Article ID: 813711 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

אבחן ותקן את הבעיה באופן אוטומטיהערהאם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".
האם מידע זה היה שימושי? אנא שלח לנו משוב

מאפייני הבעיה

השינויים בגודל, בתצוגה, בסמל או במיקום של תיקייה אבדו במחשב שבו פועלת מערכת Windows XP?, Windows Vista או Windows 7.

לדוגמה, ייתכן שתיתקל באחת או יותר מהבעיות הבאות:
 • Microsoft Windows לא זוכר את הגדרות התצוגה עבור תיקייה כאשר אתה פותח מחדש את התיקייה.

  הערה הגדרות התצוגה כוללות תמונות ממוזערות, אריחים, סמלים, רשימה, פרטים, וכן הלאה.
 • Windows אינו זוכר את הגודל או המיקום של חלון תיקייה כאשר אתה פותח מחדש את התיקייה.
 • תמונה ממוזערת שגויה מוצגת עבור תיקייה.
 • התמונה הממוזערת אינה מוצגת עבור תיקייה.


הערה בעיה זו עשויה להתרחש ב-Windows XP או ב-Windows Vista גם אם תסמן את תיבת הסימון זכור את הגדרות התצוגה של כל תיקייה תחת התפריט הגדרות מתקדמות בכרטיסייה תצוגה של אפשרויות תיקייה בלוח הבקרה.

סיבה

בעיה זו מתרחשת מכיוון שהגדרות הרישום עבור 'אפשרויות תיקייה' אינן נכונות.

אני מעדיף לתקן בעצמי

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
כדי לפתור בעיה זו, אפס את הגדרות הרישום עבור תיקיות. לשם כך, בצע את השלבים המתאימים למערכת ההפעלה שברשותך:

Windows XP
 1. מחק את מפתחות המשנה הבאים ברישום:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
 2. צור מחדש את מפתחות המשנה הבאים של הרישום:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
 3. צור ואז הגדר את ערך הרישום BagMRU Size ל-5000 במפתחות המשנה של הרישום שיצרת בשלב 2.
Windows Vista או Windows 7
 1. מחק את מפתחות המשנה הבאים ברישום:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  עבור x גירסאות מבוססות x64 של Windows Vista או Windows 7, מחק את מפתחות המשנה הבאים של הרישום:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 2. צור מחדש את מפתחות המשנה הבאים של הרישום:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  עבור x גירסאות מבוססות x64 של Windows Vista או Windows 7, צור מחדש את מפתחות המשנה הבאים של הרישום:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 3. צור ואז הגדר את ערך הרישום BagMRU Size ל-5000 במפתחות המשנה של הרישום שיצרת בשלב 2.
האם מידע זה היה שימושי? אנא שלח לנו משוב

כיצד פועלת חבילת MATS לתיקון בעיה זו

לחץ כאן כדי להבין כיצד פועלת חבילת MATS לתיקון בעיה זו

בעיות נוספות שאותן מתקנת חבילת MATS

2394521 לא ניתן לרוקן את סל המיחזור ב- Windows XP או ב- Windows Vista
949109 שגיאת "הקובץ או התיקייה אינם קיימים" ב-Windows Vista
934160 שגיאת "הרשאת רשת או קובץ" או "התיקייה אינה קיימת"
2394740 לא ניתן לבחור מספר פריטים לאחר שדרוג מ- Windows XP ל- Windows Vista
2396571 סמלים משתנים באופן שגוי ב- Windows

מאפיינים

Article ID: 813711 - Last Review: יום רביעי 29 פברואר 2012 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
מילות מפתח 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB813711

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com