Article ID: 813514 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני ב- Microsoft Office Outlook או ב- Outlook Express, ייתכן שתופיע הודעת שגיאה שדומה לאחת מההודעות הבאות:
 • לא הייתה אפשרות לבצע התקשרות מאחר שמחשב היעד דחה אותה באופן פעיל.
 • אין אפשרות למצוא את השרת. (חשבון:שם חשבון, POPserver:'mail', מספר שגיאה: 0x800ccc0d)
 • המשימה 'שם השרת - שליחה וקבלה' דיווחה על שגיאה (0x800ccc0f): 'החיבור לשרת הופסק. אם בעיה זו נמשכת, פנה אל מנהל השרת או אל ספק שירותי האינטרנט (ISP). השרת הגיב: ? K'
 • השרת סיים את ההתקשרות באופן בלתי צפוי. גורמים אפשריים לכך עשויים להיות בעיות בשרת, בעיות ברשת או תקופה ממושכת של חוסר פעילות. חשבון. שם חשבון, שרת: 'שם שרת', פרוטוקול: POP3, תגובת שרת: '+OK', Port: 110, Secure(SSL): No, מס' שגיאה: 0x800ccc0f
 • המשימה 'שם השרת - שליחה וקבלה' דיווחה על שגיאה (0x80042109): ל-Outlook אין אפשרות להתחבר לשרת הדואר האלקטרוני היוצא (SMTP) שלך. אם הודעה זו ממשיכה להופיע, פנה למנהל השרת או לספק שירותי האינטרנט (ISP)'
 • הזמן שהוקצב לפעולה תם בעת המתנה לתגובה מהשרת המקבל (POP) 0x8004210a
 • ניתוק לאחר זמן קצוב אירע בעת קיום תקשורת עם השרת 0x800ccc19
מידע נוסף על הודעות שגיאה

לקבלת מידע נוסף אודות פתרונות להודעות על פסק זמן, עיין בסעיף "מידע נוסף".

פתרון הבעיה

הגורמים הנפוצים ביותר להודעות שגיאה אלה הם בעיות בקישוריות לאינטרנט והגדרות חשבון שתצורתן מוגדרת באופן שגוי ב- Outlook או ב- Outlook Express. תחילה ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט. לשם כך התקדם לשיטה 1.

הערה השיטות המתוארות במאמר זה מיועדות הן למשתמשים מתחילים והן למשתמשים מתקדמים.

שיטה 1: ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט.

שיטה 2: ודא שהגדרות החשבון שלך נכונות

פתרון בעיות מתקדם

אם אתה עדיין נתקל בבעיות בשליחה ובקבלה של דואר לאחר אימות ההגדרות של שרת הדואר עם ספק שירות הדואר האלקטרוני, בצע פעולות אלה. אם אתה מתקשה בפתרון בעיות מתקדם, פנה למנהל המערכת או צור קשר עם תמיכת הלקוחות של Microsoft בכתובת: בצע את השיטות הבאות לפי הסדר. בדוק אם הבעיה נפתרה לאחר כל שיטה.

שיטה 3: הפעל את Outlook במצב בטוח

שיטה 4: צור פרופיל דואר אלקטרוני חדש

שיטה 5: מחק הודעות חשודות מתיבת הדואר שלך

שיטה 6: בדוק באתר האינטרנט של יצרן האנטי-וירוס שלך אם יש הצעות נוספות

שיטה 7: תיקון של Outlook Express

שיטה 8: ודא שכל כתובות הדואר האלקטרוני מסוג SMTP ברשימת תפוצה הן חוקיות

שיטה 9: בדיקת התצורה של תוכנת חומת האש שלך

מידע נוסף

אם לקוד השגיאה מצורפת הודעת שגיאה של זמן המתנה של השרת, ייתכן שתוכל לפתור בעיה זו על ידי הארכת זמן ההמתנה של השרת בהגדרות של Outlook או של Outlook Express. כדי להאריך את הגדרת פסק הזמן של השרת, השתמש בשיטה הבאה שמתאימה לגירסת Outlook או Outlook Express שברשותך.

Outlook 2010 ו-Outlook 2013

Outlook 2007


Outlook 2002 ו-Outlook 2003

מצב Corporate או Workgroup של Outlook 2000 (CW)

Outlook 2000 Internet Mail Only (IMO)


Outlook Express 5.x ו-6.0

מוצרי חברות אחרות הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאין להן זיקת תלות למיקרוסופט. חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

השלבים הבאים

אם שיטות אלה לא פעלו, תוכל להשתמש באתר האינטרנט של שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft כדי לאתר פתרונות אחרים לבעיה שלך. להלן כמה מהשירותים המסופקים על-ידי אתרי האינטרנט של שירות תמיכת הלקוחות של Microsoft:
 • מאגר ידע ניתן לחיפוש: חיפוש במידע תמיכה טכנית וכלי עזרה עצמית עבור מוצרי Microsoft.
 • מרכזי פתרונות: הצג שאלות נפוצות עבור מוצר מסוים ונקודות מרכזיות בנושא תמיכה.
 • אפשרויות תמיכה אחרות: השתמש באינטרנט כדי לשאול שאלה, פנה לשירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft או ספק משוב.
אם תמשיך להיתקל בבעיות, ייתכן שתעדיף ליצור קשר עם שירותי תמיכת הלקוחות של Microsoft בכתובת:

מאפיינים

Article ID: 813514 - Last Review: יום חמישי 03 אוקטובר 2013 - Revision: 7.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
מילות מפתח 
kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com