Opis aktualizacji programu Access 2002 Runtime: 30.04.03

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 813617 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację programu Access 2002 Runtime. Aktualizacja ta obejmuje rozszerzenia zabezpieczeń, ulepszenia w zakresie stabilności oraz zwiększa wydajność.

Zawarte w aktualizacji programu Access 2002 Runtime ulepszenia w zakresie stabilności zostały opracowane na podstawie opinii i informacji nadsyłanych przez użytkowników za pośrednictwem narzędzia do raportowania błędów oraz zgłaszanych w Pomocy technicznej Microsoft.

Publiczne aktualizacje programu Access 2002 Runtime publikowane po tej aktualizacji będą wymagały zainstalowania tej aktualizacji.

W tym artykule opisano sposób pobierania i instalowania aktualizacji programu Access 2002 Runtime KB813617.

Uwaga Jest dostępna nowsza wersja programu Access 2002 Runtime. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
839022 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP for Access 2002 Runtime

Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Ważne Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące aktualizacji Instalatora Windows” w tym artykule.
 • Microsoft Access 2002 Runtime

Aktualizowanie istniejących aplikacji trybu przetwarzania bieżącego

Dostępne są następujące dwie opcje:
 • Kierowanie użytkowników do witryny Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web
 • Rozpowszechnianie aktualizacji klienta programu Access 2002 Runtime

Kierowanie użytkowników do witryny Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web

Jedną z opcji aktualizacji komputerów jest poinformowanie użytkowników o konieczności połączenia się z witryną Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web i pobrania aktualizacji. Jeśli nie wiadomo dokładnie, jakie aktualizacje są zainstalowane na komputerach użytkowników, ta opcja pozwala w efektywny sposób zapewnić, że wszyscy użytkownicy mają zainstalowaną najbardziej aktualną wersję oprogramowania i wszelkie nowe aktualizacje zabezpieczeń. W celu skorzystania z tej opcji wszyscy użytkownicy muszą wykonać następujące kroki:

Uwaga Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby przywrócić stan sprzed instalacji aktualizacji, konieczne jest usunięcie aplikacji trybu przetwarzania bieżącego i ponowne zainstalowanie jej z oryginalnego źródła. Należy pamiętać o sporządzeniu kopii zapasowej wszystkich plików z danymi przed usunięciem aplikacji trybu przetwarzania bieżącego.
 1. Odwiedź witrynę aktualizacji produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web:
  http://office.microsoft.com/pl-pl/officeupdate/default.aspx
 2. Kliknij łącze Wyszukaj aktualizacje.
 3. Zaznacz pozycję Aktualizacja programu Access 2002 Runtime: KB813617, a następnie kliknij łącze Pobierz.
 4. Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Dalej dwa razy.
 6. Kliknij przycisk Zakończ.
Rozpowszechnianie aktualizacji klienta programu Access 2002 Runtime

Inną opcją aktualizacji komputerów jest samodzielne pobranie aktualizacji i i rozpowszechnienie jej wśród użytkowników. Aby skorzystać z tej metody, wykonaj następujące kroki:

Uwaga Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby przywrócić stan sprzed instalacji aktualizacji, konieczne jest usunięcie aplikacji trybu przetwarzania bieżącego programu Access i ponowne zainstalowanie jej z oryginalnego źródła. Należy pamiętać, aby przed usunięciem aplikacji trybu przetwarzania bieżącego programu Access wykonać kopię zapasową wszystkich plików z danymi.
 1. Pobierz następujący plik z witryny Microsoft — Centrum pobierania:
  http://download.microsoft.com/download/6/1/5/61545B52-CD1E-4EE9-BE27-E0FE5E55D8AB/access2002-runtime-kb813617-client-enu.exe
 2. Rozprowadź plik Access2002-runtime-kb813617-client-enu.exe wśród użytkowników.
 3. Każdy użytkownik musi uruchomić Eksploratora Windows, kliknąć dwukrotnie plik Access2002-runtime-kb813617-client-enu.exe, a następnie wykonać wyświetlane instrukcje, aby przeprowadzić instalację.

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:

  Nazwa pliku  Wersja
  -----------------------
  Graph.exe   10.0.4109.0
  Intldate.dll 2.0.0.1930
  Msaccess.exe 10.0.4302.0
  Msaexp30.dll 10.0.4016.0
  Mscal.ocx   10.0.0.4024
  MSCDM.dll   10.0.0.3506
  Mscomctl.ocx 6.1.95.45
  Msdmeng.dll  8.0.534.0
  Msdmine.dll  8.0.534.0
  Msdmine.rll  8.0.534.0
  Msmdcb80.dll 8.0.384.0
  Msmdgd80.dll 8.0.534.0
  Msmdun80.dll 2000.80.382.0
  Mso.dll    10.0.4219.0
  Msolap80.dll 8.0.534.0
  Msolap80.rll 8.0.384.0
  Msolui80.dll 8.0.0.382
  Msowc.dll   9.0.0.6430
  Olapuir.rll  8.0.382.0
  Owc10.dll   10.0.4109.0
  Snapview.ocx 10.0.4115.0
  Soa.dll    10.0.4115.0

Aby określić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, na danym komputerze może być konieczne wykonanie innych czynności. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku wyników wyszukiwania w obszarze Pomocnik wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Msaccess.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Msaccess.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Wersja. Jeśli numer wersji to 10.0.4302.0 lub nowszy, aktualizacja jest zainstalowana na tym komputerze.
Uwaga Jeżeli aktualizacja KB813617 programu Access 2002 Runtime jest już zainstalowana na danym komputerze, podczas próby jej zainstalowania może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Wymagania aktualizacji Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania najnowszej wersji Instalatora Windows w systemach Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=en
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania najnowszej wersji Instalatora Windows w systemach Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4b6140f9-2d36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f&DisplayLang=en

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

Aktualizacja programu Access 2002 Runtime: KB813617 aktualizuje pliki programu Access 2002 Runtime do wersji odpowiadającej wersji tych samych plików aktualizowanych przez zainstalowanie dodatku Service Pack 2 (SP-2) do pakietu Office XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje o dodatku Office XP Service Pack 2 i problemach dotyczących programu Access 2002 Runtime rozwiązanych w tym dodatku, kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325671 Omówienie dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 813617 - Ostatnia weryfikacja: 9 stycznia 2007 - Weryfikacja: 9.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbdownload kbinfo kbupdate KB813617

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com