Straipsnio ID: 813711 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimasPastaba Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

PO?YMIAI

Kompiuteryje su sistema ?Windows XP?, ?Windows Vista? arba ?Windows 7? prarandami aplanko dyd?io, rodinio, piktogramos arba pad?ties pakeitimai.

Pavyzd?iui, gali kilti viena ar kelios i? ?i? problem?:
 • ?Microsoft Windows? ne?simena aplanko rodinio parametr?, kai j? atidarote dar kart?.

  PastabaRodinio parametrai ? miniati?ros, i?klotin?, piktogramos, s?ra?as, i?sami informacija ir pan.
 • ?Windows? ne?simena aplanko lango dyd?io arba pad?ties, kai j? atidarote dar kart?.
 • Parodomas netinkamas aplanko miniati?ros vaizdas.
 • Neparodomas aplanko miniati?ros vaizdas.


Pastaba Tokia problema gali kilti sistemoje ?Windows XP? arba ?Windows Vista?, net jei valdymo skydo dalyje Aplank? parinktys esan?io skirtuko Rodinys meniu I?pl?stiniai parametrai pa?ym?site ?ym?s langel? ?siminti kiekvieno aplanko rodinio parametrus.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l netinkam? aplank? parink?i? registro parametr?.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i? naujo nustatykite aplank? registro parametrus. Nor?dami tai padaryti, atlikite naudojamai operacinei sistemai taikomus veiksmus:

?Windows XP?
 1. Panaikinkite ?iuos dalinius registro raktus:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
 2. I? naujo sukurkite ?iuos dalinius registro raktus:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
 3. 2 veiksmu sukurtuose daliniuose raktuose sukurkite registro reik?m? BagMRU Size ir nustatykite j? ties 5000.
?Windows Vista? arba ?Windows 7?
 1. Panaikinkite ?iuos dalinius registro raktus:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  x64 versijos sistemose ?Windows Vista? arba ?Windows 7? panaikinkite ?iuos dalinius registro raktus:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 2. I? naujo sukurkite ?iuos dalinius registro raktus:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  x64 versijos sistemose ?Windows Vista? arba ?Windows 7? i? naujo sukurkite ?iuos dalinius registro raktus:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 3. 2 veiksmu sukurtuose daliniuose raktuose sukurkite registro reik?m? BagMRU Size ir nustatykite j? ties 5000.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Spustel?kite ?ia nor?dami su?inoti, kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

2394521 Sistemoje ?Windows XP? arba ?Windows Vista? ne?manoma i?tu?tinti ?iuk?lin?s
949109 Sistemoje ?Windows Vista? parodomas klaidos prane?imas ?Failo arba aplanko n?ra?
934160 Parodomas klaidos parane?imas ?Tinklo arba failo teis?s? arba ?tokio aplanko n?ra?
2394740 Atnaujinus versij? i? ?Windows XP? ? ?Windows Vista? negalima pasirinkti keli? element?
2396571 Sistemoje ?Windows? netinkamai pakei?iamos piktogramos

Savyb?s

Straipsnio ID: 813711 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB813711

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com