівень шифрування вказано після слів Стійкість шифру. Переконайтеся, що Стійкість шифру має значення 128-розр..
 4. Натисніть кнопку ОК.

Поверніть комп'ютер до початкового стану за допомогою засобу "Відновлення системи"

Засіб "Відновлення системи" у Windows XP створює "знімок" найважливіших системних файлів і деяких файлів програм і зберігає ці відомості під назвою "контрольної точки відновлення". За допомогою цих контрольних точок можна повернути Windows XP до попереднього стану.

Щоб отримати додаткові відомості про використання контрольних точок для повернення Windows XP до попереднього стану, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
306084 Як повернути операційну систему Windows XP до попереднього стану

Перевірте конфігурацію брандмауерів і антивірусних програм сторонніх розробників

Переконайтеся, що інстальовані на комп'ютері брандмауери або антивірусні програми сторонніх розробників настроєно належним чином і що вони не перешкоджають підключенню до захищених веб-сайтів. За додатковими відомостями зверніться до документації відповідного продукту або зв'яжіться з його виробником.

Щоб отримати додаткові відомості про звернення до виробника програмного забезпечення, клацніть номер відповідної статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
65416 Контактні відомості виробників устаткування та програмного забезпечення, A-K(Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

60781 Контактні відомості виробників устаткування та програмного забезпечення, L-P(Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

60782 Контактні відомості виробників устаткування та програмного забезпечення, Q-Z(Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Корпорація Майкрософт надає вам контактні відомості сторонніх виробників для сприяння отриманню від них технічної підтримки. Ці відомості можуть змінюватися без попередження. Корпорація Майкрософт не гарантує точності контактних відомостей сторонніх виробників.

Перевірте файли із захистом Windows (WFP) за допомогою засобу перевірки системних файлів (Sfc.exe)

Щоб негайно перевірити версії всіх захищених системних файлів, запустіть засіб перевірки системних файлів із параметром /scannow. Якщо цей засіб виявляє, що захищений файл було перезаписано, він витягає потрібну версію файлу з папки кеша (Systemroot\System32\Dllcache) або з вихідних інсталяційних файлів Windows і замінює перезаписаний файл. Крім того, засіб перевірки системних файлів перевіряє папку кеша та оновлює її. Для використання цього засобу слід увійти до системи з обліковим записом адміністратора або члена групи "Адміністратори".

Щоб запустити засіб перевірки системних файлів із параметром /scannow, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть у меню команду Виконати.
 2. У полі Відкрити введіть cmd і натисніть кнопку OK.
 3. У командному рядку введіть sfc /scannow і натисніть клавішу ENTER.
Щоб отримати додаткові відомості про засіб перевірки системних файлів, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
310747 Опис засобу перевірки системних файлів (Sfc.exe) у Windows XP та Windows Server 2003 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Переконайтеся, що службу криптографії Майкрософт запущено

Щоб переконатися, що службу криптографії запущено, або запустити її, якщо потрібно, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть у меню команду Виконати.
 2. У полі Відкрити введіть cmd і натисніть кнопку OK.
 3. У командному рядку введіть net start cryptsvc і натисніть клавішу ENTER.
 4. Введіть exit, щоб закрити вікно командного рядка.

Перереєструйте DLL-файли

Заново зареєструйте такі DLL-файли:
Softpub.dll
Wintrust.dll
Initpki.dll
Dssenh.dll
Rsaenh.dll
Gpkcsp.dll
Sccbase.dll
Slbcsp.dll
Cryptdlg.dll
Щоб перереєструвати ці файли, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть у меню команду Виконати.
 2. У полі Відкрити введіть cmd і натисніть кнопку OK.
 3. У командному рядку введіть нижченаведені команди, натискаючи після кожної команди клавішу ENTER:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Коли з'явиться повідомлення "DllRegisterServer in ім'я_файлу succeeded", натисніть кнопку OK.
 5. Введіть exit.

Створіть новий профіль користувача

Підключитися до веб-сайтів із SSL-захистом (128 біт) може бути неможливо, якщо профіль користувача Windows пошкоджено. Щоб дослідити проблему, увійдіть на комп'ютер з обліковим записом іншого користувача та спробуйте підключитися до захищеного веб-сайту. Якщо це вдається зробити, ваш профіль користувача пошкоджено. Для виправлення цієї неполадки слід створити резервну копію необхідних даних і параметрів профілю (наприклад, папок "Мої документи" та "Обране") та видалити пошкоджений профіль.

Щоб видалити профіль користувача, виконайте такі дії.
 1. Увійдіть на комп'ютер з обліковим записом адміністратора або члена групи "Адміністратори".
 2. Натисніть кнопку Пуск і виберіть команду Панель керування.
 3. Виберіть пункт Продуктивність і обслуговування, а потім пункт Система.
 4. Відкрийте вкладку Додатково та натисніть кнопку Параметри в області Профілі користувачів.
 5. У списку Профілі, які зберігаються на цьому комп'ютері виберіть профіль користувача, який потрібно видалити, і натисніть кнопку Видалити.
 6. Коли буде запропоновано підтвердити видалення, натисніть кнопку Так.
 7. Двічі натисніть кнопку ОК і закрийте панель керування.
 8. Закрийте сеанс адміністратора та ввійдіть до системи з обліковим записом користувача.

  Операційна система створить новий профіль користувача.
Примітка. Також можна створити нового користувача, а потім скопіювати до його профілю дані зі старого профілю.

Щоб отримати додаткові відомості про виконання цієї дії, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
811151 Копіювання даних із пошкодженого профілю користувача до нового профілю

Властивості

Номер статті: 813444 - Востаннє переглянуто: 22 вересня 2006 р. - Редакція: 2.6
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ключові слова: 
kbpubtypekc kbtshoot kbhowtomaster kbhowto kbenv KB813444

Надіслати відгук

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com