Identifikator ?lanka: 813711 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Automatska dijagnoza i re?avanje problemaNapomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

SIMPTOMI

Promene veli?ine, prikaza, ikone ili polo?aja fascikle su izgubljene na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemima Windows XP, Windows Vista ili Windows 7.

Na primer, mo?e do?i do nekog od slede?ih problema:
 • Microsoft Windows ne pamti postavke opcije Prikaz za fasciklu kada je ponovo otvorite.

  Napomena Postavke opcije Prikaz obuhvataju stavke ?Sli?ice?, ?Naporedno slaganje?, ?Ikone?, ?Lista?, ?Detalji? i tako dalje.
 • Windows ne pamti veli?inu ili polo?aj prozora fascikle kada je ponovo otvorite.
 • Za fasciklu se prikazuje pogre?na sli?ica.
 • Ne prikazuje se sli?ica za fasciklu.


Napomena Do ovog problema mo?e da do?e u operativnim sistemima Windows XP ili Windows Vista ?ak i ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Zapamti postavke prikaza svake fascikle, u meniju Vi?e opcija za postavke, na kartici Prikaz, u okviru Opcije fascikle, na kontrolnoj tabli.

UZROK

Do ovog problema dolazi zbog toga ?to su postavke registratora za opcije fascikle neta?ne.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste re?ili ovaj problem, uspostavite po?etne vrednosti postavki registratora za fascikle. Da biste to uradili, sledite odgovaraju?e korake za svoj operativni sistem:

Windows XP
 1. Izbri?ite slede?e potklju?eve registratora:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
 2. Ponovo kreirajte slede?e potklju?eve registratora:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
 3. Kreirajte i podesite vrednost registratora BagMRU Size na opciju 5000 u potklju?evima registratora koje ste kreirali u 2. koraku.
Windows Vista ili Windows 7
 1. Izbri?ite slede?e potklju?eve registratora:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  Za verzije operativnih sistema Windows Vista ili Windows 7 zasnovane na x64 arhitekturi izbri?ite slede?e potklju?eve registratora:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 2. Ponovo kreirajte slede?e potklju?eve registratora:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  Za verzije operativnih sistema Windows Vista ili Windows 7 zasnovane na x64 arhitekturi ponovo kreirajte slede?e potklju?eve registratora:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 3. Kreirajte i podesite vrednost registratora BagMRU Size na opciju 5000 u potklju?evima registratora koje ste kreirali u 2. koraku.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Funkcionisanje MATS paketa da bi se re?io ovaj problem

Kliknite ovde da biste razumeli kako MATS paket funkcioni?e na re?avanju ovog problema

Drugi problemi koje MATS paket re?ava

2394521 Nije mogu?e isprazniti korpu za otpatke u operativnim sistemima Windows XP ili Windows Vista
949109 Gre?ka ?Datoteka ili fascikla ne postoji? u operativnom sistemu Windows Vista
934160 Gre?ka ?Dozvola za pristup mre?i ili datoteci? ili ?Fascikla ne postoji?
2394740 Nije mogu?e izabrati vi?e stavki nakon nadogradnje operativnog sistema Windows XP na Windows Vista
2396571 Ikone se neispravno menjaju u operativnom sistemu Windows

Svojstva

Identifikator ?lanka: 813711 - Poslednji pregled: 29. februar 2012. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB813711

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com