การเปลี่ยนแปลงขนาด มุมมอง ไอคอน หรือตำแหน่งของโฟลเดอร์จะหายไป

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 813711 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

มีการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงขนาด มุมมอง ไอคอน หรือตำแหน่งของโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7

ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • Microsoft Windows อย่าลืมตั้งค่ามุมมองสำหรับโฟลเดอร์เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์

  หมายเหตุ การตั้งค่ามุมมองรวมรูปขนาดย่อ ไพ่ ไอคอน รายการ รายละเอียด และอื่น ๆ
 • Windows ไม่ได้จำขนาดหรือตำแหน่งของหน้าต่างโฟลเดอร์เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์
 • มีแสดงรูปขนาดย่อไม่ถูกต้องสำหรับโฟลเดอร์
 • ไม่ปรากฏรูปขนาดย่อสำหรับโฟลเดอร์


หมายเหตุ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น ใน Windows XP หรือ ใน Windows Vista ถึงแม้ว่าคุณเลือกนั้น อย่าลืมตั้งค่ามุมมองของแต่ละโฟลเดอร์ กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การ ตั้งค่าขั้นสูง เมนูบนนั้น มุมมอง แท็บของ ตัวเลือกโฟลเดอร์ ใน 'แผงควบคุม'.

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งค่ารีจิสทรีสำหรับตัวเลือกโฟลเดอร์ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

การวินิจฉัย และซ่อมแซมแฟ้มของ Windows และปัญหาโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติตัวแก้ไขปัญหาอาจแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติได้
ตัวแก้ไขปัญหานี้ให้แก้ไขปัญหาหลายประการศึกษาเพิ่มเติมเรียกใช้เดี๋ยวนี้

แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่าการตั้งค่ารีจิสทรีสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:

Windows XP

 1. ลบคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
 2. สร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
 3. สร้าง และตั้งค่าแล้ว นี้ ขนาด BagMRU ค่ารีจิสทรีเพื่อ5000ในคีย์ย่อยรีจิสทรีที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2

Windows Vista หรือ Windows 7

 1. ลบคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  สำหรับ x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista หรือ Windows 7 ลบคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 2. สร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  สำหรับ x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista หรือ Windows 7 สร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 3. สร้าง และตั้งค่าแล้ว นี้ ขนาด BagMRU ค่ารีจิสทรีเพื่อ5000ในคีย์ย่อยรีจิสทรีที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการที่แพคเกจ MATS ทำงานเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้

 1. แพคเกจ MATS สแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ และตรวจสอบหากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7

  ถ้าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP แพคเกจ MATS ตรวจสอบว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ที่ ขนาด BagMRU ค่ารีจิสทรีในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ไม่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่า 5000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • หมายเลขสูงสุดคีย์ย่อยในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้มีค่ามากกว่า 20% ของการ ขนาด BagMRU ค่ารีจิสทรี:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags


   หมายเหตุ ในระหว่างกระบวนการนี้ กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น กล่องโต้ตอบนี้ให้คุณเลือกเมื่อต้องแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ (ซึ่งเป็นตัวเลือกที่แนะนำ) หรือเลือกแต่ละการตัดสินค้าจากคลังเมื่อต้องแก้ไขด้วยตนเอง ถ้าคุณเลือกแต่ละการตัดสินค้าจากคลังเมื่อต้องแก้ไขด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องเลือก กำหนดค่าไอคอนและโฟลเดอร์เอง หรือ บุคคลอื่นหรือฉันไม่ทราบ ตัวเลือกจากกล่องโต้ตอบ


  ถ้าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 แพคเกจ MATS ตรวจสอบว่า มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ที่ NoSaveSettings ค่ารีจิสทรีในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ไม่เท่ากับ 1:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
   นอกจากนี้ ขนาด BagMRU ค่ารีจิสทรีในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ไม่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่า 5000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • หมายเลขสูงสุดคีย์ย่อยในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้มีค่ามากกว่า 20% ของการ ขนาด BagMRU ค่ารีจิสทรี:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


   หมายเหตุ ในระหว่างกระบวนการนี้ กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น กล่องโต้ตอบนี้ให้คุณเลือกเมื่อต้องแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ (ซึ่งเป็นตัวเลือกที่แนะนำ) หรือเลือกแต่ละการตัดสินค้าจากคลังเมื่อต้องแก้ไขด้วยตนเอง ถ้าคุณเลือกแต่ละการตัดสินค้าจากคลังเมื่อต้องแก้ไขด้วยตนเอง yot จำเป็นต้องเลือก กำหนดค่าไอคอนและโฟลเดอร์เอง หรือ บุคคลอื่นหรือฉันไม่ทราบ ตัวเลือกจากกล่องโต้ตอบ
 2. แพคเกจ MATS ตรวจสอบว่า การตั้งค่ารีจิสทรีและการกำหนดเองสำหรับโฟลเดอร์ถูกตั้งค่าใหม่ได้อย่างถูกต้อง

อื่น ๆ ออกที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไข MATS

2394521 ไม่สามารถลบข้อมูลในถังรีไซเคิล ใน Windows XP หรือ ใน Windows Vista
949109 เกิดข้อผิดพลาด "แฟ้มหรือโฟลเดอร์มีอยู่" ใน Windows Vista
934160 "เครือข่ายหรือแฟ้มสิทธิ์" หรือ "ไม่มีโฟลเดอร์" ข้อผิดพลาด
2394740 ไม่สามารถเลือกหลายรายการหลังจากอัพเกรดจาก Windows XP ให้เป็น Windows Vista
2396571 เปลี่ยนไอคอนไม่ถูกต้องใน Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 813711 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 14.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme kbmt KB813711 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:813711

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com